היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 69107
סקירת המצווה תוך התייחסות למקורותיה האליליים.
4,200 מילים (כ-13 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66293
סקירה תיאורטית ומבחן אמפירי לשיטת ניתוח הרב משתנים לחיזוי פשיטת רגל.
5,111 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70065
העלייה לרגל במקרא, בספרות בית שני ובספרות חז"ל.
4,260 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64670
האם טכניקת "רגל על הסף" כלומר, הגברת העניין אצל העונה ו"הכנסתו" לקראת הסקר, יכולים להגביר את העניין אצל הנמען.
5,129 מילים (כ-16 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61298
עבודה שמטרתה לבדוק כיצד הפכה ירושלים קדושה לאיסלאם ומוקד עלייה לרגל.
4,097 מילים (כ-12.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62712
4,963 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63244
היבטים תאורטים ואמפירים.
6,836 מילים (כ-21 עמ'), 14 מקורות, 478.95 ₪
עבודה מס' 61400
האתרים השונים שעל ההר והמסורות הקשורות בהם.
10,752 מילים (כ-33 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60366
סקירת המצב הרצוי והמצוי וניסיון להבין את מצב הערב במצבים אלה.
8,455 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 253.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17