היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 59
עבודה מס' 50341
סקירת נושא ההפרטה בעולם, על בעיותיו, ויישומו בחברת בזק, תוך התייחסות לשאלה אם הופק הלקח מהנסיון העולמי.
7,997 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62394
8,959 מילים (כ-27.5 עמ'), 18 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 10257
סקירת נסיונות הפרטה בהונגריה, שיטות ותוצאות. תנאים להפרטה והסבר על הפרטת הבנקים.
5,959 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64642
ההפרטה באופן כללי, נושא ההפרטה בישראל, והפרטת חברת נפטא בפרט.
6,215 מילים (כ-19 עמ'), 11 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66988
סקירת תופעת ההפרטה ובחינת ההפרטה של חברת "בזק" והפרדתה ממשרד התקשורת.
9,133 מילים (כ-28 עמ'), 20 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60398
תיאור ההפרטה כתהליך וההפרטה כחלק מפתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.
8,661 מילים (כ-26.5 עמ'), 14 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 65959
ההפרטה מבחינת יחסי העבודה- כיצד המעבידים והעובדים רואים את ההפרטה כמשפיעה עליהם.
10,454 מילים (כ-32 עמ'), 32 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60770
הצגת המגמות והיעדים של בתי הכלא בישראל, יעילות ההפרטה של בתי הכלא ובדיקת הההיבטים המשפטיים והמוסריים בהפרטת בתי כלא.
8,942 מילים (כ-27.5 עמ'), 30 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 21351
סקירת התהליכים המוצעים בעת הפרטת בית הספר, תוצאות ההפרטה, השינויים הדרושים (שיווק, גיוס עובדים, הערכתם וניהול).
7,076 מילים (כ-22 עמ'), 28 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 59