היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
עבודה מס' 64725
החיבור עוסק בשאלות עיוניות ומעשיות הקשורות למשכונו של חשבון בנק, דוגמת מהות הנכס נשוא הדיון, האפשרות למשכן חשבון בנק, רישום המשכון וכיו"ב.
9,052 מילים (כ-28 עמ'), 55 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69344
עבודה אמפירית הבודקת השפעות של שוק ההון הישראלי להחלפת רואה חשבון המבקר בחברות ציבוריות.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65099
בדיקת אחריותו של רואה החשבון כלפי מזמיני השירות: הנהלת החברה ובעלי המניות.
7,143 מילים (כ-22 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64268
בחינת האפקטיביות של שיטת הלימוד "חשבון 10".
6,607 מילים (כ-20.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69121
קרן משותפת, חשבון נוחות, מתנה בחיים תחליף לצוואה וקיזוזים ועיקולים.
13,259 מילים (כ-41 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67115
השוואה לפי קריטריונים כלליים, קריטריונים פדגוגיים וקריטריונים דידקטיים.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68320
ניתוח על פי תורתו של מינצברג, תיאור והשוואה בין מנהיגות משימתית/חברתית למנהיגות מעצבת/מתגמלת וניתוח והערכה ביקורתית.
3,581 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21500
הכללים על פיהם אמור רו"ח לפעול, אי התלות שלו בחקיקה ובגורמים בעלי אינטרס והסיבות לכך תוך השוואה למקובל בעולם.
4,547 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64427
כיצד ראוי שיתחלקו ההיבטים השונים של נאמנותו של רו"ח.
5,239 מילים (כ-16 עמ'), 18 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29