היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך ההפרטה בבנק הפועלים.

עבודה מס' 062394

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

8,959 מילים ,18 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
פרק א - יעדי ההפרטה
פרק ב - שיטות ההפרטה
פרק ג - ההפרטה בישראל
פרק ד - הפרטת בנק הפועלים
סיכום
רשימת ביבליוגרפית

מבוא
נושא ההפרטה הפך להיות נושא מרכזי בסדר היום של הכלכלה העולמית. נושא זה, שהחל להיכנס
לתודעה הציבורית העולמית בסביבות אמצע שנות ה70 -, המשיך לצבור תאוצה במדינות רבות, ללא
קשר גיאוגרפי, כלכלי או תרבותי בינהן. מדיניות ההפרטה קיימת במדינות מערביות עם כלכלת שוק
חופשי, מדינות מפותחות ומתועשות, אך גם במדינות מתפתחות, במדינות קומוניסטיות לשעבר,
במדינות עם מדיניות כלכלית סוציאלית יותר, עם התערבות ממשלתית גדולה יותר בשוק. נתון זה
מפתיע, מאחר ולכאורה יש ניגוד בין כלכלת שוק והפרטת חברות לבין מעורבות ממשלתית בשוק
הקיימת בחלק מהמדינות העוסקות בהפרטה.
ההפרטה הינה נושא רחב המתייחס בעיקר להקטנת מעורבות הממשלה בתהליך הייצור. הקטנת
המעורבות יכולה להיות במספר אופנים ובעבודה זו אתייחס להפרטה במישור המצומצם של מכירת
חברות ממשלתיות לסקטור הפרטי, על ידי העברת מניות שבידי הממשלה לסקטור הפרטי, בצורה
כזו או אחרת.
נושא ההפרטה במדינת ישראל החל להיות נדון באמצע שנות ה80 -, בעיקר כתוצאה מלחץ
אמריקאי והתניית מתן ערבויות שנדרשו למשק הישראלי בהתחלת צעדי הפרטה ממשיים במדינת
ישראל. להפרטה בישראל תרמה גם העובדה שבשלטון הייתה ממשלת ליכוד ש דגלה בכלכלת שוק,
בניגוד לערכים הסוציאליסטיים של שלטון המערך הקודם. תהליך ההפרטה במדינת ישראל החל
צובר תאוצה מאז והגיע לשיאו בשנות .1997-2000

בעבודה זו פירטתי את מטרות תהליך ההפרטה ואת השיטות השונות הידועות להפרטה בעולם, כמו
כן התמקדתי בהפרטה וביעדיה במדינת ישראל והבאתי כמקרה בוחן את תהליך מכירת בנק
הפועלים כדוגמה להפרטה בישראל.
בעבודתי זו נעזרתי בספרות מקצועית עדכנית ככל האפשר ובדוחות של רשם החברות של השנים
הרלוונטיות. כן סקרתי את העליות והמורדות שעבר תהליך ההפרטה בישראל, ואת השינויים שעבר
יחד עם השינויים הפוליטיים שעברה המדינה כולה במהלך השנים.
כאמור, עבודה זו מתייחסת בעיקר לתהליך הפרטת בנק הפועלים, מידת הצלחת תהליך המכירה
והשגת היעדים שהוצבו מול הביקורת שנאמרה לגבי התהליך הספציפי הזה.

הערת מחבר: עבודה זו יכולה לשמש בסיס גם לעסקאות הפרטה שנעשו בחברות השונות ולאו
דווקא בבנק הפועלים בלבד, מאחר והבסיס שלה רחב דיו להכיל את כל סוגי החברות הממשלתיות
בארץ ובעולם.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום בכל המקומות.

מקורות:

אקשטיין ש., זילברפרב ב. ורוזביץ ש. הפרטת חברות בישראל ובעולם. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. 1998.
ארנון א. ועמיחי ר. ההפרטה וגבולותיה. סדרת מאמרים. מחלקת המחקר, בנק ישראל, ירושלים. 1991.
בן בסט א. "מסלול המכשולים לכלכלת שוק בישראל". בתוך ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק המשק הישראלי 1998-1985, קובץ מאמרים לזכרו של פרופ' מיכאל ברונו. בן בסט א. (עורך). עם עובד בע"מ, תל אביב. עמ' 1 - 48, 2001.
בלס א. ויושע ע. "הרפורמה במערכת הפיננסית בישראל וזרמי הכספים של חברות התעשייה הנסחרות בציבור". בתוך ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק המשק הישראלי 1998-1985, קובץ מאמרים לזכרו של פרופ' מיכאל ברונו. בן בסט א. (עורך). עם עובד בע"מ, תל אביב. עמ' 207 - 256, 2001.
גרסטנפלד מ. "האתגר הכלכלי העיקרי של מדינת ישראל בעשור הבא: סגירת הפער בתחום הכלכלה העסקית". בתוך הפרטה והגברת התחרותיות בישראל ובאזור. המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ירושלים, ומכון מילקן, סנטה מוניקה קליפורניה, ארה"ב. עמ' 43 - 56 , 2000.
זילברפרב ב. "לקחים מתהליך ההפרטה במשק הישראלי ". בתוך הפרטה והגברת התחרותיות בישראל ובאזור. המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ירושלים, ומכון מילקן, סנטה מוניקה קליפורניה, ארה"ב. עמ' 11 - 17 , 2000.
זילברפרב ב. "שיטות ההפרטה בישראל: סקירה ביקורתית" בתוך שיטות ומודלים בהפרטה זילברפרב ב. (עורך). המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ירושלים, מכון מילקן סנטה מוניקה קליפורניה, ארה"ב, קרן קורט סן פרנציסקו, קליפורניה, ארה"ב. עמ' 45 - 51, 2002.
זילברפרב ב. הפרטה וזכויות עובדים. המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ירושלים, וקרן קונרד אדנאור, ירושלים. 2002.
חת מ. הבנקאות בישראל, חלק ראשון: סקירה היסטורית. מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים. עמ' 93 - 119, 1994.
חת מ. הבנקאות בישראל, חלק שני : מאפייני פעילות ולקחי המשברים. מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים. עמ' 291- 303, 1994.
כ"ץ י. הפרטה בישראל ובעולם. פקר הוצאה לאור בע"מ, תל אביב. 1997.
נויבך א., צדקה א. ורזין א., צמיחה כלכלית, מבט לשנות התשעים. ספרית מעריב תל אביב, ומכון ישראלי בינלאומי לסקר מדיניות כלכלית שימושית. עמ' 103 - 111, 1988.
נויבך א., צדקה א. ורזין א., אתגרי המשק הישראלי, עלייה, צמיחה והשתלבות בעולם. ספרית מעריב תל אביב ומכון ישראלי בינלאומי לסקר מדיניות כלכלית שימושית. עמ' 193 - 207, 1990.
קבוצת גיזה. ההפרטה בישראל רקע, תהליך, ביצוע. קבוצת גיזה, תל-אביב. 1995.
קליין י. "הפרטת הבנקים: לאן?" בתוך שיטות ומודלים בהפרטה. זילברפרב ב. (עורך). המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ירושלים, מכון מילקן סנטה מוניקה קליפורניה, ארה"ב, קרן קורט סן פרנציסקו, קליפורניה, ארה"ב. עמ' 25 - 44, 2002.
רשות החברות הממשלתיות. דו"ח על פעולות רשות החברות הממלכתיות בשנת 2000. ירושלים. 2003.
Gill D., "Privatization: opportunities for financial market development". In Privatization and Structural Adjustment in Arab countries, S. El-Naggar (ed.). International Monetary Fund. 1989.
Nellis J. and Kikeri S. (1989) [N K], "The privatization of public enterprises". In Privatization and Structural Adjustment in Arab countries, S. El-Naggar (ed.). International Monetary Fund.1989.

תגים:

בנק · בנקים · הפועלים · הפרטה · חברות · ממשלתיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך ההפרטה בבנק הפועלים.", סמינריון אודות "הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך ההפרטה בבנק הפועלים." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.