היישום אינו מחובר לאינטרנט

מחשוב תיק רפואי

עבודה מס' 060777

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בבעיות המוסריות המתעוררות עקב שימוש במערכות מידע רפואיות.

11,300 מילים ,13 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

סוגיות מוסריות במחשוב תיק רפואי

הערת מערכת: בעבודה זו לא נכתבו הערות שוליים.

תוכן העניינים:
הקדמה
דוגמאות לדילמות מוסריות
המצב הקיים בתחום המידע בבריאות
מהפיכת המידע - יתרונות וחסרונות
רקע חוקי ונהלים בתחום הסודיות הרפואית
הגדרת המושגים ודיון מוסרי תיאורטי
ניתוח ומסקנות
דיון בדילמות הנוספות
The Hippocratic Oath
ביבליוגרפיה

הקדמה
תיק רפואי ממוחשב, המופעל באופן אינטגרטיבי בכל היחידות הרפואיות של מוסד רפואי, ארגון
בריאות, או מדינה, מאפשר לצוות הרפואי המטפל גישה חסרת תקדים להיסטוריה הרפואית של
המטופל. המידע הנגיש באופן זה עשוי לשפר את יעילות הטיפול הרפואי, לחסוך כאב ואי-נוחות
מיותרים, להביא להורדת עלויות הטיפול, ואף במקרים קיצוניים להציל את חייו של המטופל או
למנוע ממנו נזק בריאותי ממשי. מנגד, אחסון ממוחשב מרכזי של הרשומות הרפואיות ומתן גישה
נוחה אליהן למספר רב של משתמשים - אם מתוך מחשבי הארגון, ובפרט כאשר המידע נגיש מרשת
האינטרנט - עלולים לגרום לפגיעה ממשית, בין בתום לב ובין מתוך מניעים אחרים, לעקרון
הסודיות הרפואית והזכות לפרטיות של המטופל.
היתרון העיקרי הגלום במחשוב התיק הרפואי ברמה מוסדית, ארגונית, או לאומית, הוא
בגישה הנוחה שהוא מאפשר לצוות הרפואי להיסטוריה הרפואית של המטופל. ביזור המידע הרפואי
הנו צורך חיוני של מערכת הבריאות כיוון שבנסיבות שונות יכול כל אדם להזדקק לטיפול רפואי
כאשר התיק הרפואי שלו איננו נגיש לגורם המטפל - בביקור אצל רופא שאינו מכיר את ההיסטוריה
הרפואית שלו, בחדר מיון של בית-חולים הרחק ממקום מגוריו, וכד'. המידע הרפואי האגור בתיק,
כולל בדרך כלל מידע אודות רגישויות של המטופל (אלרגיות), תרופות שהוא נוטל, תולדות המחלה
שלו, אבחנות שנקבעו לו בעבר, תוצאות בדיקות, פעולות כירורגיות וטיפולים. גישה למידע כזה,
מאפשרת לצוות המטפל להימנע ממתן טיפול שגוי או בלתי יעיל הנובע מחוסר מידע ומחוסר הבנה
של התמונה הקלינית המלאה. ההשלכות של מצב בו חסר לרופא מידע יכולות לכלול: מתן טיפול
תרופתי שהמטופל אלרגי אליו (עד כדי סיכון חייו), כשל באבחון מהיר ובמתן טיפול מתאים במצב
חירום כאשר המטופל סובל מבעיה רפואית ידועה, חזרה על בדיקות וטיפולים מיותרים ומכאיבים
שחוסר יעילותם כבר הוכח בעבר, ועוד.
לעומת כל זאת, הנגישות הקלה יחסית לתיק הרפואי, עלולה להביא לפגיעה בפרטיות
המטופל. אחד העקרונות המקודשים ברפואה הנו החסיון בו חייב הרופא כלפי מטופליו ומצב
בריאותם. עד כה, היה המידע הרפואי חשוף אך ורק לעיניו של רופא המשפחה, הרופא המטפל או
הצוות המטפל במחלקה בבית-החולים. במצב החדש, כאשר המידע יהיה נגיש למספר רב של
רופאים, אחיות, אנשי מנהלה, אנשי מחשוב, ועוד, המידע הפרטי והאישי ביותר יהיה חשוף למספר
רב של אנשים, בינהם אולי אף כאלו המכירים את המטופל או את משפחתו. נוסף על כך, במדיה
ממוכנת, קיים תמיד החשש שגורם זר יוכל להגיע למידע בדרך לא חוקית, או שתותר לו הגישה
משיקולים כלכליים של הארגון המחזיק במידע. מצב בו המידע יהיה נגיש גם לגורמים בלתי-
מוסמכים עלול לגרום נזק ממשי - כלכלי, תדמיתי, ותעסוקתי לאדם שהמידע אודותיו נחשף.
הקונפליקט המוסרי העולה כאן הנו בין הגישה התועלתנית, המדגישה את המקסימיזציה של
התועלת האגרגטיבית לכלל המטופלים בארגון - תועלת המתבטאת בטיוב הטיפול הרפואי וטיוב
השירות הניתן למבוטחים, לבין הגישה הדאונטולוגית הפוסלת כל התרשלות במילוי חובות -
במקרה זה חובת ארגון הבריאות או המדינה כלפי הזכות לפרטיות של המטופלים. השאלה
המוסרית המרכזית הניצבת כאן היא: האם וכיצד ניתן להצדיק בעזרת הגישה התועלתנית הקמת
'תיק חולה ממוחשב' אינטגרטיבי ונגיש למרות הפגיעה האפשרית בזכויות הפרט. שאלות נוספות
שניתן לדון בהן: האם סוג ההצדקות המשמשות בדרך-כלל את התועלתנים יכולות להצדיק אותם
גם במקרה זה? האם ניתן להציג הגבלות על מימוש של תיק רפואי ממוחשב כך שהתועלת הצפויה
תעלה במידה משמעותית יותר על הנזק העלול להיגרם מפגיעה בפרטיות?

מקורות:

Bedau, H.A., "Making Moral Choices", Oxford University Press, 1997.
Gilham, C.S., "Legal Implications of Computerized Medical Records", June 1996. Retrieved June 1, 2001 from the World Wide Web:http://www.chausa.org/pubs/pubsart.asp?issue=HP9605 Article=O
Josephson Institute of Ethics, "Models of Ethical Decision Making", Retrieved June 17, 2001 from the World Wide Web: http://www.josephsoninstitute.org/MED/MED-models.htm
Kalyvas, J.R., "Electronic Medical Records - Balancing Need for Access and Confidentiality", February 1996. Retrieved June 1, 2001 from the World Wide Web:http://www.foleylardner.com/II/HL/343501.html
Rifkin, D.E., "Electronic Medical Records: Saving Trees, Saving Lives", April 2001. Retrieved June 17, 2001 from the World Wide Web: http://www.ama-assn.org/sci-pubs/msjama/articles/vol_285/no_13/jms0404011.htm
Scarrw, G., "Utilitarianism", Routledge, 1996.
Scheffer, S., "The Rejection of Consequentialism", Clarendon Press, 1982.
Shaw, W.H., "Contemporary Ethics", Blackwell, 1999.
Smart, J.J.C., Williams, B., "Utilitarianism - for against", Cambridge University Press, 1973.
Writer Unknown, "Electronic Medical Records", November 1995. Retrieved June 21, 2001 from the World Wide Web:http://www.nzhis.govt.nz/publications/EMR.html
Writers Unknown, "Privacy and Human Rights - An International Survey of Privacy Laws and Practice", Retrieved July 27, 2001 from the World Wide Web:http://www.gilc.org/privacy/survey/intro.html
Writers Unknown, "Medical Records Confidentiality Act of 1995", (Introduced to the Senate). Retrieved July 27, 2001 from the World Wide Web.
יוספזון, ש., קפה י., "חוק זכויות החולה (התשנ"ו - 1996) - החוק והשלכותיו".

תגים:

אתי · אתיקה · מוסר · מוסריות · מחשוב · סוגיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מחשוב תיק רפואי", סמינריון אודות "מחשוב תיק רפואי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.