היישום אינו מחובר לאינטרנט

טיפול בליקוי למידה במסגרת הלימודים במתמטיקה

עבודה מס' 064376

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ליקויי הלמידה הקיימים אצל ילדים, והפתרונות לכך כולל מחקר שמטרתו לבדוק מה יכול לעזור לילדים ליקויי למידה לפתור בעיות במתמטיקה.

29,112 מילים ,83 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

כבר בראשית המאה הנוכחית נערכו אבחונים אשר ניסו למצוא מאפיינים ברורים לקשיי הלמידה. נעשה שימוש במבחני אינטליגנציה שונים אשר תרמו לסווגם של המתקשים, לרמות שונות, דבר שהוביל להכללות של אוכלוסיות בתוך החינוך המיוחד.
בין הממצאים החריגים יותר נתגלו אותם תלמידים שהיום מכונים תלמידים לקויי למידה, אשר אופיינו ביכולת שכלית תקינה, אך בקשיים לימודיים רבים.
קיים קושי בהגדרת המושג לקוי-למידה בגלל ריבוי תמונות קליניות של הנכללים בהגדרה. בין ההגדרות ללקות למידה ניתן למצוא קריטריונים משותפים:
1.פער בין תחומי תפקיד שונים של ילד לקויי-למידה.
2.פער בין יכולתו השכלית הפוטנציאלית של הילד.
בין הליקויים של לקויי-למידה ניתן למצוא ליקויים בקשב וריכוז, לקות בכושר באינטגרציה הבין-חושית, פעילות יתר, היסח-דעת, פרסברציה ואימפולסיביות. קשיים אלו ונוספים גורמים בין השאר לבעיות בהבנת הנקרא.
מטרת עבודה זו היא לסקור את ליקויי הלמידה הקיימים אצל ילדים, ואת הפתרונות לכך. תכלית העבודה היא לבדוק בצורה ניסויית ילדים אלו ולבדוק צורת טיפול בהם.
על מנת לבחון ולבדוק את הנושא בצורה ניסויית, אבחן את השפעת ליקוי הלמידה בלימוד החשבון, שהוא מקצוע קשה ביותר, בתחום הספציפי של פתרון בעיות. אתאר את הקשיים המיוחדים שיש לילדים לקויי למידה להתמודד עם משימה זו.

מטרת החלק האמפירי הוא לבדוק מה יכול לעזור לילדים ליקויי למידה לפתור בעיות. היות והנושא רחב אקח מספר בעיות מתחום המתמטיקה; המחקר בעצם יוכל להציע מספר דרכים לטיפול אשר מהם נוכל, קרוב לוודאי להשליך על שאר המקצועות, ולאוו דווקא לגבי מקצועות החשבון. והסיבה לכך פשוטה: מקצועות החשבון מקפלים בתוכן מגוון מיומנויות, כפי שנסקר לעיל: חשיבה, לוגיקה, קריאה ועוד, הנמצאים במקצועות אחרים. לא בכדי תלמידים רבים אינם מצליחים במקצועות החשבון אולם מצליחים במקצועות אחרים.
אמצעי ההמחשה שבחרתי להשתמש בהם: 2 בובות שנועדו לייצג דמויות וחרוזים שיצגו אובייקטים שונים. האמצעים האלה מאפשרים להמחיש בקלות בעיות מילוליות העוסקות בהשואת כמויות ומאפשרות לילדים להציג את הסיטואציה של הבעיה. "אסטרטגיה זו עוזרת לילדים לתאר בעיני רוחם את האוביקטים והכמויות המוצגים בבעיה. ע"י פעולה פיסית הם מפעילים את האובייקטים, דבר המבהיר להם את היחסים בין מרכיבי הבעיה"1. הפעלת המחשה בדרך זו מתאימה גם להמלצתה של נשר בסוף מאמרה: "יש זמן לילד הזדמנויות רבות להשתתף בחיפוש המיימדים האיכותיים והכמותיים הדרושים לפתירת הבעיה שהוצגה לפניו, דבר שיסיע לו לתאם בין ביצוע הטרנס-פורמציות בדמיון והמודלים המתמטיים"

השערת המחקר היא: שימוש רב ומובנה באובייקטים להמחשת בעיות מילוליות, יסייע לילדים ליקויי למידה, בני 7-8, ליצור סכימות חשיבה שיאפשרו להם לפתור בעיות אלו ביתר קלות.

ראשי פרקים:
1. מבוא
1.1 מטרת העבודה
1.2 הצגת הנושא
1.3 הגדרות
1.4 ליקויים בתפקודי התקשורת
2. אפיונים של לקוי למידה
2.1 תהליך התפיסה והליקויים בו
2.1.1 גרויים
2.1.2 עיבוד
2.1.3 פלט
2.1.4 תהליך הקריאה
2.1.5 מיומנות פיענוח מילים
3. תפיסה שמיעתית - ליקויי קריאה
3.1.1 היחס בין התפקוד השמיעתי לבין הקריאה
3.2 הקשר בין קשיי קריאה ותפיסה שמיעתית
3.2.1 הצורך בעיבוד שמיעתי
3.3 ליקויי שמיעה
4. ליקויי קריאה
5. סיבות, והשלכות של לליקוי למידה
5.1 השלכות רגשיות
5.1.1 הפרעות התנהגות תגובתיות
5.1.2 הפרעות התנהגות נוירוטיות
5.1.3 אישיות סוציואפטית
5.1.4 סכיזופרניה
6. טיפול ושילוב ילדים ליקוי למידה
6.1 אפשרות השילוב
6.2 הנעה
6.2.1 חדר הלימוד
6.3 פרויקט השילוב בהרצליה
6.4 השילוב בקרית אונו
6.5 דיסלקטים באוניברסיטה
6.6 דיסלקציה - אפיון, אבחון ודרכי טיפול
6.6.1 אבחון
6.6.2 טיפול
6.7 מטהקוגניציה
6.7.1 ידע מטהקוגניטיבי מהו?
6.7.2 הכשרת תלמידים לשימוש באסטרטגיות קריאה
6.7.3 מטרות האסטרטגיה הן:
6.7.4 תיאורית הסכימה.
6.7.5 תיאורית הסכימה והבנת הנקרא
6.7.6 מטהקוגנציה וקריאה:
6.7.7 אסטרטגיה לקריאה לשם זיכרון
6.7.8 אסטרטגיה לפיתוח המודעות לשאול שאלות
6.8 ביבליותרפיה
7. ליקויי למידה וחשבון
7.1 הקושי בלימוד חשבון
7.2 קשיים בלימוד ובהוראת בעיות מילוליות בחשבון
7.3 הקשר בין כמות ומספר
7.3.1 הפותר והמטלות הקוגניטיביות
7.3.2 הגישות והמטרות של ההוראה
7.3.3 קריאה
7.3.4 הפרעות בדמות ורקע
7.3.5 דימוי גוף
8. בדיקה אמפירית
8.1 מטרת המחקר
8.2 דרכים לבדיקה
8.3 התהליך הטיפולי
8.3.1 השפעת הטיפול על יכולת הילדים לפתור בעיות מילוליות אחרות
8.3.2 השוואה בין רמת הקושי
8.3.3 דרוג הבעיות לפי רמת קושי
9. מסקנות
10. סיכום העבודה
11. נספחים
12.ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בעבר ליקוי למידה היה נחשב יותר לליקוי פיזיולוגי במח. המונח "ילד הסוגל מליקויים בתפקודי המח" הינו מונח החופף למספר רב של מונחים הנמצאים בשימוש אצל בעלי מקצוע שונים. "נזק מוחי מינימלי", "פער התפתחותי", "ילד היפרקינטי", "תסמונת קואיפורמית" ולאחרונה "ליקוי למידה".
אחת ההגדרות הראשונות לקוחה מנוסח החוק שנתקבל בארה"ב בשנת 1969 תחת הכותרת: "CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES ACT OF 1969". ילדים בעלי ליקוי למידה, פירוש הדבר הוא אותם ילדים בעלי הפרעה באחד או יותר מן התהליכים הפסיכולוגיים המעורבים בהבחנה, בשימוש בשפה המדוברת או הכתובה. הפרעה העלולה להתבטא ע"י פגם ביכולת להקשיב, לחשוב, לדבר, לקרוא, לאיית או לחשב.

מקורות:

מרגלית מ.(1984), לקות למידה: המשגות מחודשות והשתמעויות טיפוליות, מתוך "פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך"ד.
נבון, ש. (תשכ"ג) :"היחס בין כמה גורמים ולימוד הקריאה", החינוך ג-ד, תמוז כרך כ"א.
סוסק, ז. (1984) השואת שיטות הוראה לשיפור ההתנהגות השואלת של תלמידים צעירים, רמת-גן.
סימפסון, ש. (1986). דיסלקסיה. תיאוריה ומעשה. אבחון וקידום לקויי קריאה, תל אביב: הוצאת רמות.
סימפסון, ש. (1984). הילד לקוי הלמידה בבית ובבית הספר, הוצאת ד. חוקת ובניו.
סימפסון, ש. (1974). מדריך למורה של הילד פגוע המוח (רמת-גן) בר-אוריין, אוניברסיטת בר-אילן.
סימפסון, ש. (1985). פגיעה מוחית ולקויי למידה. הוצאת רמות. אוניברסיטת תל-אביב.
ספקטור, נויה. (1979). שיקום ליקוי למידה. גבעתיים, רמת-גן. מסדה.
סנדרס מ. (1979) ,הערכה קלינית של קשיי למידה, ת"א: אור-עם.
עץ הדר ת., (1975), ספר החשבון שלי, תל-אביב: הוצאת מסדה.
פרוסטיג מ. (1966), תוכנית לפיתוח תפיסה חזותית, שיקגו.
קדרון ר.(תשל"ד). עקרונות להוראת הקריאה לילדים בעלי ליקויי למידה. לקויי למידה: אבחון, אפיון וטפול. משרד החינוך, ירושלים, ע' 136-132.
קדרון ר., (1985), קשיים בלמידת החשבון, אוצר המורה.
קדרון ר., (1983), "הקשר בין היכולת המרחבית והשגים בחשבון", מתוך מהלכים בחינוך, שנתון מכללת לוינסקי.
קדרון רבקה (עורכת) (1976), לקות למידה, אפיון אבחון וטיפול, הוצאת משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
קדרון, ר. ואחרים. (1978). לקות למידה, אפיון, אבחון וטיפול,הוצאת משרד החינוך המחלקה לחינוך מיוחד, ירושלים.
קניאל, ש. (1988). תוכנית לימודים לפיתוח חשיבה שיטתית אצל ילדים מוכשרים וטעוני טיפוח. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
קשתי יצחק ואחרים (עורכים)(1997), לכקיסקון החינוך וההוראה, משרד החינוך.
רוזנשטוק ה.(1981), "ניצול השפעת תפקודי שתי המיספרות של מח האדם על תיקון ליקויים בתפיסה חשבונית", עיון ומעש, ב',אוניברסיטת חיפה.
רחמני לוי (1983), מח ולמידה, תל-אביב: פפירוס.
שדה ע., ושי רודיטי (1994). שילוב הילד לקוי הלמידה בחינוך הרגיל. אסופת הרצאות משלושה ימי עיון, קרית אונו, ע' 24-18.
שרן שלמה ושרן יעל (1971). ליקויי למידה ותיקונם. ספרית פועלים.
שפירא ר., (1997). "כישרוני אבל לא יודע חשבון". הארץ, ב6, יום רביעי 4 ביוני.
שש ר.(1996). לקויות למידה: קשיי הגדרה: סקירת ספרות. ילקוט למורה 10.
שוצר, מ. סוסק, ז., רייכנברג, ר., (1992). "אסטרטגיות הוראה ותהליכים מטהקוגניטיביים", דפים, עמ' 19-39.
ברנשטיין, פזית (1990) שפתם המדוברת של ילדים עם ליקויי קשב כמשקפת ליקויים
קוגניטיביים,רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה1990.
יזדי, אורלי ]עוגב[: "איפיונים התנהגותיים-פסיכולוגיים של ילדים בעלי ליקויי למידה, והשלכותיהם על שעורי החינוך הגופני" ,הד הגן, נ"ד]א 1989, 33-23..
יחזקאלי בלומנשטיין, שרון (1998) השפעת חסכי תפקוד המיספריאליים אצל ילדים לקויי למידה על היכולת לזהות ביטויי רגשות מהבעות קול, והקשר בין יכולת זו לבין הדימוי העצמי של ילדים אלה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, 1998. 96 ע'.
בריאן, דיאן נלסון , רייטר, שונית , גרבר, אדל (1988), "קדימויות בשירותים לתלמידים בעלי ליקויי למידה: הישנה הסכמה בין אנשי מקצוע שונים ובין מדינות שונות? ", סחי"ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, עמודים 5, 80-61.
חלאק, אהוד (1998), השפעת טיפול ממוקד על קריאת מילים בערוץ הקריאה הפגוע, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה, 1998. 114 ע'.
פפרנה, יעל (1995) כישורים, מעמד חברתי, קשרי חברות ותחושת בדידות של תלמידים בעלי לקות למידה בכתות משולבות.: תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה ליעוץ חינוכי, 1995. 54
הרצוג-ברונסקי, רונית (1997) ליקוי שמיעה ותפיסת מימדים של רגשות, המובעים בהבעות פנים.רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, 1997. 86
הורוויץ-שטימברג, יעל, התלמיד החלש במערכת "תואם" - זיהוי דפוסי עבודה של התלמיד החלש במערכת "תואם" והצעה לטיפול מתקן. ,תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, 1990. 154
ניב, דליה (1987), רמות ליקוי שמיעה, מסגרות חינוכיות וקבלת נכות ובית-ספר ,: רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, 1987.
רייכשטיין, ג'רי (1985), התנסות סטודנטים בליקוי-שמיעה באמצעות הדמייתו. ,בתוך: זקס, ש. ]עורך[: הגות ומעשה בחינוך ובטיפול. תל-אביב: פפירוס, 1985, 78-74.
לביא, מור (1997) שפת הסימנים, המיספריאליות, והחלטה לקסיקלית אצל נערים עם ליקוי שמיעה. , רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, 1997. 84 ע'.
המר, ליאנה (1997) מגע עם תלמידים ליקויי למידה, ועמדות של תלמידים ומורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג לייעוץ חינוכי.
יהושע קדרי, מיכל ( : (,1997הבנה בינאישית והתנהגות חברתית בכיתה אצל מתבגרים עם דיסלקסיה ודיסקלקוליה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, 1997.
פישמן, ירחמיאל (1986), מדדים לשוניים כמשקפי בעיתיות קוגניטיבית אצל ילדים עם "ליקוי תפקודי מזערי במח".רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, מח' לפסיכולוגיה , 1986. 11.
פיינר, מבל דרומי, אסתר הוראה הדדית בקבוצות שיתופיות בכיתה של תלמידים לקויי שמיעה. הוצג בכנס המדעי העשירי של האגודה הישראלית לחקר החינוך]איל"ה[. חיפה: אוניברסיטת חיפה, 1993. 30
כהן, אריה (1996) "השוואת העושר המורפולוגי, התחבירי והנראטיבי בין ילדים המתקשים בקריאה לבין ילדים יודעי-קרוא", מגמות, ל"ז]3[, 1996, 291-273.
וינקלר, ישראל (1998)" ליקויי למידה בעולם המבוגרים",גדיש: שנתון לחינוך מבוגרים, ה', 1998, 65-57.
apthorp s. helen.(1995), "phonetic coding and reading in cillege students with or eithout learning disabilities", j.o. learning disabilities, vol 28, 6, pp.342-352.
anderson, r.c., spiro, r.j. anderson, m.c. (1978). "schemata as scaffolding for the representation of information in connected discourse. american", educational research journal, 15, pp433-440.
bartlett, b.j. (1976). top-level structure as an organizationalstrategy for recall of classroom text., unpublished doctoral dissertation. arisona state university.
brown, a. (1987). "metacognition, executive control, self- regulation, and other more mysterious mechanisms", . in, f.e.weinert r.h. kluwe(eds.) ,metacognition,motivation and understanding. hillsdale, nj: erlbaum.
brown, a.l., armbruster, b.b. baker, l. (1986).the role of metacognition in reading and studying. in j., orasanu, (ed.),reading comprehension:from research to practice, pp.49-75, hilldale, nj: erlbaum.
das, mulcahy, wall (eds.) (1982) theory and research. in learning disabilities n.y. and london, pp. 3-27, 61-85, 237-253.
flavell, j.h. (1985). cognitive development (2nd ed) englewood cliffs, nj: prentice-hall.
lerner janet (1985), learning disabilities, nortlesstern illinois univarsity.
nancy mather and rhia roberts. (1998) "sold out?: a response to mcleskey and pugach". learning disabilities research practice 10 (4) , pp 239-249
judy sebba, mel ainscow(1996). "international developements in inclusive schooling: mapping the issues". cambridge journal of education, vol 26, no. 5.
james mcleskey, marlrrn c. pugach.(1995), "the real sellout: failing to give inclusion a chance: a reponse to robert and mother". learning disabilities research practice 10 (4) 1995, pp. 233-238
pauline t. flnn margaret. c. byrne(1970)."relationship between reading and selected auditory abilities of third-grade children", journal of speech and hearing research, decvol 13 n. 4.
parrill- burnstein m.(1981), problem solving and learning disabilities, grune stratten. p 212.
rumelhart, d.e.,(1981). "schemata the building blocks of cognition", in comprehension and reading. guthrie. j.t., ed.newark, del.: ira
rhia roberts and nancy mather.(1995) "the return of students with learning disabilities to regular classroom: a sellout". learning disabilities research practice 10 (1), pp. 46-58
silver e.a.(1987), foundation of cognitiv theory and reserch of mathematics problem - solving instruction. in "cognitive science and mathematics education" edited by schaenfeld a.h. university of california. pp 33-60
swanson h.l(1987)., information processing theory and learning disabilities. an overview. journal of learning disabilities v. 20 nu. 1 ; january. pp 3-6
stothard e.s., and hulmet charles(1995), "a comparision of phonological skills in children with reading comprehension difficulties and children with decoding difficulties",j.o. child psychology, , vol 36. 3, pp.399-408.
schmitt, m., (1990)."a questionnaire to measure children's awareness of strategic reading processes".the reading teacher,vol.43, pp. 454-461.

תגים:

ליקוי · מתמטיקה · מטהקוגנציה · הוראה · אבחון · הפרעה · חשבון · דיסלקציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טיפול בליקוי למידה במסגרת הלימודים במתמטיקה", סמינריון אודות "טיפול בליקוי למידה במסגרת הלימודים במתמטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.