היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין סגנונות ניהול לרמת המוטיבציה של העובדים וכוונות עזיבה בבנק אינווסטק - הצעה למחקר

עבודה מס' 064120

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה לבחינת סגנון ניהול הבנק ורמת המוטיבציה בכדי למנוע המשך עזיבת עובדים.

5,719 מילים ,40 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

"בנק אינווסטק כללי" הינו בנק מסחרי עם התמחות בשירותים בתחום שוק ההון ובעיקר במסחר בבורסה, בתמיכה למשקיעים מוסדיים וכן בניהול קרנות נאמנות. בעלת השליטה בחברה היא חברת ההשקעות הדרום אפריקאית Investec.
במהלך שנת 2002 נקט הבנק התאמה ושינויים במבנה הארגוני שמתחייב מהסביבה העסקית בה הוא פועל וצמצום עובדים בחברות הבנות והצוות המצומצם של העובדים בחברות הבנות עבר למצבת העובדים הקבועים בבנק. כיום, 47% מכח העבודה בבנק, הינו אקדמאי.
לאור כל השינויים אשר התחוללו והונחתו מלמעלה כהנחייה במצבת כוח האדם של הבנק החוקר משער בירידה ברמת המוטיבציה של העובדים במהלך עבודתם. תופעה זו באה לידי ביטוי בתחושותיהם של העובדים כלפי סביבת העבודה בה הם מצויים הן מבחינת עיסוקם הספציפי והן מבחינת תחושתם כלפי כלל הארגון.
לאור מצב השווקים הקשה בארץ ובעולם התבצעו שינויים פרסונליים במצבת כוח האדם בבנק דבר שבא לידי ביטוי בצמצום כוח האדם. במחצית הראשונה של שנת 2002, הביעו מספר רב של עובדים וותיקים - סדר גודל של 30 עובדים, את רצונם לעזוב את העבודה בבנק ככל הנראה כדי "להקדים תרופה למכה" ולחפש אחר מקום עבודה חלופי.
מטרת המחקר: לבדוק האם קיים קשר בין סגנון ניהול של מנהלים בארגון לבין רמת המוטיבציה של העובדים וכוונותיהם לעזוב את הארגון. כמו כן לבחון את ממצאי המחקר הנוכחי ולהשוותם לממצאים של מחקרים קודמים ולערוך השוואה בין סקירת הספרות של המחקר לבין הממצאים על מנת לבדוק האם הממצאים אכן תואמים את ממצאי המחקר הקודמים או שהם שונים מהם.
לאור ממצאי המחקר ניתן יהיה להציע דרכים לפתוח המנהלים בארגון ושיפור המיומנויות הניהוליות שלהם הקשורות למוטיבציה של העובדים. כמו כן, להמליץ בפני הנהלת הבנק על דרכים אופרטיביות לשם העלאת רמת המוטיבציה של העובדים במהלך עבודתם ומניעת עזיבת עובדים.
בנוסף, בעזרת ממצאיו של מחקר זה ניתן יהיה ללמוד גם על תחושותיהם של העובדים במהלך עבודתם ולאור ליקויים שיתגלו ניתן יהיה להציע דרכים לשיפור תנאי ההעסקה של העובדים.

תוכן העניינים
פרק 1 - מבוא
1.1 נושא העבודה בעברית
1.2 נושא העבודה באנגלית
1.3 סקירת ספרות ראשונית
1.4 המסגרת התיאורטית
פרק 2 - המתודולוגיה של המחקר
2.1 אוכלוסיית המחקר
2.2 המדגם ושיטת הדגימה
2.3 מערך המחקר
2.4 כלי המחקר
2.5 שיטת ניתוח ועיבוד הנתונים
2.6 מגבלות המחקר
3. לוח זמנים
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון

קטע מהעבודה:

בתקופה שבה אנו נמצאים, ישנה סביבת עבודה דינמית ביותר. כל אירגון מחוייב לפתח ולדאוג לרווחתו של העובד - הן מבחינת תחום העיסוק שלו והן מבחינת סביבת העבודה.
בדרך זו, ניתן לצמצם תופעות כגון, כוונות עזיבה אשר נובעות מאי שביעות הרצון של העובד. מבחינת התחומים המצויינים לעיל, יש לציין כי על הארגון להתמקד בגורמים הספציפיים שבהם העובדים מביעים תחושות של אי שביעות רצון ובכלל לשפר ולהעלות את רמת המוטיבציה שלהם במהלך עבודתם.

מקורות:

2
1
עוזר לאנשיו בבעיותיהם האישיות.
4.
5
4
3
2
1
מרבה לבקר ביצוע כושל.
5.
5
4
3
2
1
מחליט באופן מפורט מה צריך להעשות וכיצד.
6.
5
4
3
2
1
מבקר את אנשיו בנוכחות אחרים.
7.
5
4
3
2
1
מדרבן את העובדים למאץ יתר.
8.
5
4
3
2
1
משתדל שעובד יתוגמל עבור עבודה טובה.
9.
5
4
3
2
1
נוהל בכפיפיו ללא התחשבות ברגשותיהם
10.
5
4
3
2
1
דורש מהעובדים ויתורים למען הצלחת הארגון.
11.
5
4
3
2
1
קובע בפרוט את תהליכי העובדה.
12.
5
4
3
2
1
נותן גבוי לעובדיו בקשריהם עם גורמעים אחרים בתוך ומחוץ לארגון.
13.
5
4
3
2
1
עומד על כך שיעודכן בדבר החלטות של כפיפיו.
14.
5
4
3
2
1
מדגיש עמידה בזמנים.
15.
5
4
3
2
1
מסרב להסביר את פעולותיו.
16.
5
4
3
2
1
מדגיש את כמות התךפוקה הנדרשת.
17.
5
4
3
2
1
דוחה הצעות ורעיונות לשינויים המוגשים על ידי כפיפיו.
18.
חלק ג'
פרטים אישיים
1. משך העבודה בארגון: אנא סמן את מספר השנים המתאים.
עד שנה
עד שנתיים
עד ארבע שנים
עד חמש שנים
2. מין:
זכר
נקבה
3. השכלה תיכונית
מלאה
חלקית
4. השכלה אקדמית
אקדמית תואר ראשון. אנא ציין את סוג התואר שלמדת.
כלכלה
משפטים
מדעי הרוח
מנהל עסקים
אחר____________
5. תואר שני סוג התואר: אנא ציין את סוג התואר שלמדת.
כלכלה
משפטיים
מדעי הרוח
מנהל עסקים
אחר_________
אנא הכנס את השאלון למעטפה והחזר לעורך המחקר.
תודה על שיתוף הפעולה.
20
מכוונות לארגון
סגנונות ניהול
תורשה
ניסיון
סביבה
מהווים את הרקע האישי
תפיסות
כוון
פעולה התנהגות
מניעים
מטרה
סגנון ניהול משתף
סמכותי
מוטיבציה
כוונות עזיבה
+
-
-

תגים:

בנק · שביעות · רצון · עובדים · כוונת · עזיבה · מוטביציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין סגנונות ניהול לרמת המוטיבציה של העובדים וכוונות עזיבה בבנק אינווסטק - הצעה למחקר", סמינריון אודות "הקשר בין סגנונות ניהול לרמת המוטיבציה של העובדים וכוונות עזיבה בבנק אינווסטק - הצעה למחקר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.