היישום אינו מחובר לאינטרנט

אם פונדקאית ואם חלופית - הדין המצוי והרצוי

עבודה מס' 031353

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת סוגיות רבות בתחום, אינטרסי המזמינים מול אינטרסי הפונדקאית, טובת הילד, הדין המצוי והרצוי בסוגיה זו בארץ ובעולם.

8,424 מילים ,20 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
רקע רפואי וסטטיסטי
קביעת הורות משפטית- אימהות משפטית
מבחן אמהות גנטית:
מבחן אמהות ביולוגית:
מבחן הכוונה:
מבחן טובת הילד:
המצב המשפטי בעולם ביחס לקביעת הורות
ארה"ב, אנגליה
גישת ההלכה ביחס לקביעת אימהות
קביעת אבהות חוקית
טובת\ זכויות הילד
קביעת הורות
החזקת הילד
עקרון טובת הילד לעניין ההתייחסות העקרונית להסכמי פונדקאות
הסכמי פונדקאות\ אם חלופית
טענות המתנגדים להסדרי פונדקאות
גישת ההלכה ביחס להסדרי פונדקאות
מודלים להסדרת פונדקאות \ אם חלופית
מודל ראשון - הגישה הסטטית - "The Static Approach"
מודל שני - חופש החוזים
מודל שלישי - הגישה הרגולטיבית
מודל רביעי - גישה תמריצית
הגישות השונות בעולם ביחס להסכמי פונדקאות\ אם חלופית
אנגליה
ארה"ב
אוסטרליה
מדינות הקונטיננט
המצב המשפטי בישראל - תאור כרונולוגי
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא:
בעשרים השנים האחרונות חלה התקדמות רבה בפיתוח הטכנולוגיה הרפואית בתחומי הפריון. טכנולוגיה זו מאפשרות לזוגות חשוכי ילדים לממש תקוותם ושאיפתם לילדים1. אך אליה וקוץ בה. הפתרונות הרפואיים הללו, מעוררים בעיות
אתיות ומשפטיות סבוכות. הנושא מעורר שאלות בתחומים רבים (משפט חוקתי, דיני משפחה, דיני חוזים, משפט פלילי). אנו נתמקד בשאלות במסגרת דיני המשפחה - שאלות שלדעתינו הם שורש הבעיות בתחום הפונדקאות\ אם חלופית (להלן גם 'האם הנושאת'). הבהרת שאלות אלו תסייע כפי שנראה בהמשך, לפתרון משפטי של הפונדקאות\ אם חלופית. מבחינת דיני המשפחה, אנו עוסקים בשלב של יצירת היחסים המשפטיים בין הורה לילדו. נבחן את האינטרסים המתנגשים: אינטרס "המזמינים", אינטרס הפונדקאית\ חלופית ובעלה. נבחן האם טובת הילד\ זכויות הילד הינו אינטרס רלוונטי לעיניננו. נברר מתי ישנה זכות למדינה להתערב וכיצד עליה להתערב.
נסקור את הדין המצוי והרצוי בשאלות אלו ברחבי העולם ובישראל. בעבודה זו נתמקד בפתרונות הרפואיים לאי פוריותה של האשה.2
---------------------------------------------------------------------------------
1. פתרון נוסף לזוגות חשוכי ילדים הינו אימוץ ילד. כידוע מספר התינוקות המוצע לאימוץ בישראל קטן מאוד
והתור לאימוץ גדול . בנוסף על ההורים הפוטנציאלים לענות על דרישות רבות. כל זאת ובנוסף העובדה כי
בפונדקאות נוצר ילד הקשור גנטית להוריו, מעלה את קרנה של תופעת הפונדקאות. כבר משנת 1979 נולדים
בארה"ב כ-100 ילדים מידי שנה בדרך של אימהות חלופית. ראה ד. געתון-גולד, "האם החלופית והאם
הפונדקאית המשפט: הדין המצוי והרצוי" עבודת גמר תואר שני, אוניברסיטת תל אביב (1992).
2. אי פוריות הבעל יכולה להיפתר ע"י הזרעה מלאכותית של זרע הבעל או זרע תורם לרחמה של האם. גם
בתחום זה שאלות משפטיות שבחלקם נעסוק כדי להשוות לבעיות שבתחומינו.

מקורות:

בן דרור א., אימוץ ופונדקאות, תל אביב, 1994.
ד. געתון-גולד, "האם החלופית והאם הפונדקאית המשפט: הדין המצוי והרצוי" עבודת גמר תואר שני, אוניברסיטת תל אביב (1992).
"דין וחשבון הועדה הציבורית - מקצועית לבחינת הנושא של הפריה חוץ גופית", משרד המשפטים, ירושלים, אב התשנ"ד יולי 1994, בעמ' 94.
הלפרין מ., תזכיר משרד הבריאות - אם פונדקאית (שבט תשנ"א ינואר 1991)4.
וילצ'יק א., "האם התחליפית" משפטים י"ז (תשמ"ח), 534, בעמ' 450-456.
משרד המשפטים- דין וחשבון של הועדה הציבורית-מקצועית לבחינת הנושא של הפריה חוץ גופית, ירושלים אב התשנ"ד- יולי 1994.
קורינאלדי מ., מעמדו המשפטי של ילד הנולד מהפריה מלאכותית מתורם זר או תרומת ביצית, שנתון המשפט העברי, כרך יח-יט (תשנ"ב-תשנ"ד), 295.
שיפמן פ., דיני המשפחה בישראל, ירושלים, תשמ"ט 1989.
שיפמן פ., "קביעת אבהות בילד שנולד מהזרעה מלאכותית", משפטים י' (התש"מ) 63, בעמ' 76.
Bromley P.M & Lowe N.V, Family Law, London 8th. Ed. 1992.
Bussel Karen A., Adventures in Babysitting: Gestational Surrogate Mother Tort Liability, 41 Duke L.J. 661 (1991).
Douglas G. (1994), "The Intention to be a Parent and the Making of Mothers" The Modern Law Review, p. 636-641.
Flaherty James T., Enforcement of Surrogate Mother Contracts: Case Law, the Uniform Acts, and State and Federal Legislation, 36 Clev. St. L. Rev. 223 (1988)14. http://www.wws.princeton.edu/cgi-bin/byteserv.prl/~ota/disk2/1988/8822/882201.PDF
Kandel R.F., "Which Came First: the Mother or the Egg? A Kinship Solution to Gestational Surrogacy", 47 Rutgers L.R. (1994) 165.
Krimmel Herbert T., Can Surrogate Parenting be Stopped? An Inspection of the Constitutional and Pragmatic Aspects of Outlawing Surrogate Mother Arrangements, 27 Valparaiso University Law Review1 (Fall 1992).
Morgan D., A Surrogacy Issue: Who is the Other Mother?, International Journal of Law and the Family 1994 (1994), 386-412.
New South Wales Law Reform Commission. "Artifical Conception: Surrogate Motherhood", 1988. http://www.lawlink.nsw.gov.au/lrc.nsf/pages/R60TOC
Place, Jeffery M., "Gestational surrogacy and the meaning of 'mother': Johnson v. Calvert, Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 17, No. 3, 1994, pp. 907-17.
Stumpf, A E, (1986) 'Redefining Mother: A Legal Matrix for New Reproductive Technologies', 96 Yale Law Journal 187, p.206
U.S Congress, Office of Technology Assessment, Infertility Medical and Social Choices, OTA-BA-358:.5 Quoted In: R.A. Charo , "Legislative Approaches to Surrogate Motherhood," In: Larry Gostin (ed.), "Surrogate Motherhood, Politics and Privacy", Bloomington : Indiana University Press, 1990.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אם פונדקאית ואם חלופית - הדין המצוי והרצוי", סמינריון אודות "אם פונדקאית ואם חלופית - הדין המצוי והרצוי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.