היישום אינו מחובר לאינטרנט

לימוד מתמטיקה בשיטת הוראה חלופית

עבודה מס' 064260

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם שיטות לימוד חדשניות יכולות להוביל להשיגים טובים יותר בהוראת המתמטיקה.

9,657 מילים ,22 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

הוראת המתמטיקה בוצעה שנים רבות בשיטות המסורתיות. שיטות אלו הניבו הצלחות לא מעטות. ההוראה הפרונטלית נובעת בראש ובראשונה מתפישת תפקידו של המורה ביחס לתלמידיו. למורה יש תפקיד ועמו אחריות. אחריות זו איננה ניתנת להעברה אל התלמיד ואיננה ניתנת לחלוקה בין המורה לתלמיד. כולה של המורה. זו איננה טלית שאוחזים בה שניים. תפקידו של המורה, מתרכז בתיווך שהוא מתווך בין התלמיד ובין אוצרות הידע הקיימים בעולם הרוח בנקודת הזמן, שבה מתרחשת הפגישה בין המורה לתלמיד. דורות רבים שקדו על הכרת העולם ועל הבנתו ועל עיצוב התרבות המתייחסת אל העולם. התלמיד מבקש גישה אל האוצר הבלום הזה, והמורה צריך לפתוח את השער ולהגדיל את הנגישות.
אולם בשנים האחרונות חל שינוי בגישה כלפי שיטות הוראה וכיום ישנה נטייה לשימוש בשיטות הוראה חלופיות. שיטות הוראה אלו נוסו במספר מקומות, וחלקן נמצאו כיעילות. סקירת הספרות להלן מראה כי יש יתרונות וחסרונות לכל גישה, כולל לגישה הפרונטלית. לפי הנסקר לעיל, המחקרים מראים כי קיימת עדיפות לשיטת הוראה יחידנית על פני שיטות הוראה אחרות, במיוחד על פני השיטה המסורתית. בסברה זו מחזיקים הוגי הדעות שהוזכרו (כגון דיואי) וכן הועלו נימוקים רבים

מטרת העבודה היא לבדוק האם יש קשר בין שיטות הוראה במדעי המתמטיקה להישגים לימודיים בקרב תלמידות בכיתה ט'. במסגרת העבודה נערך מחקר באמצעות שאלון סגור בין מורים על מנת לבחון את דעתם ליישום שיטות שונות בהוראה.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
1. פרק ראשון- שיטת ההוראה הפרונטלית
1.1 עקרונות השיטה
1.2 יתרונות וחסרונות השיטה.
1.3 הכיתה ההטרוגנית
1.4 מאפייני הכיתה הפרונטלית.
1.5 ההתייחסות לתלמיד בשיטה הפרונטלית14
1.6 השפעה רגשית וחברתית בשיטה המסורתית-הפרונטלית
1.7 אמצעי העזר בשיטה הפרונטלית
1.8 יוזמת התלמיד בשיטה הפרונטלית
1.9 יוזמת המורה בשיטה הפרונטלית
2. פרק שני- ביקורת על השיטה הפרונטלית
2.1 פיתוח אלטרנטיבות לשיטת ההוראה הפרונטלית
3. פרק שלישי- האינדיבידואליזציה של ההוראה
3.1 המגמה של ההוראה השיתופית בקבוצות
4. פרק רביעי- יתרונות וחסרונות בשיטות ההוראה האלטרנטיביות
4.1 יתרונות וחסרונות השיטה היחידנית
4.2 יתרונות וחסרונות ההוראה השיתופית
5. פרק חמישי- השיטה המסורתית ללימוד מתמטיקה וחסרונותיה
6. פרק שישי- הוראה מותאמת כאלטרנטיבה להוראת המתמטיקה
7. פרק שביעי- בדיקה אמפירית
8. תוצאות המחקר
9. פרק הסיכום
10. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

גלובמן בחנה את השפעותיה של תוכנית לימודים אינדיבידואלית במתמטיקה בקרב חניכים מכיתות ט' טעונות טיפוח. נבדקו 113 תלמידים מתוך 3 כיתות ע"י מבחן אבחון במתמטיקה, ע"י שאלון לבדיקת עמדות כלפי המקצוע הנלמד, ושאלון לבחינת הרגשת השליטה על הסביבה הלימודית. נמצא כי שיטת הלימודים האינדיווידואלית היתה יותר יעילה; גם תלמידים הסובלים מהצטברות של כשלונות לימודיים שיפרו את הישגיהם באופן משמעותי, וגם את יחסם למקצוע הנלמד ולסביבה הלימודית.

מקורות:

1.פיקוח על המטרות הקוגניטיביות: על התלמיד לדעת את התהליכים הקוגניטיביים שלו על מנת לפקח על כל פעולה- בתחילתה במהלכה ובסופה.
2.להקנות לתלמיד שלבי חשיבה שיטתיים: איסוף מידע לצורך הגדרה. הגדרת הבעיה, איסוף נתונים ואירגונם, בחירת מספר אפשרויות פעולה, קביעת התוכנית המועדפת, ביצוע התוכנית. שלבי הפתרון בחשיבה השיטתית ניתנים לביצוע גם ע"י המורה וגם ע"י התלמיד בלימודיו.
על בסיס שני עקרונות חשיבה אלו יש לבנות תוכניות לימודים ומערכת השתלמויות המדגישות את הוראת האסטרטגיות השונות המותאמות ללומד.
כאמור במבוא, לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות המאפשרות לאדם לעבוד וללמוד בקצהו של מסוף המחשב, נשאלת השאלה- מדוע בכלל כדאי לטפח את יכולת הלמידה והעבודה היחידנית? כלום אין אילו שיטות שאבד עליהן הכלח?
לפי הנסקר לעיל, המחקרים מראים כי קיימת עדיפות לשיטת הוראה זו על פני שיטות הוראה אחרות, במיוחד המסורתית. בסברה זו מחזיקים הוגי הדעות שהוזכרו (כגון דיואי) וכן הועלו נימוקים רבים, אשר גם מניסיוני הדל בהוראה אני מרגישה כי נימוקים אלו הגיוניים.
נוסף על כל הנ"ל, לא מצאתי מקום לחזור שנית על כל הממצאים החיוביים במחקרים השונים שנמצאו תקפים ומובהקים. על-כן, יש לראות בכל אחד מהממצאים השונים עדות ליתרון של שיטת ההוראה היחידנית (לדוגמא העלאת הביטחון העצמי של התלמיד).
המחקרים מראים גם כי ילדים שהתנסו בשיטות הוראה אלו מפתחים גישה יותר פתוחה להתמודדות עם בעיות אחרות וכיו"ב. ואכן מערכת החינוך פיתחה שיטת חינוך הילדים, בה היא מדגישה את חשיבותה המרובה של הסביבה המגרה את החושים. מימד זה, בפיתוח שיטות אלטרנטיביות בחינוך, קיבל תוקף מדעי על ידי פיאז'ה (1969) בתיאורית
ההתפתחות המוטור-קוגנטיבית שלו, בהתבססו על מינקוביץ ואחרים (1987), שדאגו להדגיש את חשיבות הפעלתניות וההתנסות בחינוך.
השאלה היא כיצד מתמודדים בחברה ההולכת לקראת אינדיבידואליזם עם המעבר ללמידה יחידנית.
ראשית נכון הוא הדבר כי היום הלימוד והצרכנות הם אישיים, ברם הפיתוח נעשה בצוותים. ההתמחות הסצפיצית של הפרט בתחום צר מחייבת אותו לשתף פעולה עם עמיתיו על מנת ליצור, לפתח ולקדם. היום קיימים תחומים אינטרדיסציפלינריים רבים יותר מבעבר המחייבים שיתוף עמיתים רבים.
שנית במישור האישי-פרטי נמצא כי למידה יחידנית תורמת לפיתוח היכולות הקוגניטיביות והמיומנויות המילוליות כמו גם מפתחים את התקשורת הבין אישית, ויוצרים הזדמנויות חברתיות. למידה יחידנית מדגישה את ההיבטים החברתיים, הריגושיים והלימודיים של תהליכי למידה והוראה, המאפשרת למידת מיומנויות המועילות בסיטואציות
מגוונות.
ביבליוגרפיה
אגרנטי-חנוכה, ל. (1998) קשר בין פעילות מילולית-לימודית והישגים, עבודת מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
אורנן, א. (1998) שיטות הוראה שיתופיות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות הטרוגניות, עבודות מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
אקרמן, ז. (1989) הישגים לימודיים אצל ילדים, עבודת מ.א. אוניברסיטת תל-אביב.
ארליך, ר. (1987) שיטת ההוראה בקבוצות, עבודות מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
ארנד משה, חינוך יהודי בחברה פתוחה, תל-אביב: אוניברסיטת בר אילן, תשנ"ה
דומוביץ בנימין "על הוראה מחנכת" ניב המדרשיה י"ב (תשל"ו-ז)
יוסף לוי, (תשל"ט) הישגים לימודיים הערכה ומדידה, רמת גן: בר אילן.
לייזרוביץ-הרץ ר., פוקס א., (1987) למידה שיתופית בכיתה, חיפה: אח.
לייזרוביץ-הרץ ר., שדל ב., (1996), "השפעת של פרויקט אל"ש (אוריינות בלמידה שיתופית) על הישגים בהבנת הנקרא ובכתיבה", חלקת הלשון, 22, עמודים 112-85.
מינקוביץ, א. דיוויס, ד. ובאשי י. (1987) הערכת הישגים הלימודיים והחינוכיים של בית הספר היסודי בישראל, בית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית, ירושלים עמודים 333-342.
נווה חנה (1998) וכך רשמנו כל השנה בעד ההוראה הפרונטלית ‏ החוג לספרות עברית, אוניברסיטת תל-אביב, בית-ספר תיכון חדרה
נוי, ב. (1995) הוראה שיתופית בכיתה הטרוגנית, בי"ס לעובדי הוראה בכירים ירושלים.
נשר פרלה, תהליכים קוגנטיביים הקשורים בפתרון בעיות מילוליות אריתמטיקה, מתוך ניסן מ. ולסט א. "בין חינוך לפסיכולוגיה", תשמ"ג, עמודים 407-425.
פורת נ., (1976), הקשר בין שיטות ההוראה הנהוגות בכיתה א' לבין רמת היצירתיות ואי הדימוי העצמי, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן: בית הספר לחינוך.
קשתי יצחק, אריאלי מרדכי ושלסקי שמחה (1997), לקסיקון החינוך וההוראה, תל -אביב: רמות.
ריץ' ישראל ואחרים (1989), "גישות שיתופיות להוראה בכיתה ההטרוגנית והשפעתן על הדימוי העצמי ותפיסת האקלים בקרב תלמידיה", עיונים בחינוך 51-52 עמודים 207-227.
שרן ש., וליזרוביץ א., "שיטת הוראה" ו - "הישגי תלמידים",משמעותם במחקר החינוכי". מגמות ט"ו, 1986.
AYERS THOMAS, "COMPUTER EXPERIENCE IN Learning COMPOSITION OF FUNCTION", JOURNAL OF SEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION, 1988, 19.
FREUDENTAL H. (1983), DIDACTICAL PHENOMENOLOGY OF MATHEMATICAL STRUCTURE", DUDRECHT, 1983.
Gibson , R. (1985), Learning to Cooperate, Cooperating to Learn, new york: gertos
GOLDENBERG PAUL E., "MATHEMATICS, METAPHORS, AND THE HUMAN FACTOR: MATHEMATICAL, THECNICAL AND PEDAGOGICAL CHALLENGES IN THE EDUCATIONAL USE OF GRAPHICAL REPRESENTATION OF FUNCTIONS", JOURNAL OF MATHEMATICAL BEHAVIOR, 7, 1988, PP.135-173.
Barth ANNA, OPERATIONAL ORIGINS OF MATHEMATICAL OBJECT . london: sage
שאלון למורה למתמטיקה
שלום. אודה לך אם תקדישי לי דקה מזמנך.
שאלון זה הינו חלק ממחקר מקיף שנערך במסגרת מחקר לימודי בנושא הוראה יחידנית במתמטיקה. השאלון הוא אנונימי והתשובות תשמשנה למחקר בלבד.
לפניך מספר שאלות בנושאים דמוגרפיים ולאחר מכן שאלות הנוגעות לניסיונך בעבודה כמורה. אודה לך אם תשיבי על כל השאלון, ברצינות הראויה, על מנת שאוכל להסיק ממנו מסקנות.
אנא הקיפי בעיגול את התשובה הנכונה.
תודה על שיתוף הפעולה
1.גיל
א.עד 30
ב.עד 40.
ג.עד 50
ד.מעל גיל חמישים
2.האם את מלמדת בהוראה יחידנית (מותאמת)?
1.כן
2.לעיתים
3.לא
באילו מקצועות .
3.האם את מלמדת מתמטיקה בהוראה יחידנית (מותאמת)
א.מרבית השיעורים
ב.חלק מהשיעורים
ג. איני מלמדת
4.ותק בהוראת המתמטיקה:
1.עד שנה
2.עד חמש שנים
3.עד עשר שנים
4.מעל עשר שנים
5.עד כמה הנך מסכימה עם שיטת ההוראה הפרונטלית:
א.שיטה זו הטובה ביותר
ב.יש לה יתרונות רבים
ג.יש לה יתרונות אולם גם חסרונות
ד.חסרונותיה מרובים מיתרונותיה.
6.במידה והיו מבקשים ממך ליישם את השיטה היחידנית במתמטיקה בכיתתך, האם היית שמחה על כך?
א.במידה רבה
ב. במידה בינונית
ג..במידה מועטה
ג.בכלל לא
מאיזו סיבה הינך מעריכה את שיטת ההוראה היחידנית בהוראת המתמטיקה:
במידה רבה מאוד
במידה רבה
לעיתים
לעיתים רחוקות
כלל לא
7
קל לישום
8
שיטה חדשנית המתאימה לצרכים
9
מותאמת לקצב התלמיד
10
עוזרת לתהליך ההוראה
11
אחר
12. האם הנך שבעת רצון מהלימוד בשיטות הוראה פרונטליות במקצועות אחרים:
1.במידה רבה מאוד
2.במידה רבה
3.במידה מועטה
4.כלל לא.
13.באיזו מידה הנך מעוניינת ליישם שיטות לימוד אלטרנטיביות בהוראת המתמטיקה בכיתתך?
1.במידה רבה מאוד
2.במידה רבה
3.במידה בינונית
4.במידה מועטה
5.כלל לא.
14.האם הינך מעוניינת להשתלם בקורסים להדרכה בשיטה היחידנית\ אלטרנטיבית?
1. מאוד
2.מעוניינת
3.לא מעוניינת
האם הוראה מותאמת דורשת ממך
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
לא
כלל לא
תוספת זמן
תשומת לב אישית לתלמיד
צורך בכח עזר בכיתה
שיתוף פעולה עם הורים אחרים
תקשורת עם הורים
יוסף לוי, תשל"ט, הישגים לימודיים הערכה ומדידה, עמוד 7
אקרמן, ז. 1989, הישגים לימודיים אצל ילדים עמוד 56.
AYERS THOMAS, "COMPUTER EXPERIENCE IN LEARNING COMPOSITION OF FUNCTION", pp.12-15
GOLDENBERG PAUL E., "MATHEMATICS, METAPHORS, AND THE HUMAN FACTOR: MATHEMATICAL, TECHNICAL AND PEDAGOGICAL CHALLENGES IN THE EDUCATIONAL USE OF GRAPHICAL REPRESENTATION OF FUNCTIONS", pp 135-173
בן ארי ר., ריץ י., 1994,, "גישות הוראה אלטרנטיביות לכיתה הטרוגנית, ניתוח משווה" בתוך שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית, עמודים 153-279.
FREUDENTAL H. 1983,, DIDACTICAL PHENOMENOLOGY OF MATHEMATICAL STRUCTURE p 2
שפטיה, ל. 1999,, שיטות הוראה אלטרנטיביות, עמוד 3.
נוה ח, "וכך רשמנו כל השנה" בעד ההוראה הפרונטלית ‏ עמודים 67-70
ריץ' ישראל ואחרים 1989, "גישות שיתופיות להוראה בכיתה ההטרוגנית והשפעתן על הדימוי העצמי ותפיסת האקלים בקרב תלמידיה", עיונים בחינוך 51-52 עמודים 207-227.
ארליך, ר. 1987, שיטת ההוראה בקבוצות, עמוד 7
אגרנטי לינה, תשמ"ח, קשר בין פעילות מילולית לימודית והישגים בשיטות הוראה שונות בכיתה הטרוגנית, עמוד 45.
בנימין דומוביץ " על הוראה מחנכת " ניב המדרשיה י"ב (תשל"ו-ז) עמוד 1
פורת נ., 1976,, הקשר בין שיטות ההוראה הנהוגות בכיתה א' לבין רמת היצירתיות ואי הדימוי העצמי, עמודים 18-36
בנימין דומוביץ " על הוראה מחנכת", עמוד 2.
נוי, ב. 1995, הוראה שיתופית בכיתה הטרוגנית עמוד 3.
שרן ש., וליזרוביץ א., "שיטת הוראה" ו - "הישגי תלמידים",משמעותם במחקר החינוכי".
מינקוביץ, א. דיוויס, ד. ובאשי י. 1987, הערכת הישגים הלימודיים והחינוכיים של בית הספר היסודי בישראל עמוד 56.
לייזרוביץ-הרץ ר. שדל ב. (1996), "השפעת של פרויקט אל"ש אוריינות בלמידה שיתופית, על הישגים בהבנת הנקרא ובכתיבה", עמודים 3-6
קשתי יצחק, אריאלי מרדכי ושלסקי שמחה (1997), לקסיקון החינוך וההוראה עמודים 67-74
קשתי יצחק, אריאלי מרדכי ושלסקי שמחה (2997), לקסיקון החינוך וההוראה עמוד 54.
Barth A, "OPERATIONAL ORIGINS OF MATHEMATICAL OBJECT ". pp 56-58
Gibson , R. (1985), Learning to Cooperate, Cooperating to Learn, pp 45.
לייזרוביץ-הרץ ר., פוקס א., 1987, למידה שיתופית בכיתה עמודים 5-9
חן דוד ואחרים 1980,, נילי: מערכת הלשון בגישה יחידנית, פרק ב'.
גלובמן ר., 1994, התאמת ההוראה לפרט בכיתות בבתי הספר הפעלתניים עמודים 23-30
קשתי יצחק, אריאלי מרדכי ושלסקי שמחה (1997), לקסיקון החינוך וההוראה,
נווה חנה (1998) וכך רשמנו כל השנה בעד ההוראה הפרונטלית ‏ עמוד 45.
אמיר י., עימותים בין קבוצתיים תל אביב, 1988.
הרץ-ליזרוביץ ר., ואחרים 1985, "התנהגויות לימודיות חברתית של תלמידים במהלך למידתם בכיתה פעלתנית ומסורתית בעיר ובקיבוץ", עמודים 1-7
Slavin, R.E 1993/1997, Cooperative Learning PP 1-30
Slavin, R.E 1993/1997, Cooperative Learning PP 1-30
נשר פרלה, תהליכים קוגנטיביים הקשורים בפתרון בעיות מילוליות אריתמטיקה, מתוך ניסן מ. ולסט א. "בין חינוך לפסיכולוגיה", תשמ"ג, עמודים 407-425.
FREUDENTAL H. (1983), DIDACTICAL PHENOMENOLOGY OF MATHEMATICAL STRUCTURE p 33
אורנן, א. 1998, שיטות הוראה שיתופיות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות הטרוגניות, עמודים 4-6
אורנן, א. 1998, שיטות הוראה שיתופיות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות הטרוגניות, שם.
גלובמן ר., 1994, התאמת ההוראה לפרט בכיתות בבתי הספר הפעלתניים עמוד 4
2

תגים:

הוראה · יחידנית · פרונטלית · קבוצות · תלמידים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "לימוד מתמטיקה בשיטת הוראה חלופית", סמינריון אודות "לימוד מתמטיקה בשיטת הוראה חלופית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.