היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60139
בחינה וניתוח של דוחות כספיים של חברה בורסאית אשר עיקר פעילותה הינה ייצור ושיווק תרופות.
6,766 מילים (כ-21 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60172
9,134 מילים (כ-28 עמ'), 28 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60262
דרכים בחינוך למיניות בקבוצת הורים למתבגרים.
9,400 מילים (כ-29 עמ'), 26 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 70385
מהו הסייבר טרור, האם וכיצד עושות קבוצות טרור שימוש במרחב הקברניטי לשם קידום מטרותיהן.
3,874 מילים (כ-12 עמ'), 16 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 60091
בחינת ההיסטוריה של הנהגת "הקצינים החופשיים" בשלושה אופנים-רקע אישי, התגבשות הקבוצה ויחסיהם עם קבוצות\תנועות אחרות.
8,589 מילים (כ-26.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 51071
ניתוח הפירמה על פי המודלים השונים (SWOT ,BOSTON ,PEST וכו') והצעת חלופות אסטרטגיות.
5,446 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50716
בחינה, ניתוח ובניה של פרויקט על בסיס מודל הפיתוח המקומי של רוטמן (1987).
2,452 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50734
אפיון מפורט שתי הקהילות (היסטוריה, עיקרי האמונה, סממני תרבות וכו') ובדיקת מידת התאמתן להגדרה של 'קבוצה אתנית'.
18,536 מילים (כ-57 עמ'), 12 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50937
בחינת קליטתם של קבוצת המתבגרים מקרב העולים מרוסיה.
14,291 מילים (כ-44 עמ'), 40 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100