היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר שבין עמדות תושבים כלפי הפרטת שירותים לבין שביעות רצון שלהם מהשירותים ברשות המקומית

עבודה מס' 070761

מחיר: 229.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהו הקשר שבין עמדות תושבים כלפי הפרטת שירותים לבין שביעות רצון שלהם מהשירותים ברשות המקומית, וכיצד, אם בכלל, זה משפיע על כניסתן של רשויות מקומיות למשבר?

4,466 מילים ,16 מקורות ,2016

תקציר העבודה:

* הערת מערכת: שאלון המחקר חסר.

הצורך בשירותים מוניציפליים משותף לכל האוכלוסייה, כמעט ללא יוצא מן הכלל. למרות זאת, ברשויות מקומיות שונות במדינת ישראל השירותים המוניציפליים לקויים, וביישובים עניים שונים, מוקמות שכונות יוקרתיות לאוכלוסייה חזקה, אולם קים נתק והבדל בין איכות השירותים שניתנים לשכונות החלשות ולשאר חלקי היישוב (בר-יוסף ונחשון-שרון, 2000). קיימות גם רשויות מקומיות מופלות, כמו של האוכלוסייה הערבית, שבהן מורגשת ההדרה כלפי המיעוט הערבי. הדרה זו פוגעת בצורה מפלה בטיב השירותים המוניציפליים, בעוד שהשלטון המקומי הערבי הוא דל-משאבים, אינו מספק שירותים בסטנדרטים מספקים וסובל משחיתות ומנפוטיזם חמולתי (סמוחה, 2012). ניתן גם להצביע על ליקויים באינטוראקציה שמתקיימת בין הציבור לבין נציגיו, כשדווקא בשלטון המקומי בישראל ניתן לממש את הפוטנציאל כזירה לפעולה אזרחית דמוקרטית (בארי ויובל, 2012). דוגמא לפיתרון שמצאו הערבים להדרה החברתית-לאומית ולנחיתות השירותים המוניציפליים אצלם היא הפרטת שירותים באמצעות העמותות הערביות, שמספקות לתושבים שירותים כמו רווחה, דת ותרבות לאוכלוסייה הערבית (סמוחה, 2012). מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון קשר (מתאם) בין עמדות תושבים כלפי הפרטת שירותים בשלטון המקומי לבין שביעות רצונם של התושבים משירותי הרשות המקומית. ומכאן לשאלת המחקר:
מהו הקשר שבין עמדות תושבים כלפי הפרטת שירותים לבין שביעות רצון שלהם מהשירותים ברשות המקומית, וכיצד, אם בכלל, זה משפיע על כניסתן של רשויות מקומיות למשבר?
חשיבותה של שאלה זו נובעת מהאפשרות להשתמש במשאביה של רשות מקומית בדרכים שונות, על מנת לספק מענה לצורכי התושבים. אם פניה של הרשות אל התושבים והיא עושה כמיטב יכולתה על מנת להיטיב איתם, ולספק להם איכות חיים וסביבת מגורים נוחה ונעימה, יבקשו ככל הנראה התושבים, שמה שהיה גם יימשך, כלומר שאותה רשות מקומית תמשיך להעסיק את אותם פרנסים, כדי שאלה ימשיכו במלאכתם הברוכה. ומנגד, כאשר יש רשות, כדוגמת הרשויות המקומיות הכושלות, שעליהן מצביע סמוחה (2012), שלוקות, בין היתר, בשחיתות ובנפוטיזם חמולתי, ככל הנראה שהתושבים יחפצו בהחלפת הפרנסים שפוגעים באיכות חייהם ובסביבת מגוריהם ויעדיפו שגורם חיצוני יעשה שימוש בתקציבים שעומדים לרשותם ויספק את השירות במקום הרשות המקומית עצמה. לכן סביר שיתקיים יחס הפוך בין שביעות הרצון של התושבים מהשירותים המוניציפליים, לבין עמדות התושבים כלפי הפרטת שירותים.
על מנת לבחון את שאלת המחקר, בפרק אתוצג סקירת ספרות, שבה אתאר את עמדות התושבים כלפי הפרטת השירותים המוניציפליים, כמשתנה תלוי, ולאחר מכן ספרות שעוסקת בשביעות רצון מהשירותים המוניציפליים, כמשתנה בלתי תלוי. פרק זה יסתיים ברציונאל המחקר הנוכחי ובהשערת המחקר. הפרק השני יהיה פרק מתודולוגי שיתאר את אוכלוסיית המחקר, היינו המשתתפים שנבדקו במחקר הנוכחי. לאחר מכן את מדגם המחקר, שבו יוסבר את מי אפגוש בכלל האוכלוסייה ומאיזה חתך ספציפי אאסוף נתונים. לאחר מכן את כלי המחקר, היינו השאלון והחלקים הרלוונטיים בו לשאלת המחקר הנוכחי. החלק הבא בפר השני יתאר את הליך איסוף הנתונים, ובכלל זאת האנונימיות שהובטחה לנבדקים והחלק האחרון בחלק זה יציג את הליך ניתוח הנתונים, ובכללו את המניפולציות הסטטיסטיות שמיועדות להוביל למענה על שאלת המחקר. הפרק השלישי הוא פרק הממצאים, שיציג מענה לשאלת המחקר, כפי שנמצא במחקר הנוכחי ואילו הפרק הרביעי יהווה דיון, שבו ינותחו הממצאים, ייבחן הקשר של הממצאים לשאלת המחקר וייקשרו הקצוות, בין הממצאים לספרות התיאורטית שהטרימה את ההליך המחקרי של איסוף הנתונים. יוצגו הסברים אפשריים לממצאים וכן תוצגנה מסקנות, תהא התייחסות למגבלות המחקר, ולסיום תועלנה המלצות למחקרי המשך.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: סקירת ספרות
1.1. עמדות תושבים כלפי הפרטת שירותים
1.1.1. עמדות תושבים
1.1.2. הפרטת שירותים
1.2. שביעות רצון מהשירותים ברשות המקומית
1.2.1. שביעות רצון וסקרי שביעות רצון
1.2.2. שירותים ברשות המקומית
1.3. המחקר הנוכחי
1.3.1. רציונאל
1.3.2. השערת המחקר
פרק ב: שיטת המחקר
2.1. אוכלוסיית המחקר
2.2. מדגם המחקר
2.3. כלי המחקר
3.4. הליכי איסוף נתונים
3.5. ניתוח הנתונים
פרק ג: ממצאי המחקר
בדיקת השערת המחקר
פרק ד: דיון ומסקנות
4.1. מסקנות
4.2. מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הראשון שהגדיר את המושג 'עמדה' היה, ככל הנראה, פריץ היידר (Heider, 1944). לטענתו עמדות כלפי אנשים והתייחסויות כלפי אנשים וכלפי אירועים, משפיעים זה על זה ועל עמדות. ובמלים פשוטות, משנתו של היידר טוענת, כי ההתייחסות, קרי עמדות של אדם הינן פונקציה של יחס לשלושה גורמים. יחס לגורם, היינו מי שמבצע פעולה מסוימת או מביע דעה מסוימת; יחס לאובייקט, היינו זה שכלפיו מבוצעת הפעולה או מובעת עמדה כלשהי; ויחס לאירוע, היינו מה הפעולה שמתבצעת או מה היחס כלפיה. לא תמיד חייבים להיות שלושה גורמים, שכן די בכך שיהיה גורם (אפשרי אדם) מסוים ועימו תכונה או התנהגות מסוימת, כדי שתיקבע ההתייחסות כלפיו. ריצ'ארד לה פייר (LaPiere, 2010) טוען כי עמדה חברתית, על פי הגדרתה, היא תבנית התנהגותית, דעה קדומה וכן נטייה או נטייה להגיב או להתנהג בדרך מסוימת כלפי התרחשות, שלעתים היא בלתי צפויה.

תגים:

עירייה · מוניציפאלי · עמדות · תושבים · הפרטה · שלטון מקומי · מנהל ציבורי · מינהל ציבורי · רשויות מקומיות · שירות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר שבין עמדות תושבים כלפי הפרטת שירותים לבין שביעות רצון שלהם מהשירותים ברשות המקומית", סמינריון אודות "הקשר שבין עמדות תושבים כלפי הפרטת שירותים לבין שביעות רצון שלהם מהשירותים ברשות המקומית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.