היישום אינו מחובר לאינטרנט

מודלים לחיזוי פשיטות רגל בחברות ציבוריות בישראל

עבודה מס' 063244

מחיר: 478.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים תאורטים ואמפירים.

6,836 מילים ,14 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
א. מבוא: מטרת העבודה וחשיבותה
ב. היבטים תיאורטיים
ב.1 סקירת ספרות רלוונטית
ב.2 הצגת המודלים:
מודל ביבר
מודל Z Score ומודל Zeta של אלטמן
מודל FITREX (גוגנההים).
מודל בר ניב.
מודל שכמורוב.
מודל אופק.
ב.3. השערת המחקר.
ג. היבטים אמפיריים
ג.1. בחירת המודל.
ג.2. בחירת המדגם
ג.3. מתודולוגיה.
ג.4. הצגת נתונים ודרכי פעולה.
טבלה 1 -חברות במדגם.
ג.5. ניתוח הממצאים.
שנה0, לוח stepwise procedure- 0, לוח 0א - המשתנים שנכנסו למודל, לוח 0ב- מתאם פירסון
שנה1, לוח 1-stepwise procedure, לוח 1א - המשתנים שנכנסו למודל, לוח 1ב- מתאם פירסון
שנה2, לוח stepwise procedure- 2, לוח 2א - המשתנים שנכנסו למודל, לוח 2ב- מתאם פירסון
ממוצע כל השנים,לוח .1-stepwise pro,לוח 1א- המשתנים שנכנסו למודל,לוח 1ב- מתאם פירסון
ג.6. תוצאות החיזוי.
שנה0, לוח4 - תוצאות חיזוי שנה 0
שנה1, לוח5 - תוצאות חיזוי שנה 1
שנה2, לוח6 - תוצאות חיזוי שנה 2
ממוצע כל השנים, לוח 7 - תוצאות חיזוי ממוצע כל השנים
ג.7. מסקנות.
טבלה 2 - הצלחת החיזוי
טבלה 3 - הצלחת החיזוי בחברות שכשלו
ד. סיכום
ה. ביבליוגרפיה

מספר לא קטן של חברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה בישראל, נחלו כישלון כלכלי ופיננסי בעשור האחרון, דבר שהביא את אותן חברות להגיע לפשיטת רגל.
מטרת העבודה היא לבדוק האם ניתן לחזות קשיים כלכליים בחברות ציבוריות ופרטיות באמצעות יחסים פיננסיים המבוססים על דוחות החברה שפורסמו בשנה בה נקלעה לקשיים ובכל אחת מהשנים בשנתיים לפני כן, וזאת באמצעות המודלים הכלכליים שהוזכרו לעיל.
בסקירה הספרותית נסקרו המודלים הבאים: מודל ביבר,מודל Z Score ומודל Zeta של אלטמן, מודל בר ניב, מודל שכמורוב, מודל FITREX (גוגנההים), ומודל אופק.
לשם בדיקת ההשערה בחרתי מדגם של חברות ציבוריות, אשר נקלעו למצב של פירוק או כינוס נכסים בשנים 95-97, מדגם זה כולל חברות בקשיים עליהן דיווחה הבורסה בתקופה זו.
במדגם נכללו 15 חברות בקשיים ו 15 - חברות יציבות לשם השוואה.
החברות נבחרו מתוך מדגם רחב של ענפים בבורסה על-מנת להימנע מלהתמקד במספר מצומצם של ענפים, עובדה העלולה לגרום להטיית המחקר.
במסגרת העבודה אבחן יחסים פיננסים של החברות שנקלעו לקשיים פיננסים ובמקביל, עבור כל חברה שכזו, נבחר באופן אקראי חברה יציבה מאותו ענף ובעלת היקפי פעילות זהים לחברה שנקלעה לקשיים ואבחן את היחסים הפיננסיים שלה. לאחר איסוף הנתונים אנסה לבודד באמצעים סטטיסטיים את אותם יחסים פיננסים אשר מסוגלים לתרום להפרדה מובהקת ולהצביע על פשיטת הרגל הצפויה תוך שימוש בטכניקת הניתוח המפלה MDA- בו השתמש אלטמן למדידת קשיים פיננסים ואבדוק האם מודל זה מתאים לניבוי קשיים פיננסיים בחברות בישראל. את הבדיקה הזו אערוך בכל אחת מהשנים בשנתיים שלפני פשיטת הרגל ובשנת פשיטת הרגל.
לאחר איסוף נתוני הדוחות הפיננסיים של החברות במשך שנתיים שלאחר פשיטת הרגל ובשנת פשיטת הרגל, ישנו חישוב של 17 יחסים פיננסיים לכל אחת מהחברות ובכל אחד משלושת השנים ובחינתם באמצעות תוכנת SPSS*, תוכנה סטטיסטית, בכדי למצוא את היחסים (המשתנים) הטובים ביותר המסוגלים לתרום להפרדה מובהקת של המודל שתאפשר את החיזוי הטוב ביותר במציאת החברות שפשטו רגל.
לבסוף אשווה את תוצאת חיזוי המחקר למצב החברה בפועל, ואבדוק את אחוזי הצלחת המודל בחיזוי.

* קובץ ה SPSS אינו מצורף לעבודה.

מקורות:

אופק, א' וד' וורקר , "חיזוי קשיים פיננסיים של חברות ציבוריות על פי נתונים חשבונאים מותאמים ונומינליים", 1993, מכון יוסף קסירר לחקר חשבונאות. עמ' 2-20.
אינגבר יאיר, "ניתוח דוחות כספיים", 1994, המכון לפריון העבודה והייצור, עמ' 199-229.
בן-חורין, מ', שוק ההון וניירות הערך, 1996,צ'ריקובר מוציאים לאור, עמ' 481-516.
בר ניב רן, " חיזוי כשלון כלכלי ופיננסי בחברות בבעלות הציבור", 1986, הרבעון לבנקאות, עמ' 89-109.
גוגנהיים דניאל, "תזרימי מזומנים ומודלים לפשיטת רגל", בטאון רואה החשבון, 1989, כרך ל"ז- 4, עמ' 351-354.
נחמיאס אריה, "ניתוח דוחות פיננסיים -יישום הניתוח הפיננסי", 1997, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 7.
ע.ברגינר, "ניהול עסקי", 1997, לוגיק מערכות ייעוץ והדרכה, עמ' 67-74.
שכמורוב יוחנן, "חיזוי פשיטות רגל בחברות ציבוריות בישראל באמצעות יחסים פיננסיים ומודל ההפרדה", אפריל 1991, רבעון לבנקאות, כ"ט 115, עמ' 22-37.
Altman, E.I.,"Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporation Bankruptcy",(september 1968), "The Journal of Finance",pp.589-609
Altman E., "The Success of Business Failure Prediction Models: An International Survey" ,1984, Journal of Accounting Auditing and Finanace, pp 4-19.
Altman, E., Haldeman, R. and Narayanan P., "Zeta Analysis: A New model for bankruptcy classification",(June 1977), Journal of Banking and Finance, pp 29-54.
Beaver, W.H., " Financial Ratios as Predictors of Failure", (Supplement 1966), "Journal of Accounting Research", pp 71-111.
Eidleman, G. , " Z Scores - A guide to a Failure prediction",(September 1995), CPA Journal ,pp 52-53.
Tamary, M., "Financial Ratios as a Means of Forecasting Bankruptcy",1966 "Management International Rev. , " vol 4 pp 293-302.
Beaver, W.H., " Financial Ratios as Predictors of Failure", (Supplement 1966), "Journal of Accounting Research", pp 71-111.
Altman, E.I.,"Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporation Bankruptcy",(september 1968), "The Journal of Finance",pp.589-609
Altman E., "The Success of Business Failure Prediction Models: An International Survey" ,1984,
Journal of Accounting Auditing and Finanace, pp 4-19.
Altman, E., Haldeman, R. and Narayanan P., "Zeta Analysis: A New model
for bankruptcy classification",(June 1977), Journal of Banking and Finance, pp 29-54

תגים:

yctpurknub · דוחות · חיזוי · מודלים · ניהול · פיננסים · פשיטות · רגל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מודלים לחיזוי פשיטות רגל בחברות ציבוריות בישראל", סמינריון אודות "מודלים לחיזוי פשיטות רגל בחברות ציבוריות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.