היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61803
התפתחות דיני הירושה הרומיים, מהתקופה הקדומה ועד לקריסת האימפריה.
6,815 מילים (כ-21 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68772
ניתוח הסוגיה בהקשר של ריבוד ומגדר.
1,488 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 61722
המתת חסד , 1997
עבודה העוסקת בהמתת חסד, על היבטיה וסוגיה השונים.
2,718 מילים (כ-8.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61708
דיון בתאוריה לפיה מוצאם של בני ישראל הוא בשבטי החבירו. דיון בסוגיות שעולות מתאוריה זו והצגת התפתחותה של התאוריה.
4,387 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66101
הגישה הפלורליסטית, הגישה המטמיעה והגישה האינטגרטיבית, והמשמעות של שימוש בכל אחת מהגישות הללו בכיתה הטרוגנית.
2,159 מילים (כ-6.5 עמ'), 2 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 66104
ניתוח סוגיות, ביקורת והרפורמה המוצעת.
9,649 מילים (כ-29.5 עמ'), 94 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66226
דיון בשלוש סוגיות אתיות.
3,550 מילים (כ-11 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61927
מחקר הבודק את הפעולות אותם נקטה האגודה בסוגיות קיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי והאם קיים פער בין עמדות סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי שוויון בחינוך.
11,901 מילים (כ-36.5 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62150
תקשורת אלטרנטיבית, תקשורת המונים, טרור ודמוקרטיה ותקשורת המונים, דמוקרטיה וזהות לאומית.
4,229 מילים (כ-13 עמ'), 28 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100