היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 61927
מחקר הבודק את הפעולות אותם נקטה האגודה בסוגיות קיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי והאם קיים פער בין עמדות סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי שוויון בחינוך.
11,901 מילים (כ-36.5 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61551
התפתחותו ומשמעותו של המושג "קיפוח המיעוט" ובחינת התקיימותו באי חלוקת דיווידנד.
1,609 מילים (כ-5 עמ'), 27 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 60433
בחינת הנושא לאור האופן שבו יושם החוק בפסיקת ביה"ד לחוזים אחידים ובתיהמ"ש, בנוסף לבחינת מבחן הקיפוח לאור גישות ותיאוריות שונות וכמו"כ בהשוואה למושגים אחרים רלוונטיים.
8,747 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 61843
כיצד נקלטו והשתלבו בחינוך האתיופים משלוש העליות העיקריות - משה, שלמה והפלאשמורה.
3,870 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62541
כיצד מתמודד הצבא עם סוגיית אי השוויון על בסיס המין.
3,546 מילים (כ-11 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61012
סקירת הנושא תוך כוונה לטעון כי יחסי העבודה אמורים להיות אחידים, מבחינת כלליות חוקי ההעסקה.
7,916 מילים (כ-24.5 עמ'), 38 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60577
האם קיימת הצדקה להפקעת קרקעות בגדה המערבית, גם כשמדובר בשיקולים ביטחוניים?
13,021 מילים (כ-40 עמ'), 30 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60205
ניתוח מספר משירי הלהקה העוסקים במחאה חברתית.
3,655 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 60489
בחינת הגורמים לקיפוח הבדווים בתחום החינוך.
9,302 מילים (כ-28.5 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10