היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66562
המדיניות ההומניטרית הנהוגה ע"י הבנק.
2,702 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 65064
בחינת הקשר בקרב עובדים בכירים בבנק לאומי.
10,882 מילים (כ-33.5 עמ'), 46 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66637
ניהול הידע בסניף בנק פועלים במגזר הערבי תוך התייחסות לתרבות הארגונית.
3,860 מילים (כ-12 עמ'), 3 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 66602
סיכום תמיציתי של פעילות בנק ישראל.
1,705 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62394
8,959 מילים (כ-27.5 עמ'), 18 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62233
תיאור המבנה האופטימלי ובחינת הקשר שבין מבנה מערכת הבנקאות לרמת הביצוע שלה.
8,417 מילים (כ-26 עמ'), 33 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 66484
ניתוח שני מנהלים במחלקות הבנק.
2,775 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66475
בחינה על פי תיאוריות.
2,156 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62450
עבודה העוסקת במוטיבציה של עובדים במחלקה לני"ע בבנק.
7,026 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100