היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות התלמידים בחטיבת-ביניים כלפי הערכת הישגים באמצעות דרכי הערכה חלופית.

עבודה מס' 063305

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

4,000 מילים ,25 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

המחקר הנוכחי עוסק בעמדותיהם של תלמידים בחטיבת ביניים כלפי דרכי הערכה החלופית, אשר מוגדרת כאיסוף ראיות לצורך מתן פירוש אינטגרטיבי להישגי התלמיד באמצעות מטלות מורכבות, מאתגרות ומעניינות הדורשות ביצועים של הבנה (בירנבוים, תשנ"ז).

השערת המחקר, שהתבססה על הרציונל התאורטי של המחקרים בתחום, היתה כי תלמידים בחטיבת ביניים יבטאו עמדות חיוביות כלפי הערכת הישגים לימודיים באמצעות דרכי הערכה החלופיות.
הנבדקים במחקר היו 20 תלמידים הלומדים בחטיבת ביניים בבית הספר במרכז הארץ. הם התבקשו למלא את שאלוני המחקר בצורה עצמאית וללא הגבלת זמן. הליך זה ארך כיומיים.

תוצאות המחקר אוששו את השערתו. הממצאים הראו כי התלמידים מבטאים עמדות חיוביות כלפי הערכת הישגים לימודיים באמצעות באמצעות דרכי הערכה החלופית. לדעתם, היא חיובית בשל היותה מקדמת תהליכים דמוקרטיים, שיתופית, מעוררת מוטיבציה ויוצרת תלמיד אקטיבי.

ממצאי המחקר הצביעו על סימנים ראשוניים של יצירת תרבות הוראה - למידה - הערכה חלופית. המחקר ממליץ לבתי ספר להמשיך להשקיע מאמצים רבים בפיתוח ובשכלול של מגוון דרכי הערכה, כמו כן הוא ממליץ על קידום תרבות הערכה אשר מטפחת מאפיינים של דמוקרטיזציה, שיתופיות והנעה וכן העצמת תלמידים והפיכתם לשותפים פעילים ולמקבלי החלטות לגבי למידתם ולגבי הערכת ביצועיהם.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 הערכה
2.1.1 הגדרות
2.1.2 הערכה מסורתית
2.1.3 הערכה חלופית
2.1.4 הבדלים בין גישת ההערכה החלופית לגישת ההערכה המסורתית
2.2 עמדות תלמידים כלפי הערכה חלופית
3. שאלת מחקר
4. השערת מחקר
5. מתודולוגיה
5.1 הגדרת משתני המחקר
5.2 אוכלוסית המחקר
5.3 כלי מחקר
5.4 הליך המחקר
5.5 כלי ניתוח
6. תוצאות
7. דיון, סיכום, מסקנות והמלצות
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

זילברשטיין, מ., ברקוביץ, א. , גינת, כ., אמנואל, ד., קרת, י. ודולמן, א. (1998).
תכנון לימודים בית-ספרי בחדר המורים: ספר למנחים, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
תמיר, פ. (תשנ"ז). "מה מורים יודעים וחושבים על הערכת הישגים?", דפים, 24, משרד החינוך, התרבות והספורט, מכון מופ"ת , עמודים 7-19.
בירנבוים, מ. (תשנ"ז). חלופות בהערכת הישגים, אוניברסיטת תל-אביב, רמות
דהן-מזרחי, ש. (1990). השפעות חרדת בחינות , חרדת מתמטיקה, תושיה נלמדת וסגנון ייחוס על הישגי התלמידים במתמטיקה ברמות לימוד שונות. עבודת A. M החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל - אביב.
קרטה, י. (1999). מהערכה חיצונית להערכה עצמית-פנימית: הערכת הלמידה בקונטקסט הבית-ספרי של סביבה לימודית המטפחת לומד בעל הכוונה עצמית:חקר מקרה, עבודת גמר לתואר "מוסמך במדעי רוח", בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל - אביב.
אדר, ל. (1967). שיטת הוראה והישגי תלמידים. משמעותם במחקר הלימודי, מגמות יט (1).
קשתי, י., אריאלי, מ. ושלסקי, ש. (1997). לקסיקון החינוך וההוראה. אוניברסיטת תל - אביב: רמות.
לוין, ת. (2000) הככסת תוכניות לימודים חדשות למערכת החינוך. סימפוזיון: קשר בין האקדמיה לשדה - התבוננות ביקורתית על תוכנית הלימודים החדשה באנגלית, אוניברסיטת תל - אביב.
לוי, א. (1998). למידה פרונטלית, שיתופיות והערכת הישגים בתיקים. עבודת גמר לתואר "מוסמך במדעי הרוח", בית הספר לחינוך. אוניברסיטת תל - אביב.
נבו, ד. (1996). הערכה ככלי ביד המורה, תועלת, הזנחה ושימושים לרעה, תל - אביב.
וילק, ד. (1998). "מעורבות ושיתוף התלמידים בהערכה החלופית ", מקרא ועיון 73, עמודים 50-52.
פלדי, א. (1997). החינוך במבחן הזמן, אוניברסיטת תל - אביב:רמות.
ברנע, א., (2002). תפיסות תלמידים במקצוע האנגלית בחטיבת הביניים לגבי תהליכי ההערכה החלופית לעומת ההערכה המסורתית. עבודת גמר לתואר "מוסמך למדעי רות", בית ספר לחינות, אוניברסיטת תל- אביב.
אביניאון, א. (1997). מילון ספיר. הד ארצי, הוצאה לאור.
שמעוני, ש. ולוין, א. (תשנ"ח). כל אחד חושב אחרת, כל אחד יודע אחרת, כל אחד לומד אחרת. תל - אביב: מופ"ת.
Nevo, D. (1995). School - based Evaluation: A Dialogue for school Improvement. Oxford: Pergamon University Press.
Shohamy, E. (1992)."Connecting Testing and Learning in the Classroom and on the Program Level". Northeast Conference.
Shohamy, E. (2001). "Democratic Assessment as an Alternative",Language Testing, 18 (4), pp.373-391.
Shohamy, E. (2001). The Power of Tests: A critical Perspective on the Uses of Language Tests. Essex: Longman.
Allen, J. (1999). Innovation and Change. Open University Press. Philadelphia.
.Huerta-Manas, D, (1995). The Meaning of Educational Change Teachers College Press: Columbia University.
Birenbaum, M. (1995). "Assessment 2000: Towards a Pluralistic Approach to Assessment". In Birenbaum, M. and Dochy, F. (eds.) Alternatives in Assessment of Achievements, Learning Processes and Prior Knowledge, Boston; Kluwer Academic Publishers.
Topping, K. (1998). "Peer Assessment Between Students in Colleges and Universities", Review of Educational Research, 68 (3), pp. 249-276.
Maeroff, G.I. (1991). "Assessing Alternative Assessment", Phi Delta Kappan, 72, pp. 272-281
Moss, P.A. (1994). "Can There Be Validity Without Reliability?". Educational Researcher, 23 (2), pp.5-12.

תגים:

מבחנים · עבודות · הגשה · דרכי · הערכה · חלופית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות התלמידים בחטיבת-ביניים כלפי הערכת הישגים באמצעות דרכי הערכה חלופית.", סמינריון אודות "עמדות התלמידים בחטיבת-ביניים כלפי הערכת הישגים באמצעות דרכי הערכה חלופית." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.