היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61493
עבודה הדנה בשילובם של תלמידים חריגים במסגרת הכיתה הרגילה ובוחנת את הבסיס החוקי לשילוב זה.
4,970 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61453
עבודת מחקר הבוחנת את הבנת הנקרא בשפה העברית אצל תלמידים הלומדים עברית כשפה שנייה בבתי ספר ערביים.
7,797 מילים (כ-24 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61516
מחקר כמותי בקרב תלמידים ומורים מבית ספר יסודי ערבי במטרה לבחון את הבעייתיות של ההבעה בכתב בעברית ומציע דרכים להתמודדות עם הבעיה.
10,550 מילים (כ-32.5 עמ'), 21 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61554
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
21,552 מילים (כ-66.5 עמ'), 34 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61555
תצפית, ראיונות וטיפול בתלמיד כיתה ב' וכן תצפית וכתיבת חוות דעת לגבי התנהגותה החריגה בהפסקות של כיתה ה' המכונה "הכיתה המכה".
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61442
עבודת מחקר הבוחנת את בעיית החירשות על היבטיה החברתיים ומשווה בין שתי קבוצות תלמידים - כאלה שלומדים בכיתה משולבת עם חרשים וכאלה שלא.
7,945 מילים (כ-24.5 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61284
השוואת התייחסותם של תלמידי כיתות ו' (רגילה ומשולבת) כלפי ילד בעל קשיים חינוכיים-לימודיים.
3,242 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61044
האם שימוש באינטרנט במסגרת כתתית תורם ללימוד בקרב התלמידים.
7,154 מילים (כ-22 עמ'), 33 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 61035
בחינת השימוש במחשב כאמצעי טכנולוגי התורם ללימוד בקרב התלמידים בתחום האוריינות.
9,081 מילים (כ-28 עמ'), 40 מקורות, 421.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100