היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 68283
תוכנית יזמות בתחום הביו-רפואי העונה על הצורך בשיפור השירות לרווחת המטופל המגיע למרפאות חוץ בבית חולים רמב"ם.
2,778 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66028
מהי מידת ההתחשבות ברצונו של הקטין בכל הנוגע לטיפול רפואי, האם ניתן ביטוי לרצון זה, או שעדיף כי המבוגרים הם אלה שיחליטו עבור הקטין.
9,982 מילים (כ-30.5 עמ'), 52 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 67924
סקירת מחקרים בנושא ומחקר כמותי שנערך על מדגם של צוות רפואי.
9,284 מילים (כ-28.5 עמ'), 25 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60777
דיון בבעיות המוסריות המתעוררות עקב שימוש במערכות מידע רפואיות.
11,300 מילים (כ-35 עמ'), 13 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66402
בחינת הדילמות האתיות על פי מודל קבלת החלטות מוסריות תוך התייחסות לבעלי העניין השונים.
4,701 מילים (כ-14.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62336
תועלת השר"פ למערכת הבריאות בישראל ברמה המצרפית, ותפקידם בקידום תיאגוד בתי החולים.
5,566 מילים (כ-17 עמ'), 24 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50313
הצגת העסק וכל ההיבטים של ניהול, שיווק ומימון העסק.
1,814 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70127
מחקר חתך באמצעות שאלון מקוון.
15,133 מילים (כ-46.5 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70312
סקירה תמציתית של עולם האפליקציות הרפואיות ככלי להגברת היענות לטיפול, והצגת 6 מאמרים נבחרים מהשנים הבודדות האחרונות בנושא.
7,454 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 109.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21