היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 98
עבודה מס' 66090
האם שיטות הטיפול הננקטות בשירות המבחן אכן תורמות לשיקום המופנים.
8,003 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61705
המקרה של קולונית קיאו-צ'או כמקרה מבחן.
6,132 מילים (כ-19 עמ'), 18 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66061
גולדה מאיר כמקרה מבחן - ניתוח תלת שלבי להתפתחותה המקצועית של האישה ולמחיר הנלווה
8,141 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61524
בדיקת הקשר באמצעות סקירת מחקרים.
10,639 מילים (כ-32.5 עמ'), 41 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61410
הגורמים, דרכי מדידה וטיפול לפי הגישה ההתנהגותית והקוגניטיבית.
4,298 מילים (כ-13 עמ'), 4 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 61740
3,140 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61870
מחקר הבודק תופעה שכיחה זו כגורם העיקרי לכישלונותיו של התלמיד בבחינה.
11,680 מילים (כ-36 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62185
בחינת מרכיבי היסוד בדוקטרינה הביטחונית הישראלית.
5,049 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62051
דיון בשתי שיטות לבדיקת זיכרון - מבחן REY ו- CMT.
2,799 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 98