היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפקטיביות דוחות ביקורת ברשויות המקומיות

עבודה מס' 010174

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת רשויות והביקורת עליהן, מודל אודות יעילות דוחות ביקורת + בדיקה אמפירית.

8,829 מילים ,10 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
1. מבוא.
2. פעילות רשויות מקומיות.
3. היבט ציבורי בביקורת רשויות מקומיות.
4. הביקורת ברשויות מקומיות.
5. מידת האפקטיביות הדוחות
6. בדיקה אמפירית.
א. המטרה
ב. השיטה
ג. הוצאות
7. סיכום העבודה.
8. ביבליוגרפיה

מבוא
מטרת עבודה זו היא לבחון את האפקטיביות של דוחות הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות.
רשויות מקומיות הן למעשה גופים האמורים לשרת את התושבים אולם בראשיהם עומדים אנשים שלרוב מזוהים פוליטית עם המפלגות הפועלות בכנסת. אומנם מתקיימות בחירות עצמאיות אחת לארבע שנים אולם לא ניתן להפריד בינהן לבין השפעת המפלגות הפוליטיות, ואין חולק על כך כי קיימת השפעה כלשהי.
דוח הביקורת המוגש ע"י מבקר העירייה מוגש אחת לשנה על פי הוראות משרד הפנים לעיריות. לא מן הנמנע כי הוא מועמד של מנכ"ל העירייה או של ראש העירייה ואז הוא עושה דברו של האחרון (כאן המקום להזכיר את המבקר של
עירית ראש העין, שהיה מועמד למוסדות העירייה, ובגין המקרה שלו שינו את הנוהג).
דוח זה מוגש אחת לשנה, ומפרט את ממצאי הרשות לשנה האחרונה, תוך הבאת המלצות. ראש העירייה חייב, על פי החוק לתת את תגובתו תוך פרק זמן מסוים, ולציין כיצד תוקנו הליקויים. אולם פעמים רבות ראש העיר אינו מבצע את החובות המוטלות עליו ואינו מיישם לכלל הממצאים בדוחות הביקורת. במקרים כאלו חייב המבקר לנקוט בצעדים, שלא תמיד אפקטיביים.
במקרים חריגים, בהם הממונה על הרשויות, משרד הפנים, רואה כי ענייני הרשות מתנהלים שלא על פי כללי מנהל תקינים, תוך חריגה מהותית מהם, הוא רשאי לפזר את מועצת העיר ולפטר את ראש העיר.
העבודה תתחלק לכמה חלקים: פרק ראשון יסקור את פעולות הרשות המקומית; פרק שני יסקור את תפקיד הביקורת ברשות; פרק שלישי יסקור את המודל אודות יעילות דוחות הביקורת ויכלול משתנים כגון קיום יחידה, חוקים ונהלים, אי תלות, טווח, תכנון, מעקב, מכוונות, ידע ועוד. חלק זה מבוסס על מחקרים שנערכו בעבר אודות האפקטיביות של דוחות הביקורת ויישום ממצאיהם.
פרק רביעי יסקור את דוחות הביקורת ואת ביצוע המלצותיהם על ידי הרשות.
הפרק האחרון יסכם את העבודה ויעריך את ממצאיה.

מטרת העבודה היא להעריך באיזו מידה יושמו מאפייני אפקטיביות הביקורת ע"י רשויות מקומיות בדוחות ביקורת פנימית שלהן. שיטת הבדיקה תהיה ע"י סקירה של דוחות ביקורת שנתיים נבחרים של 9 רשויות מקומיות. ההשערות הן כי ברוב היחידות יהיו רוב המאפיינים האמורים, לאור התמקצעות הביקורת הפנימית בישראל. המודל יבדק על פי בדיקתו של סטולר אפרים על שלוש מדינות, ממנו הסיק מהן המדדים המנבאים אפקטיביות של דוחת ביקורת.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפקטיביות דוחות ביקורת ברשויות המקומיות", סמינריון אודות "אפקטיביות דוחות ביקורת ברשויות המקומיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.