היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 64725
החיבור עוסק בשאלות עיוניות ומעשיות הקשורות למשכונו של חשבון בנק, דוגמת מהות הנכס נשוא הדיון, האפשרות למשכן חשבון בנק, רישום המשכון וכיו"ב.
9,052 מילים (כ-28 עמ'), 55 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64268
בחינת האפקטיביות של שיטת הלימוד "חשבון 10".
6,607 מילים (כ-20.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65099
בדיקת אחריותו של רואה החשבון כלפי מזמיני השירות: הנהלת החברה ובעלי המניות.
7,143 מילים (כ-22 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69121
קרן משותפת, חשבון נוחות, מתנה בחיים תחליף לצוואה וקיזוזים ועיקולים.
13,259 מילים (כ-41 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69344
עבודה אמפירית הבודקת השפעות של שוק ההון הישראלי להחלפת רואה חשבון המבקר בחברות ציבוריות.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 71092
ניתוח משפטי והבעת עמדה משפטית לגבי הקמת גוף פיקוחי ובלתי תלוי על ראיית החשבון בתאגידים ציבוריים.
3,658 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 134.95 ₪
עבודה מס' 21500
הכללים על פיהם אמור רו"ח לפעול, אי התלות שלו בחקיקה ובגורמים בעלי אינטרס והסיבות לכך תוך השוואה למקובל בעולם.
4,547 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50170
הרצאה תוך סקירת החוק וההלכות בנושא.
3,367 מילים (כ-10.5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 60110
סקירה תיאורטית ובדיקה אמפירית מורחבת.
10,621 מילים (כ-32.5 עמ'), 17 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32