היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 60397
11,220 מילים (כ-34.5 עמ'), 54 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 66574
ניתוח סביבת המאקרו, סביבת המיקרו וניתוח swot של רשת ישרוטל בארץ
1,192 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 32705
בניית יחידת לימוד שעניינה "איכות הסביבה = איכות חיים", בשיטות לימוד התואמות כיתות הטרוגניות, במטרה לפתח מודעות לנושא איכות הסביבה והתעשיה.
2,089 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68396
השוואה תיאורטית על פי 11 עקרונות המהווים בסיס להשוואה בין הסביבות השונות.
7,313 מילים (כ-22.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66955
בחינת הסביבות העסקיות במטרה להמליץ על חדריה לשוק האירופי של חברת MEDOC
8,082 מילים (כ-25 עמ'), 39 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69406
בחינת אחריותן המוסרית של חברות הכימיקלים ברמת חובב להשלכות הזיהום האקולוגי לסביבה ולאוכלוסיית הנגב.
9,999 מילים (כ-31 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69503
ניתוח הסביבה השיווקית של גולן טלקום, כולל ניתוח סווט, מתחרים וקרייאטיב. (תרגיל)
1,441 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 70151
ראיונות עומק עם אנשי מקצוע בתחום הייעוץ הסביבתי ובעלי תפקידים בארגונים והחברות.
16,007 מילים (כ-49.5 עמ'), 29 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100