היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפקטיביות השימוש במחשב כעזר טיפולי לתלמידים ליקויי למידה

עבודה מס' 062512

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בין ילדים בכיתות ד' - ה', הלומדים חשבון בעזרת מחשב ובלעדיו.

9,634 מילים ,30 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

במשך 15 שנות עבודתי כמורה לחינוך מיוחד בבית הספר הרגיל, עקבתי מקרוב אחרי שילובם של תלמידים מתקשים בכיתות רגילות. מאמץ רב הושקע בקידומם של ילדים אלו: לימודית, חברתית וריגושית.
עבדתי עם תלמידים המתקשים בכיתה הטיפולית, בכיתה המקדמת הסגורה ולאחר מכן בפתוחה.
גם בתור מחנכת כיתה לא חסכתי מאמץ לקדם ילדים אלו בהתאמת תח"י (תוכנית חינוכית יחידנית מתאימה לצרכים של התלמידים המתקשים בכיתה הרגילה).
בשנים האחרונות נוספה זווית ראיה נוספת לעבודתי בקידום תלמידים אלו ובמסגרת עבודתי כמדריכת מורות לחינוך מיוחד. נוכחתי לראות כי לא הושם דגש על לימוד ילדים מתקשים במקצועות המתמטיקה ויש מקום לשיפור, להתקדמות וליעילות.
לאור הקידום במחשוב בכלל ובמשרד החינוך בפרט, חשבתי לנצל כלי פופולרי זה לצורך הקניית ידע ותרגולו של התלמיד המתקשה בחשבון לצורך קידומו הלימודי, החברתי והרגשי.
צורת למידה זו תיתן תחושת חשיבות לתלמיד הלומד, מוטיבציה ללמידה ותועלת לעתיד. המורה ירגיש הקלה בזמן השיעור, בו יוכל להתפנות לכל תלמיד באופן אישי ולא יבזבז זמן על משמעת והתנהגות. כך, כל תלמיד יתקדם לפי הקצב שלו בכיתה המשולבת.
אציין כי בעבודתי נוכחתי לראות שעל אף כל המאמץ בקידום התלמידים החלשים, יש עדיין מקום לשיפור רב. לדעתי, צורת הלמידה בעזרת המחשב תיתן:
א.תחושת חשיבות לתלמיד הלומד (תחושת יכולת אפילו טכנית, בהפעלת המחשב כמו כולם).
ב.תגביר מוטיבציה ללמידה.
ג.תחנך לאחריות אישית ולפיתוח עצמאות.
ד.החומר הלימודי יהיה מתורגם לרמת התלמיד.
ה.תרגול רב בחומר הנלמד לא יגרום לאי נעימות בעיני התלמידים הרגילים בכיתה(
ו.תוך כדי הלמידה התלמיד יכיר את המחשב וידע לתפעל אותו, ובעתיד יוכל להיעזר בידע זה במקצועו.
ז.המורה ירגיש הקלה בזמן השיעור עצמו בו כל תלמיד ידע מה עליו לעשות וההתקדמות תהיה בקצב אישי בתוך כלל הכיתה. המורה יוכל להתפנות לעזרה אישית לפי הצורך (בעיות משמעת והתנהגות כמעט ולא יהיו).
לעזרת בעיות אלו באים המחשבים, הנמצאים ברוב בתי הספר. בבית הספר בו אני מלמדת שמים דגש רב על השימוש ופיתוח המחשב בהוראה. המחשבים בחינוך "החלו" את דרכם בעשור שנות השבעים אולם התפתחו בצורה מהירה ביותר לאחר מכן, וכיום ישנם בתי ספר רבים המשתמשים בהם ובמשרד החינוך הוקצו לכך תקציבים רבים.
כמעט בכל בית בימנו יש מחשב אישי, דבר הנותן אפשרות לתלמיד לתרגל ולחזק מיומנויות בלמידה.
בתי התוכנה בארץ שוקדים על פיתוח תוכניות חדשות ומאתגרות אשר תספקנה את הצרכים הלימודיים והריגושיים לתועלת התלמידים בכלל והמתקשים בפרט ולמוריהם.

בחרתי בתחום הידע-חשבון משום חשיבותו הרבה. הקושי בלימודי החשבון נפוץ היות ולימודים אלו מערבים מטלות קוגניטיביות רבות: ניתוח, סינתזה, לוגיקה, יצירתיות ועוד. סקירת תורתו של פיאז'ה אודות ההתפתחות ותיאוריות אחרות מסבירות בצורה יפה את הבעייתיות שבהנחלת ידע במתמטיקה לבני הנוער המתגברים. במשך שנים רבות התרכז המחקר הקוגניטיבי בעולם סביב רעיונותיו של פיאזאה. המחקרים תיעדו את הגדולה שלו באבחון ובניתוח ההתפתחות ודרכי החשיבה אצל ילדים. ואכן רעיונותיו נמצאו תקפים גם באוכלוסיות גדולות וגם בשיטות מחקר כמותיות יותר מאלו שהשתמש בהן פיאזאה עצמו. תורתו של פיאזאה עומדת על שלבי התפתחותו של הילד מראשיתו ועד לבגרות עפ"י 4 תקופות קריטיות ועפ"י כללים קבועים. כל שלב מאופיין ע"י מבנה כולל אחד שאי אפשר להחליפו ע"י מבנה כולל אחר. כל אחד מן המבנים הללו הוא תולדה של קודמו, הנכלל בו כתת מבנה ומשמש הכנה לבא אחריו. מכאן, אם הילד אינו עובר את המבנה ההיררכי בסדר הנכון הרי שישתבש אצלו משהוא מסוים, והתפתחותו לא תהיה תקינה. יש לשער כי התפתחות לקויה זו תפריע להתפתחותו הקוגניטיבית ומכאן, לקשיים בהתמודדות עם מטלות מתמטיות חשבוניות.

מטרת העבודה
מטרת עבודתי היא לסקור את שיטות הכנסת שינויים בחינוך, כל זאת על מנת להעריך האם ניתן להכניס את המחשבים לחינוך בצורה יעילה, ואם כן כיצד. תכלית העבודה היא לבדוק האם מחשבים יכולים לעזור לילדים מתקשים בחשבון ובאיזו מידה.
לאור היכרותי בעבר עם הנושא, ולאור המחקרים אותם אביא להלן, יובאו מספר השערות, אותם אנסה להפריך או לאושש ע"י מחקר.
המחקר נערך בבית ספר יסודי ממלכתי דתי, בכיתות ד'- ו-ה'. בבית הספר קיימות מערכות מחשבים ללימוד מדעים, ובין השאר גם תוכנות למתמטיקה.
לצורך המחקר לימדתי שתי קבוצות ילדים מתקשים מכיתות ד' וו-ה', מתמטיקה, אך בשתי שיטות שונות.
לאחר כחודשיים של לימודים, חולק להם מבחן אודות החומר שנלמד קודם לכן.
המבחן נערך בשעה האחרונה של היום, כאשר לתלמידים הוסבר כי המבחן אינו משמש לקביעת ציון, והם גם לא התבקשו לרשום את שמם על גבי טופס המבחן.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת תלמידים ליקויי למידה ובעיותיהם
הגדרות
ליקויים בתפקודי התקשורת
ליקויים בחשיבה
אפיונים של לקוי למידה
עזרה לתלמידים ליקוי למידה
דימוי גוף
התמצאות במרחב
שימוש במחשבים
המחשב ככלי לימוד
המחשב ככלי בתהליכי הוראה ולמידה
מחשבים לעזרת ליקוי למידה
לימוד מקצועות החשבון והקושי בהם
שתני הקושי של הבעיות
בעיות דידקטיות כתוצאה ממעבר להוראה אלטרנטיבית
עקרונות שיטת ההוראה המסורתית - פרונטלית
יתרונות וחסרונות השיטה המסורתית-פרונטלית
השערות המחקר
מחקר אמפירי
האוכלוסייה
כלי המחקר
תאור מהלך המחקר
תוצאות המחקר
סיכום העבודה ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אנטמן י.,שירום אריה,(1988), שחיקת מורים, פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך, שנתון תשמ"ז, עמודים 45-65.
דיוויס ד., מחקר תצפיות בחדרי מחשבים בבתי הספר, מעשה חושב, בית הספר לחינוך ירושלים, תשמ"ט.
הבר דוד, לא הואב לקרוא, אוניברסיטת תל-אביב,1991.
זילברברג ג. ניתוח שגיאותיהם של תלמידי בית ספר מיוחד במבחן הישגים בחשבון אוניברסיטת ת"א, תש"מ.
מחשבים בחינוך- סקירת מצב על סמך הספרות, מכון הנריטה סולד, 1989.
לביא ד. מבוא לפסיכולוגיה של פיאזה, ירושלים, 1981.
סנדרס מריון,הערכה קלינית של קשיי למידה, ת"א, 1979.
ספקטור נויה, שיקום ליקויי למידה, מסדה 1979.
סימפסון שמעון, פגיעה מחית וליקוי למידה, אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ה.
קדרון רבקה (עורכת), לקות למידה, אפיון אבחון וטיפול, הוצאת משרד החינוך והתרבות, ירושלים, 1976.
רחמני לוי, מח ולמידה, הוצאת פפירוס 1981, אוניברסיטת ת"א.
רייס רנה, ישומי מחשב בהוראה, עבודת מ.א.,אוניברסיטת ת"א, יולי 1990.
רנה שפירא ונבון דוד, הכנסת מחשבים למערכת החינוך, דוח מחקר, מרץ 1990.
רפופורט נעמי, מחשבים בחינוך: סקירה היסטורית, האוניברסיטה העיברית, בית הספר לאומנות וארכיונאות, 1987.
שטיגלר גיימס,תפקידי התרבות בלימוד המתמטיקה, חדשות חינוך, אוניברסיטת שיקגו 1987.
LERNER JANET, LEARNING DISABILITIES, 1985 NORTLESSTERN ILLINOIS UNIVARSITY.*.
PARRILL- BURNSTEIN M., PROBLEM SOLVING AND LEARNING DISABILITIES, GRUNE STRATTEN 1981. P 212.*.
RILEY M.S, GREENO J.G, HELLER J.I. , THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S PROBLEM - SOLVING ABILITY IN ARITHMETIC. IN.* THE DEVELOPMENT OF MATJEMATICAL THINKING HILDREN" EDITED BY GINSBURG H.P. NEW-YORK ACCADEMIC PRESS 1983".
SILVER E.A., FOUNDATION OF COGNITIV THEORY AND RESERCH OF MATHEMATICS PROBLEM - SOLVING INSTRUCTION. IN "COGNITIVE SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION" EDITED BY SCHAENFELD A.H. UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1987. PP 33-60.*
SWANSON H.L., "INFORMATION PROCESSING THEORY AND LEARNING DISABILITIES. AN OVERVIEW", . JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES V. 20 NU. 1 ; JANUARY 1987. PP 3-6.*
אביב ראובן, "הוראה מרחוק בסיוע תקשוב: הלכה ומעשה", מחשבים בחינוך, אוקטובר 1993.
דר א., "הוראה בסיוע מחשב",מחשבים, דצמבר 1987, עמודים 6-13.
דיוויס דניאל, "הערכה ממחשבת של הוראה בסיוע המחשב; הערכה כחלק אינטגרלי מתוכנית הלמודים", מגמות, יוני 1989.
כהן משה אלחנני י, "יצירת סביבות למידה פונקציונאליות באמצעות מחשב", מגמות, יוני 1989.
מרגלית מלכה, "לקות למידה: המשגות מחודשות והשתמעויות טיפוליות", פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך, תשמ"ד.
משרד החינוך והתרבות, "מחשבים בחינוך בישראל, תמונת מצב (תשנ"ב)", מחשבים בחינוך, אפריל 1993.
מינקוביץ, "המחשה והפשטה בהוראה", מגמות י"ד 1-2.
נשר פרלה, "תהליכים קוגנטיביים הקשורים בפתרון בעיות מילוליות באריתמטיקה", מתוך ניסן מ. ולסט א. בין חינוך לפסיכולוגיה, תשמ"ג, עמודים 407-425.
עמית מירי ומובשוביץ הדר, "הבדלים בין בנים לבנות ביחוס סיבות להצלחה ולכשלון בלימודי המתמטיקה, מגמות,1989.
פלד אלעד ופלד זמרה, "מדיניות הפעלת המחשבים בחינוך", מגמות, יוני 1989.
APTHORP S. HELEN., "PHONETIC CODING AND READING IN COLLEGE STUDENTS WITH OR WITHOUT LEARNING DISABILITIES", J.O. LEARNING DISABILITIES, VOL 28, 6, 1995, PP.342-352.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפקטיביות השימוש במחשב כעזר טיפולי לתלמידים ליקויי למידה", סמינריון אודות "אפקטיביות השימוש במחשב כעזר טיפולי לתלמידים ליקויי למידה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.