היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגברת המוטיבציה בהוראת מתמטיקה

עבודה מס' 062033

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת מוטיבצית המורים והקשר שלה לניהול החטיבה.

5,135 מילים ,27 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חטיבת הביניים בה הנני מלמדת נמצאת בעיר בינונית בגודלה באזור הדרום (להלן "החטיבה"). זוהי חטיבת הביניים הציבורית היחידה בעיר המשתייכת לזרם הממלכתי דתי. בשנה"ל תשס"ב מנתה החטיבה כ-800 תלמידים בכ-21 כיתות (7 כיתות בכל שכבה: ז', ח' ו-ט').
הכיתות בשכבות ח' ו-ט' הינן כיתות הטרוגניות ששובצו על פי מבחני מיון והערכה (כיתות תורניות, כיתות מדעיות, כיתות מקצועיות, כיתות טיפוליות) ואילו הכיתות בשכבה ז' הן כיתות הומגניות ששובצו על פי שיטת האשכולות (לבד מהקבצות שכבתיות במקצועות המתמטיקה והאנגלית ומכיתה טיפולית הקיימת גם בשכבה ז'). הכיתות הינן כיתות מעורבות (הרכב הכיתה כולל בנים ובנות) וזאת בשונה מהעבר הלא רחוק.
בעשור האחרון ניכרת מגמה של צמצום במספר התלמידים החדשים הנרשמים לחטיבה, מגמה זו הוחרפה במאוד בשנים האחרונות וכאמור לעיל מונה החטיבה כיום כ-21 כיתות בלבד, זאת לעומת כ-40 כיתות לפני כעשר שנים.
עם זאת, אם בעבר הצטצמות של החטיבה נבעה ממעבר תלמידים לבתי ספר חדשים פרטיים/ ייחודיים למגזר הדתי, הרי שהיום עיקר ההצטמצמות נובעת ממוניטין שלילי שיצא לחטיבה. כיום הורים, אפילו אם הם משתייכים לזרם הדתי, מעדיפים לרשום את ילדיהם לבתי ספר חילוניים ובלבד שלא יילמדו בחטיבה.
קשה לטעון כי המוניטין השלילי שיצא לחטיבה בשנים האחרונות אינו מוצדק. לטענות העיקריות המופנות כלפי החטיבה יש אחיזה במציאות.
הצטמצמות החטיבה גרמה לכך שרוב המורים הצעירים עזבו מרצונם או הועברו באופן יזום לבתי ספר אחרים. כתוצאה מכך הרכב המורים הנוכחי מבוסס ברובו על מורים וותיקים מאוד. השחיקה במעמד החטיבה לא נעלמה מעיני המורים, אך אלו, תוך "גלגול עיניים למרום" תולים את האשמה כולה בהנהלה. להערכתי, אומנם עיקר הנושאים בהם נכשלה החטיבה הינם ניהוליים, אך גם המורים אינם נקיים מאחריות. הסכמתם להחלטות שגויות היוותה תמיכה בשתיקה בהחלטות ההנהלה והיא הופכת אותם לשותפים באחריות.

לצערי, סגנון ניהול משאבי האנוש בחטיבה הוא ביורוקרטי, בו המנהל בראש, הוא החושב והוא הנותן הוראות וכאמור לעיל (גלברט, 1991) הוא אינו יכול לשרוד בשוק תחרותי. המנהל לא השכיל לשלב בחשיבה הארגונית את המשאב האנושי לתפעלו ולתחזקו. אין שיתוף של מורים מקצועיים, אין עבודת צוות, אין שיתוף בקבלת החלטות ואין בקרה. ההנהלה מרכזת סמכויות, לא משתפת או מערבת את העובד. אין ניהול משאבי אנוש, אין ניצול של ההון האנושי, אין ערוצי תקשורת ואין מחויבות הדדית. אין איזון בין הכוחות בארגון ואין צמיחה משותפת.

השיטה שנבחרה בעבודה זו היא השיטה האיכותית שמיושמת באמצעות ראיונות אתנוגרפיים פתוחים. שיטה זו נבחרה מאחר ומטרת העבודה היתה להבין באופן מעמיק את מניעי המורים למתמטיקה, ולא רק להסבירה ע"י ניסוח חוקים והכללות (צבר בן יהושע, 16 1995,) כגון: "80% מהמורים אשר... מאופיינים ב...". מאחר והבעיה עלתה מהשטח, יש מקום נכבד לאיסוף נתונים באמצעות ראיונות, בכדי לגלות מאפיינים חדשים.
בסופו של דבר, לאחר איסוף הנתונים, מטרתנו היא להגיע להבנה מעמיקה לגבי הנעתם של מורים למתמטיקה, כלומר להכליל אינדוקטיבית ולפתח תיאוריה באופן דינאמי על סמך הראיות מן השדה ופרשנותם (Gloser & strauss1967).

תוכן העניינים:
פרק א' - תיאור הארגון וסקירת ספרות
מבנה כללי
התפתחויות בשנים האחרונות
האחריות למשאבי האנוש בארגון
מוטיבציית מורים: הגדרה וסקירת ספרות
הגדרת מושג המוטיבציה
מודלים להנעת עובדים
הנעת מורים
פרק ב - ניתוח אירוע
שיטת איסוף הנתונים
איסוף נתונים
ממצאים
דיון וניתוח הממצאים
מנהיגות ופיתוח צוותים בארגון
פרק ג' - סיכום והמלצות
סיכום
המלצות
פרק ד' - דיאלוג ארגוני
פרק ה' - ביבליוגרפיה

מקורות:

Adams,J.S.(1963). Wage inequities, productivity and work quality. J Appl. Psychol.,46, 161-164.
Belasco,J., Alutto.(1972). Decisional participation and teacher satisfaction. Educational Administration Quarterly, 8, 44-58.
Bogdan,R.C, Biklen,S.K (1982). Qualitative Research for Education, an introduction to theory and methods. Boston,Allyn Bacon,Inc.
Conway,J.(1976). Test of linearity between teachers' participation in decision making and their perception of their schools as organizations. Administrative Science Quarterly, 21, 130-139.
Davis and S.W. Newstorm (eds) (1989). Human Behavior at Work. 8th edition McGraw-Hill.
Glatthorn,A, Newberg,N.(1984). A team approach to instructional leadership. Educational Leadership, February, 60-62.
Gloser,B. Strauss,A.l.(1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago,Aldline.
Herzberg,F.(1969).Work and the Nature of Man. Cleveland, New York, World Publishing company,Co.
Locke,E.A.(1968). Towards a theory of task motivation and incentives. Org. Behav. Hum. Perf.,3,157-189.
Maslow,A.(1972). Self-Actualization. California: Superscope Library
McGregor,D.(1967). The professional manager, New York: McGraw Hill.
Newstrom,S Davis,K (1998) Oraganizational Behavior: Human Behavior at Work Mc.Graw Hill (302.3 New).
Porter,L. Lawler,E.(1968). Managerial Attitudes and performance, Irwin Dorsey Homewood, Illinois.
Schneider,G.(1984). Teacher involvement in decision making: Zones of acceptance, decision conditions and job satisfaction. Journal of Research and Development in Education, 18, 25-32.
Sparrow,P Marchington,M (1998) Human Resource Management The New Agenda, Pitman Publishing, London. (658.3 SPA).
Taylor,F.W.(1911).The Principles of Scientific Management. New York: Norton.
אורנר,א.(1993). משאבי אנוש - המדריך לניהול כח אדם. הוצ' "אח" בע"מ.
איתאב, .(1987). מילון למונחי משאבי אנוש. תל אביב: איתאב בית הוצאה לאור.
בר חיים, א. והופשטטר,ה.(1998). ניהול משאבי אנוש. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה יחידות 1 - 2 - 3 - 4.
גולדמן, ד., (2000) "מנהיגות שמשיגה תוצאות", אקזקיוטיב, אפריל-מאי. (תדפיס)
גלוברזון,א. וכרמי,ע.(1988). אנשים באירגון. אוניברסיטת תל אביב הוצ' ספריית המינהל.
זיו,א.(1981). פסיכולוגיה בחינוך. הוצ' יחדיו.
צבר בן יהושע,נ.(1999). המחקר האיכותני בחינוך ובהוראה. הוצ' מודן
רים,י, ארז,מ, זיידנרוס, ה.(1974). הנעה, סיכון, ערכים - פרקים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית. הטכניון, ספריית המינהל.
שחר,ח., שרן,ש.(1990). אירגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. הוצ' שוקן.
שמעוני, ע.(1996). עבודת צוות בחינוך גופני. החינוך הגופני והספורט, אפריל, 6-8.

תגים:

מוטיבציה · הנעה · שחיקת · מורים · ניהול · מינהל · חינוכי · מנהיגות · הנעת · עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגברת המוטיבציה בהוראת מתמטיקה", סמינריון אודות "הגברת המוטיבציה בהוראת מתמטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.