היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 61524
בדיקת הקשר באמצעות סקירת מחקרים.
10,639 מילים (כ-32.5 עמ'), 41 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68482
האם קיים קשר בין ההישגים במתמטיקה לבין משתני הרקע של התלמיד, חוללות עצמית במתמטיקה ואקלים בכיתה ביחס לבנים ובנות.
10,932 מילים (כ-33.5 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66302
בדיקת הישגים לימודיים במתמטיקה והקשרם לעמדותיהם וארץ מוצאם של התלמידים.
7,629 מילים (כ-23.5 עמ'), 22 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68481
בניית מודל לבדיקת השפעתם של מספר משתנים על ההישגים במתמטיקה.
6,903 מילים (כ-21 עמ'), 35 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64260
האם שיטות לימוד חדשניות יכולות להוביל להשיגים טובים יותר בהוראת המתמטיקה.
9,657 מילים (כ-29.5 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64336
סקירת מחקרים בנושא ההבדלים המגדריים בהצלחה במקצוע המתמטיקה.
11,051 מילים (כ-34 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64376
סקירת ליקויי הלמידה הקיימים אצל ילדים, והפתרונות לכך כולל מחקר שמטרתו לבדוק מה יכול לעזור לילדים ליקויי למידה לפתור בעיות במתמטיקה.
29,112 מילים (כ-89.5 עמ'), 83 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70287
בדיקת הקשר בין המורה למתמטיקה העולה לבין תחושת המסוגלות שהוא מפתח במהלך עבודתו לאורך השנים.
13,481 מילים (כ-41.5 עמ'), 41 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 65230
הערכת תפוקות של פרויקט "מתמטיקה בסביבה מתוקשבת" אשר נעשה במטרה לפתח הבנת מושגים מתמטיים ויכולת המכוונות העצמית בלמידה - SRL.
7,409 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31