היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50768
האם קיימת ביקורת כזו, האם היא מהווה התערבות בעבודת הרשות המחוקקת ומה מקומה של ביקורת מעין זו.
2,361 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61245
בחינת תוצאות הרפורמה.
8,959 מילים (כ-27.5 עמ'), 38 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62278
בחינת ההבדלים בין רשויות ערביות לבין רשויות יהודיות.
8,459 מילים (כ-26 עמ'), 53 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66116
מערכת היחסים הרגישה בין הרשות השופטת לרשויות האחרות בישראל, והגבולות הלא ברורים ביניהם.
9,412 מילים (כ-29 עמ'), 50 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 20655
סקירת רעיון הפרדת הרשויות בשתי המדינות, השוואה ביניהן תוך התייחסות לתפקידי הרשות המחוקקת, תפקידי הרשות השופטת ועוד.
5,778 מילים (כ-18 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68568
בחינת תקציבי החינוך ברשויות המקומיות וההבדלים הקיימים בין הרשויות והאוכלוסיות החלשות ובין הרשויות והאוכלוסיות המבוססות יותר.
6,638 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 10174
סקירת רשויות והביקורת עליהן, מודל אודות יעילות דוחות ביקורת + בדיקה אמפירית.
8,829 מילים (כ-27 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60167
בחינת הטענה כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות של ביזור סמכויות לרשויות החינוך המקומיות.
7,652 מילים (כ-23.5 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21501
עד כמה מושפע חלוקת תקציב הרשות (תקציב פיתוח מול תקציב שוטף) מהזהות הפוליטית של ראש המועצה. כולל מחקר אמפירי.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100