היישום אינו מחובר לאינטרנט

מבחן הקיפוח בחוק החוזים האחידים

עבודה מס' 060433

מחיר: 374.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הנושא לאור האופן שבו יושם החוק בפסיקת ביה"ד לחוזים אחידים ובתיהמ"ש, בנוסף לבחינת מבחן הקיפוח לאור גישות ותיאוריות שונות וכמו"כ בהשוואה למושגים אחרים רלוונטיים.

8,747 מילים ,14 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מרבית חוזי המכר הנכרתים כיום הם חוזים אחידים. ח"א קיימים בכל תחום ובכל גזרה של הפעילות המשקית. המאפיין חוזים אלה הוא שהתנאים הסטנדרטיים אשר בהם מנוסחים מראש ע"י אחד הצדדים, מתוך ציפייה שהם יחייבו את כל מי שיתקשר עמו בעתיד. במציאות אין המתקשר הפוטנציאלי יכול להתמקח על תנאי החוזה. הברירה בפניו היא: TAKE IT OR LEAVE IT. אלו הם "חוזי הצטרפות", כאשר הצד המנסח את החוזה מנצל את יתרונו כדי לנסחו לטובתו. חוק החוזים האחידים הוא אחד המכשירים המרכזיים לפיקוח על תוכנם של חוזים בישראל. מטרתו מוצהרת בס' 1 -ס' המטרות שבו: "...להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בח"א...". מקובל לראות בפסה"ד צים נ' מזיאר את פסה"ד הראשון שבו נדונה סוגיית החוזים האחידים. שם בוטלה תניית פטור מאחריות על בסיס עקרון הפגיעה בתקה"צ, שכן בעת שניתן פסה"ד עדיין לא היה קיים חוק מיוחד בעניין. בשנת 1964 נחקק חוק החוזים האחידים שמטרתו הייתה לתת הגנה רחבה לצרכנים המתקשרים עם גוף כלשהוא בח"א מפני תנאים מקפחים. היקף השתרעותו של החוק, הן מבחינת לשונו והן מבחינת הפרשנות שניתנה לו בפסיקה היה מוגבל.
בעקבות ביקורת הוחק חוק חדש בשנת 1982 חוק בעל תחולה רחבה למדי. ישנה הרחבת ההגדרה של ח"א וכן קובע החוק מהו תנאי מקפח. כאמור, מושג מרכזי בחוק הוא מושג הקיפוח. אין בחוק הגדרה של מונח הקיפוח ,אך יש בו 10 סוגי תנאים אשר במידה והם מופיעים בח"א, חזקה שהם מקפחים ובמקרה כזה עובר לכתפי הספק הנטל להוכיח שאין הם כאלה. זוהי לא רשימה סגורה של תנאים. התנאים מתוארים לפי תוכנם, באמצעות מבחני סבירות ובאמצעות השוואתם לדין שהיה חל אלמלא אותם תנאים. מכוח החוק הוקם מנגנון פיקוחי כפול: ביה"ד לחוזים אחידים ומנגנון נלווה לאישור ח"א מראש. ביה"ד רשאי לדון גם בבקשה של היועמ"ש לממשלה או של ארגוני צרכנים לפסול תנאי מקפח בח"א. ובמקביל לביה"ד קיים כמובן ביהמ"ש. לחוק החדש שנוסח באופן מרחיב התלוותה פרשנות פסיקתית מרחיבה לא פחות (פס"ד ארגון שחקני הכדורגל, קרן גמלאות חברי אגד, קשת ועוד). השאלה המרכזית היא מהו קיפוח לקוחות ומהו יתרון בלתי הוגן של הספק. כאמור נקבע כי השאלה מהו תנאי מקפח תוכרע עפ"י מבחן ההגינות והסבירות (פס"ד חברת קדישא נ' קסטנבאום).

במסגרת הדיון נתמקד בעניינים הבאים:
1. סקירה היסטורית של תולדות החוק על גלגוליו השונים, כולל דרך יישום בפסיקה, ביקורת שהועלתה, סקירת מונחים מרכזיים בחוק, ההגדרות שבחוק, ההסדרים הנובעים מכוח החוק: מבחן הקיפוח ושיטת הפיקוח. נסקור בקצרה את מוסד ביה"ד לחוזים אחידים.
2. סקירה תיאורטית של מבחן הקיפוח לאור הגישות הבאות:
* חוק החוזים האחידים כאחד המכשולים הניצבים בפני התנאה על הדין הדיספוזיטיבי
* החשיבות הציבורית של פיקוח משפטי על תוכן חוזים בכלל ותוכן חוזים אחידים בפרט
* הגשמת רצונם האמיתי של הצדדים לחוזה האחיד- יישום תיאוריית פריד
* חוזים אחידים והגישה הכלכלית- התמודדות עם כשלי שוק, הקצאת סיכונים, תקינת קוגנטית תוכן.
* חוזים אחידים כמכשיר לחלוקה מחדש של עושר וכוח
* חוזים אחידים ופטרנליזם
* חוזים אחידים ושיקולי צדק, הוגנות ושקילות בתמורות
3. יישום החוק בפסיקה-הצגת פסדי"ם מרכזיים תוך מתן דגש לאופן יישום התיאוריות הנדונות ע"י השופטים.

תוכן העניינים:
1. מבוא כללי לנושא- הצגת הסמינריון.
2. סקירה היסטורית של תולדות החוק.
3. ביה"ד לחוזים אחידים.
4. סקירה תיאורטית של מבחן הקיפוח לאור הגישות הבאות:
4.1 חוק החוזים האחידים כאחד המכשולים הניצבים בפני התנאה על הדין הדיספוזיטיבי.
4.2 החשיבות הציבורית של פיקוח משפטי על תוכן חוזים בכלל ותוכן חוזים אחידים בפרט.
4.3 הגשמת רצונם האמיתי של הצדדים לחוזה האחיד- יישום תיאוריית פריד.
4.4 חוזים אחידים והגישה הכלכלית- התמודדות עם כשלי שוק, הקצאת סיכונים, תקינה קוגנטית של תוכן.
4.5 חוזים אחידים כמכשיר לחלוקה מחדש של עושר וכוח.
4.6 חוזים אחידים ופטרנליזם.
4.7 חוזים אחידים ושיקולי צדק, הוגנות ושקילות בתמורות.
4.8 חוזים אחידים והגישה הסוציולוגית.

5. יישום החוק והפסיקה- הצגת פסקי דין מרכזיים, ובחינת ניתוח ויישום ביהמ"ש את התיאוריות הנדונות.
6. סיכום.

הערת מערכת: בעבודה זו נכתבו הערות שוליים אך לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית.

מקורות:

א. זמיר, עקרון ההתאמה בקיום חוזים, (תש"ן)
Ch. Fried, contracts as promise (1981) .
I. Ayres R. Gertner, "filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules", 99 Yale L.G. (1989).
D. Kennedy, "Distributive and Paternalist Motives in Contract and Tort Law, with Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power", 41 Maryland L. Rev. 563, (1982)
A. T. Kronman, "Contract Law and Distributive Justice", 89 Yale L. J 472, (1980).
T.D Rakoff, "Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction", 96 Harv. L. R 1173 (1983).

תגים:

האחידים · החוזים · הקיפוח · חוק · מבחן · קיפוח

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מבחן הקיפוח בחוק החוזים האחידים", סמינריון אודות "מבחן הקיפוח בחוק החוזים האחידים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.