היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין הסביבה הפיזית לבין שחיקה ושביעות רצון של עובדי ביקורת הפנים ברשויות המקומיות הערביות

עבודה מס' 061326

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעת מחקר בנושא

5,707 מילים ,33 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

א. נושא העבודה
השפעת הסביבה הפיזית על משתני רווחה אצל עובדי ביקורת הפנים של הרשות המקומית במגזר הערבי.

ב. בעיית המחקר
תפקידם ומסגרת עבודתם של מבקר הרשות המקומית ועוזריו להלן (עב"ה) לבדוק: חוקיות וסדירות, חיסכון יעילות ואפקטיביות וטוהר המידות ברשות המקומית ועובדיה.
לביצוע תפקיד רגיש ובלתי אהוד זה, נדרשים "סביבת עבודה" ו"תנאי עבודה" הולמים ומתאימים לביצוע ביקורת אפקטיבית ויעילה.
אולם בניגוד לכל כללי מנהל תקין, קביעת "סביבת העבודה" ו"תנאי העבודה" של (עב"ה) תלויים (הדגשה שלי) ברצונותיה והחלטותיה של מועצת הרשות ובעיקר של ראש הרשות היינו, הגוף המבוקר.
...

ג. שאלות המחקר
1. האם ישנה השפעה בין תנאי "הסביבה הפיזית" של עב"ה ברשויות המקומיות הערביות לבין "משתני רווחה".
2. האם יש קשר חיובי בין שחיקת עב"ה ברשויות המקומיות הערביות, בגין תנאי סביבה פיזית ירודים לבין תפוקתה ויעילותה של הביקורת.
3. האם יש קשר חיובי בין שביעות רצון של עב"ה ברשויות המקומיות הערביות, בגין תנאי סביבה פיזית נאותים לבין תפוקתה ויעילותה של הביקורת.

תוכן העניינים:
א. נושא העבודה
ב. בעיית המחקר
ג. שאלת המחקר
ד. סקירת ספרות
1. ביקורת חוקיות וסדירות ע"י עב"ה
2. שחיקה מהי - הגדרה
3. מהי שביעות רצון
4. הקשר בין משתנים אישיים ובין רמת שביעות הרצון
5. הקשר בין שביעות רצון לבין שיבושים בעבודה
6. הקשר בין הלימת הסביבה הפיזית לבין הלימת עיסוק
ומשתני רווחה
ה. השערות והנחות המחקר
ו. משתני המחקר
ז. הגדרה נומינלית של המשתנים
ח. מדידת משתני המחקר - סולמות מדידה
ט. מערך המחקר - שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
י. אוכלוסייה ומדגם
יא. כלי המחקר ודרכי איסוף הנתונים

ביבליוגרפיה

נספחים
נספח א' - שאלון אופי העבודה ושביעות רצון מהעבודה
נספח ב' - שאלון מדידת שחיקה בעבודה
נספח ג' - שאלון דמוגרפי
נספח ד' - שלאון פתוח לעובדים

מקורות:

אורנר, א. (1993), משאבי אנוש, המדריך לניהול כוח אדם, קרית ביאליק, הוצאת אח.
גזיאל, ח. (1990), תמיכה של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר אילן.
גלוברזון, ש. ועדן, ד. (1992). תמרוץ והנעת עובדים, תל-אביב, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
הופשטטר, ה. ובר חיים, א. (1988), עבודה והנעה, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
זהבי, ר. (1999), "האם העובדים מרוצים מעבודתם", סטטוס (93), 27-25.
יצחקי, ח. (1985), "תמיכה של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים", עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר-אילן.
לכטרמן, ב. (1999). הקשר בין הלימת הסביבה הפיזית והלימת העיסוק לבין משתני רווחה. עבודת גמר לתואר שני, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
מזרחי, י. (1997), "עומס יתר", מתוך: סטטוס, (77 ), 16-15.
מזרחי, נ. "תקני הביקורת", בתוך: פרידברג, א. (עורך), ביקורת פנימית במערכת המינהל הציבורי, נציבות שירות המדינה, בית ספר המרכזי למינהל, ירושלים, תשנ"א1991- עמ' 114-96.
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
פינס, א. (1984), שחיקה נפשית, תל אביב, הוצאת צ'ריקובר.
פינס, א. (1986), שחיקה נפשית - מהותה ודרכי התמודדות עימה, תל אביב, הוצאת צ'ריקובר.
פינס, א. (1990), "התמודדות עם מצבי שחיקה", משאבי אנוש בארגון, (25), 57-55.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1993). לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999). השחיקה של מנהל בית הספר, פרסום מס' 740, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999). שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
צבר בן יהושע, נ. (1990). המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
קופלמן, מ. (1992), הקשר בין סיפוק לבין שביעות רצון בעבודה, עבודה MCS, אוניברסיטת תל אביב.
קפלן, ש. (1992). רווחה פסיכולוגית כפונקציה של הלימת עיסוק, הלימה תוך מקצועית, הלימת פנאי והלימת כישורים בקרב אחיות מוסמכות. עבודת גמר לתואר שני, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
שירום, א. (1993). "כיצד למנוע שחיקת עובדים?", משאבי אנוש, 68, עמ' 24-72.
Aronson, E. and Kafry, D. (1981), Bornout: From tedium to personal of professional woman. Sex roles, 7(2).
Chernish, C. (1981), Professional Bornout and Growth: Experimental social psychology. N.Y.: Academic press.
Cherniss, C, (1982). Job burnout in public education. New York: Teachers College press, Columbia University.
Edelwich, J. and Brodesky, A. (1980), Bornout, Stages of disillosion ment in the helging professional. N.Y. Human science press.
Hezberg, F. (1959), The motivation to work, N.Y., Wiley.
Lock, A. (1976), The natore and causes of job statisfacion in: donnette, m.d. led. Chicago, rond mchally.
Maslow, A.H. (1954), Motivation and personality, N.Y. Herper.
Melamed, S. Meir, E.I., & Samson, A. (1995). The benefits of personality leisure congruence: Evidence and implications Journal of Leisure Research. 27.25-40.
Shirom, A. (1989). "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Vroom, V.H. (1964), Work and motivation, N.Y., Wiley
Williams, L.J., & Anderson, S.E., (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 3, 601-617.
Williams, L.J. (1988). Affective and non-affective components of job satisfaction and organizational commitment as determinats of organizational citizenship behaviors. Unpublished dissertation.

תגים:

רשות · מקומית · סביבה · סביבת · עבודה · פיזית · שיטות · מחקר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין הסביבה הפיזית לבין שחיקה ושביעות רצון של עובדי ביקורת הפנים ברשויות המקומיות הערביות", סמינריון אודות "הקשר בין הסביבה הפיזית לבין שחיקה ושביעות רצון של עובדי ביקורת הפנים ברשויות המקומיות הערביות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.