היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64527
בחינת שני מודלים - מודל SMART ומודל EFQM.
4,899 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 41305
מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.
6,417 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61740
3,140 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60943
העבודה בוחנת את ניתוח העיסוק שבוצע, שיטות ההערכה, מקורות גיוס עובדים ומציעה גישות חדשות לאימוץ.
4,435 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67988
הערכת שווי לחברת אל על על פי שיטות הערכת השווי המקובלות בשוק וכן הסבר ופירוט לגבי כל שיטה.
6,657 מילים (כ-20.5 עמ'), 8 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68408
הערכת שווי של חברת טבע לפי שיטות ההערכה השונות.
7,528 מילים (כ-23 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68901
הערכת שווי של חברת טבע לפי שיטות ההערכה השונות.
7,055 מילים (כ-21.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 63305
4,000 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 67345
הצגת מטרות ההערכה החלופית, ופירוט כלים ודרכים לביצועה, תוך עריכת השוואה בין הערכה מסורתית להערכה חלופית.
6,625 מילים (כ-20.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100