היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 62
עבודה מס' 10119
מדיניות השקעות במשק, מדיניות פיזור התעשיה, תעסוקה, תעשיות בטחוניות,הפרטת מפעלים,תקציב 93 מול קודמיו.
4,985 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10257
סקירת נסיונות הפרטה בהונגריה, שיטות ותוצאות. תנאים להפרטה והסבר על הפרטת הבנקים.
5,959 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10311
הפרטת מערכת הבריאו בישראל: סקירת צורת התאגידים, תאורית המונופול וההפרטה, הנעשה בשוק בתי החולים בארץ ומסקנות עתידיות.
6,828 מילים (כ-21 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 21351
סקירת התהליכים המוצעים בעת הפרטת בית הספר, תוצאות ההפרטה, השינויים הדרושים (שיווק, גיוס עובדים, הערכתם וניהול).
7,076 מילים (כ-22 עמ'), 28 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21415
סקירת הדיור הציבורי, הסיבות להתפתחותו והנסיונות להפרטתו תוך השוואה לאנגליה בה נעשה תהליך דומה בשנים האחרונות.
6,414 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21479
סקירת נסיונות ההפרטה, השיטות והתוצאות בהיבטים אמפיריים ותיאורטיים.
5,838 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 23112
מטרת עבודה זו היא להצביע על הצורך בהגבלים עסקיים בשל הסיכונים שבהפרטה מבחינת יצירת מונופולים.
4,867 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 40018
הסיכוי לאימוצה הממשי של אחת ההצעות לרפורמה (הלאמת קופות החולים או הפרטתן).השוואה בין ישראל לארה"ב ואירופה.
8,972 מילים (כ-27.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41520
ניתוח שלושה אגפי מנהל בעיריה, סקירה רחבה של נושא ההפרטה ברשויות מקומיות בעולם ובארץ ובחינת הממצאים והמדיניות.
25,362 מילים (כ-78 עמ'), 22 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 62