היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיון בסוגיית השר"פ (שירות רפואי פרטי) בבתי חולים

עבודה מס' 062336

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תועלת השר"פ למערכת הבריאות בישראל ברמה המצרפית, ותפקידם בקידום תיאגוד בתי החולים.

5,566 מילים ,24 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פרק 1 - הקדמה - מערכת הבריאות ובתי החולים בישראל
פרק 2 - השר"פ והתפתחותו בארץ
התפתחות השר"פ
מודל השר"פ המופעל כיום בבתי החולים
פרק 3 - עמדות ביחס לשר"פ
פרק 4 - יתרונות וחסרונות השר"פ
פרק 5 - סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

במשך 40 השנים הראשונות של מדינת ישראל הוקם בה מפעל מפואר של בריאות. מערכת הבריאות
התאפיינה במידה רבה של צדק חברתי, איזון תקציבי, זמינות ונגישות. למרות זאת, סובלת מערכת
הבריאות כיום ממגוון בעיות ארגוניות, מימוניות, תפקודיות ומבניות והטיפול בהן מתבצע במדיניות
של כיבוי שריפות על ידי מקבלי ההחלטות. מערכת הבריאות נכנסה למשבר קשה וממושך, תחילתו
בשנות השבעים והחרפתו בעשור האחרון. המשבר מתמקד בעיקר במימון, אך בולט גם בארגון
וניהול שירותי הבריאות1. תופעה של איומי הספקים בבתי החולים להשבית את המערכת
הבריאותית לאור חוסר היכולת של בתי החולים להעביר תשלומים אליהם הפכה לדבר שבשגרה.
משברי שכר בקרב הרופאים והאחיות גם הם היו מנת חלקה של מערכת הבריאות. כך, פעם אחר
פעם, נאלץ משרד האוצר להזרים כספי הבראה למערכת הבריאות על מנת לייצב אותה. הבעיות
המבניות במערכת הבריאות מונעות מכספים אלו לחולל שינויים של ממש לטובה בטווח הארוך.
מצב דברים זה הביא למאמצים לבצע רפורמות במערכת הבריאות ובמעמד בתי החולים.
ועדות שונות בדקו את תפקודה של מערכת הבריאות, ביניהן ועדת מיכאלי, ועדת טוקטלי וועדת
נתניהו - ועדת החקירה הממלכתית לנושא מערכת הבריאות, שהקימה ממשלת ישראל בתחילת
שנות התשעים, שהמליצה "...שניהול בתי החולים של הממשלה ושל קופ"ח הכללית יהיה בידי
תאגידים...מבלי להביא לשינוי בבעלות".
בתוך זאת, סוגיה חשובה בתוך מערכת הבריאות אשר בשנים האחרונות עולה ביתר שאת על סדר
היום הציבורי היא סוגיית שירותי הרפואה הפרטיים בישראל (שר"פ) בבתי חולים הציבוריים.
בעבודתנו נסקור את התפתחות השר"פ במדינת ישראל בשנים האחרונות. כמו כן, נסקור את
העמדות הקיימות בעד ונגד השר"פ ואת יתרונותיו וחסרונותיו.
העמידה על יתרונותיו וחסרונותיו של השר"פ מקרוב מביאה למסקנה הבלתי נמנעת מבחינתנו,
שהפעלת השר"פ צריכה להיעשות תוך קביעת תקנות מחייבות וכללי פיקוח ובקרה. אנו ננסח
המלצות ראויות לדעתנו להפעלת השר"פ כך שיתרונותיו יעלו על חסרונותיו.

ננסה לענות בעבודה זו על השאלות הבאות:
האם הפעלת השר"פ בבתי חולים ציבוריים תועיל או תזיק למערכת הבריאות בישראל ברמה
המצרפית? כיצד ניתן להשתמש בשר"פ על מנת לקדם את תהליך תיאגודם של בתי החולים?
----------------------------------------------------------------------------------
1. ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל, כרך א', עמ' 40.

מקורות:

ארגון הרופאים עובדי המדינה. (1991). הפיכת בתי החולים לתאגידים ציבוריים עצמאיים (ניר עמדה).
גור עופר, אלסטר-גראו אילנה. (1997). "תאגוד בתי חולים- חוליה חסרה ברפורמה במערכת הבריאות בישראל". רבעון לכלכלה, עמ' 749.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנת 2001 - לוח 6.5 - בתי חולים לפי סוג ובעלות.
"ועדת נתניהו". (1990). דו"ח ועדת- החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל. כרכים א'+ב', ירושלים.
"זמן רפואה" - ירחון רפואי. גיליונות: אפריל 2002.
טריינין, נ. (1988). דו"ח הועדה הציבורית המקצועית לקביעת מדיניות והיערכות ארגונית ותפקודית של מערכת הבריאות, ירושלים.
ישי, י. (1994). רופאים ומדינה: תאגוד בתי החולים בישראל. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.
כץ, י. (1997). הפרטה בישראל ובעולם. תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.
לחמן.ר, ונוי.ש, (1998). כתם שחור על חלוק לבן - הרפואה השחורה בישראל, הוצאת רמות: אוניברסיטת תל - אביב.
"מכתב לחבר" - ירחון רפואי. גיליונות: מרץ 2001, יוני -יולי 2001.
צ'רניחובסקי, ד. (1993). "רפורמות במערכות הבריאות בדמוקרטיות מתועשות: צמיחתו של מודל חדש". ביטחון סוציאלי, חוברת 39.
רוזן, ב. (1989). "תיגמול רופאים בישראל: ניתוח של הצעות נבחרות למדיניות". רבעון לכלכלה. חוברת 139.
רוזן, ב., ואלנצווייג, א., (1990). "שיטות תגמול במערכת הבריאות בישראל: סקירת הקיים". ירושלים: ג'וינט - מכון ברוקדייל.
שירום,א. 1996. שירות רפואי פרטי בבתי חולים ציבוריים: תמונת מצב והערכה. ירושלים : המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
שירום א. (רכז). (1997). תאגוד בתי חולים ציבוריים בישראל: הערכת ההתפתחות וחלופות למדיניות. ירושלים: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
שישינסקי , א. (1988). "האם אנחנו בדרך הנכונה". רבעון לכלכלה, תל אביב: הוצאת עם עובד.
שלוס, ארן ד"ר, וטקטלי, אורן. (1991). תאגוד בתי חולים לקראת שינויים במערכת הבריאות - פרויקט לאומי. תוכנית להכשרת מנהלים, עתודה לסגל הבכיר בשירות הציבורי.
שמואלי, עמיר. "חוק בריאות ממלכתי: מספר היבטים על המקרו- ניהול", עמוד 18.
Drache, D. and Sullivan, T. (Editors). (1999). Health Reform - Public Success, Private Failure. London and New York.
Harrison, M.I. (1995). Implementation of Reform in the Hospital Sector: Physicians and Health System Reforms in Four Countries. Tel-Aviv: The Gertner Institute Sheba Medical Center Tel-Hashomer.
Ministry of Health. (1999). Health Status in Israel 1999. Israel Center for Disease Control.
White, J. (1995). Competing Solutions - American Health Care Proposals and International Experience. Washington, D.C.: The Brookings Institution.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיון בסוגיית השר"פ (שירות רפואי פרטי) בבתי חולים", סמינריון אודות "דיון בסוגיית השר"פ (שירות רפואי פרטי) בבתי חולים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.