היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מאפייני התלמיד, מוטיבציה במתמטיקה ואקלים כיתתי לבין הישגים

עבודה מס' 068482

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין ההישגים במתמטיקה לבין משתני הרקע של התלמיד, חוללות עצמית במתמטיקה ואקלים בכיתה ביחס לבנים ובנות.

10,932 מילים ,41 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

בחברה בכלל, ובמערכת החינוך בפרט, קיימת מודעות לחשיבות המתמטיקה ולחיוניותה ללימודי ההמשך של המקצועות המדעיים והעיוניים, הנשענים במידה רבה על רמת הידע המתמטי. למרות זאת, רמת ההישגים במתמטיקה איננה משביעה רצון ואף מסתמנת ירידה הדרגתית ברמת ההישגים במקצוע זה. הבעיה מחריפה עוד יותר כשמדובר בפערים בין המינים במערכת החינוך.
מטרתו העיקרית של המחקר היא לבחון את המודל השפעתם של מאפייני התלמיד, הכוללים: משתנים מוטיבציוניים במתמטיקה ומשתני רקע של התלמיד, וכן מאפייני אקלים כיתתי, הכוללים: סיפוק, חיכוך, תחרותיות, קושי ולכידות, על ההישגים במתמטיקה על פי מבחן מיצ"ב של תלמידי כיתות ה' באוכלוסייה היהודית.
מאפייני התלמיד שייבדקו: חוללות עצמית במתמטיקה (Phan & Walker ,2000). מאפייני אקלים חברתי כיתתי שייבדקו: מידת עוינות, שאיפה למנהיגות, שאיפה למצוינות ולכידות (Fraser,1989). נתוני רקע של התלמיד כוללים: מין ומצבו הסוציו -אקונומי על ידי מדד צפיפות דיור - תוך התייחסות למספר אחים ואחיות במשפחה ומספר חדרים בבית והשכלת הורי התלמיד.
המחקר הנוכחי מתייחס לשאלות שהתשובה עליהן יכולה לספק הסבר לגבי חלק מהגורמים המשפיעים על הישגים לימודיים. המחקר יתמקד בשאלות הבאות:
א. האם קיימים הבדלים בין בנים ובנות בהישגים במבחן מיצ"ב במתמטיקה?
ב. האם קיימים הבדלים בין בנים ובנות בתפיסת האקלים הכיתתי באופן כללי ולפי המימדים בשיעורי מתמטיקה?
ג. האם קיים קשר בין ההישגים במתמטיקה לבין מין וחוללות עצמית במתמטיקה?
ד. האם אקלים חברתי משפיע על הישגים לימודיים במתמטיקה באופן זהה עבור בנים ובנות?
ה. האם קיימים קשרים בין משתנים סוציו-אקונומיים: מקצוע האב, מקצוע האם ומדד צפיפות הדיור לבין חוללות עצמית במתמטיקה בתת- קבוצות בנים ובנות?
ייחודו של המחקר שהוא משלב בין משתנים מוטיבציוניים בהקשר לאקלים חברתי
כיתתי כמנבאים את ההישגים במתמטיקה. על סמך תוצאות מחקר זה יכול להיתוסף כלי לעבודתו של המורה. ממצאים רבים מצביעים על כך שאקלים כיתה חיובי תורם להערכה עצמית חיובית של התלמיד, מקנה ביטחון, מרגיע, מטפח אחריות אישית ונכונות למעורבות ומשפיע על הישגים לימודיים. הקשר בין אקלים כיתה חיובי ומצב סוציו אקונומי של התלמיד ומוטיבציה לבין הישגים לימודיים במתמטיקה מעלה שורה של הדגשים באלו דרכים ניתן לשפר את אקלים הכיתה, על מנת להגיע להישגים גבוהים יותר בתחום הלימודי. גורם המוטיבציה הינו מרכיב חיוני והכרחי בתהליכי הלמידה של התלמיד ובלעדיו לא תתרחש למידה ולא יושגו הישגים לימודיים. גורמים המשפיעים על הישגים לימודיים: גורמי תלמיד, סביבה, משימה, מורה וכדומה. תוצאות מחקר זה, מראות שהמאפיינים והגורמים המשפיעים וקושרים את המוטיבציה של התלמיד לגורמים המשפיעים ישירות על הישגיו מדגישים את חשיבותו של האקלים הכיתתי. לפיכך, עלינו לשנות את סדר העדיפויות, בבואנו לשפר את הישגי התלמידים.

אוכלוסיית המחקר: אוכלוסיית המחקר כללה 117 תלמידים (65 בנות ו- 52 בנים) הלומדים בשלוש כיתות ה בבית ספר ממלכתי יסודי במגזר היהודי, בדרום הארץ. אוכלוסיית התלמידים במצב סוציו אקונומי בינוני- גבוה. כיתות אלו נבחרו בגלל זמינותן (הכרת המנהל, המורה וכו'.)
כלי המחקר ומשתנים: איסוף הנתונים נעשה באמצעות הישגים לימודיים של מבחן מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתות ה' ושאלון שתואם במיוחד לתלמידי בית ספר יסודי. השאלון בנוי מארבעה חלקים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת הספרות
הישגים לימודיים במתמטיקה.
אקלים כיתה - הגדרה, תיאוריות ומחקרים.
הבדלים בין מינים והישגים לימודיים.
אקלים החברתי כיתתי.
אקלים כיתה והישגים לימודיים.
מוטיבציה.
מוטיבציה ואקלים ביחס להישגים לימודיים.
מצב סוציו - אקונומי והישגים לימודיים.
מוטיבציה, אקלים, משתני הרקע והישגים לימודיים.
3. המחקר
רציונל
שאלות המחקר
השערות המחקר
משתני המחקר
שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר
כלי המחקר
הליך המחקר
שיטות ניתוח נתונים
4. הצגת ממצאים
ניתוח גורמים
נתונים תיאוריים
מהימנות של כלי המחקר
מתאמים בין משתני המחקר עבור המדגם כולו
השוואת מתאמים בין משתני המחקר עבור לפי מגדר
הממצאים לפי שאלות המחקר
בדיקת המודל התיאורטי להסבר השונות בהישגים במתמטיקה
5. דיון
השפעת משתני הרקע על ההישגים במתמטיקה
השפעת משתני הסביבה הלימודית על ההישגים במתמטיקה
השפעת משתנים המוטיבציוניים על הישגים לימודיים
מסקנות ברמה היישומית
6. מגבלות המחקר והצעות למחקרים עתידיים
7. הערכת סיכום- יומן הלמידה
רשימה ביבליוגרפית
נספח - שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

במערכת החינוך קיימת מודעות לצורך בשיפור ההישגים ובמיוחד במתמטיקה, בשל חשיבותה וחיוניותה ללימודי ההמשך של המקצועות המדעיים והעיוניים, הנשענים במידה רבה על רמת הידע המתמטי. ראיה לכך ניתן למצוא בדו"ח הוועדה בן-צבי (2002). דו"ח זה מצביע על קושי מרכזי של תלמידים בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים בבעיות מילוליות ובגיאומטריה. קשיים במתמטיקה מתגלים כבר בכיתה ד' (במבחני המשוב הארצי) ובכיתה ז' (במבחני המיצ"ב) ובנוסף לכך ההישגים בפריפריות ובמגזר הערבי נמוכים יותר, בכל רמות הגיל.

תגים:

מוטיבציה · מתמטיקה · הישגי התלמיד · הישגים · אקלים כיתתי · מאפייני התלמיד · שיטות הערכה · הערכה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מאפייני התלמיד, מוטיבציה במתמטיקה ואקלים כיתתי לבין הישגים", סמינריון אודות "הקשר בין מאפייני התלמיד, מוטיבציה במתמטיקה ואקלים כיתתי לבין הישגים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.