היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדדים לחיזוי קשיים פיננסיים בחברות ציבוריות

עבודה מס' 050730

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אמידת מודלים לחיזוי פשיטת רגל תוך התייחסות ל-36 חברות ציבוריות שמניותהן נסחרות בבורסה.

4,135 מילים ,13 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בתקופה האחרונה נקלעות חברות רבות וביניהן גדולות, לקשיים פיננסים חמורים במקביל ישנה מגמה לדרוש מרואי החשבון לשאת באחריות בהם הגיעו החברות לחדלות פרעון ופשיטת רגל כאשר בדוחותיהם הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון, לא נכללו אינדיקציות שילמדו על הקשיים.
מגמה זו מעידה על הציפיות בקרב משתמשי הדוחות הכספיים להכללת מידע העולה מניתוח הדוחות הכספיים בקשר עם מצבה הפיננסי של הפירמה וזאת מעבר לדוח המסורתי הכלול בדוחות הכספים.

מטרת עבודה הינה לאמוד מודלים לחיזוי פשיטת רגל וקשיים פיננסים באמצאות נתונים הנלמדים מהדוחות הכספיים.
מודלים אלו עשויים לשמש את קוראי הדוחות הכספיים ובעיקר את רואי החשבון לצורך אמידת חוסנה הפיננסי של הפירמה. יישום מודלים אלו עשוי לתרום למערכת קבלת ההחלטות של רואה החשבון ושל המשקיע בחברה.

בעבודה זו אנו כוללים 36 חברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב 18 מתוכן הגיעו לפשיטת ע"פ ההגדרה המשפטית כלומר לרוב מונה להם מפרק או כונס נכסים. מנגד דגמנו 18 חברות נוספות מאותו ענף ובאותו סדר גודל על מנת שישמשו כחברות בקרה.

לגבי כל אחת מהחברות בחנו מספר רב של יחסים פיננסיים מתוך מטרה לבודד את אותם יחסים שמובהקותם בניבוי פשיטות רגל רבה ביותר. היחסים נבדקו מתוך הדוחות של שנת הקשיים\ פשיטת הרגל ומתוך הדוחות של השנתיים שקדמו לה.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
פרק 2 -סקירה של הספרות המקצועית
2.1 מודל תמרי
2.2 מודל ביבר
2.3 מודל אלטמן
2.4 מודל בר ניב
2.5 מודל שכמורוב
2.6 מודל FITREX - גוגנהיים
פרק 3 -ההשערות ודרכים לבדיקתן
פרק 4 - משתנים ונתונים
פרק 5 -הבדיקה האימפירית
5.1 רגרסיה לוגיסטית
5.2 מדד אלטמן
פרק 6 - סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים (בקובץ אקסל מצורף)
נספח 1: רשימת יחסים פיננסים שנבדקו בעבודה
נספח 2: טבלת ריכוז נתונים
נספח 3: בדיקת חיזוי מדד אלטמן
נספח 4 : תמצית דוחות כספיים של חברות המדגם

מקורות:

אופק אלי ו- וורקר דניאל, "חיזוי קשיים פיננסיים של חברות ציבוריות על פי נתונים חשבונאיים מותאמים ונומינליים", 1993, מכון יוסף קסירר למחקר בחשבונאות.
אינגבר יאיר, "ניתוח דוחות כספיים", 1994, המכון לפריון העבודה והייצור
בר ניב רן, " חיזוי כשלון כלכלי ופיננסי בחברות בבעלות הציבור", 1986, הרבעון לבנקאות.
גבעולי דן, יוכמן צבי, "תהליך קבלת החלטות על ידי מבקר החשבונות בעסקים בהם קיימת אי ודאות לגבי המשך קיומם כ"עסק חי", 1992, מכון קסירר למחקר בחשבונאות.
גוגנהיים דניאל, "רווחיות ואיתנות פיננסית של חברות תעשיתיות ומסחריות הנסחרות בבורסה בשנת 1992", בטאון רואה החשבון, מ"א (6) 382 1992
גוגנהיים דניאל, "תזרימי מזומנים ותחזית של פשיטות רגל בישראל" בטאון רואה החשבון, מ"ג (6) 394 , 1995.
גולדברג דוד, "העסק החי ומודלים לפשיטת רגל", בטאון רואה החשבון, מ"ג (6) 394 , 1995
לשכת רואי חשבון בישראל, "גילוי דעת מס' 58 - העסק החי", 1994
שכמורוב יוחנן, "חיזוי פשיטות רגל בחברות ציבוריות בישראל באמצעות יחסים פיננסיים ומודל ההפרדה", רבעון לבנקאות, כ"ט 115 אפריל 1991.
Altman, E.I.,"Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporation Bankruptcy", "Journal of Finance ", (september 1968), pp. 589-609
Altman, E., Haldeman, R. and Narayanan P., "Zeta analysis: a new model for bankruptcy classification", Journal of Banking and Finance, (june 1977), pp 29-54.
Beaver, W.H., " Financial Ratios as Predictors of Failure", "Journal of Accounting Research" (Supplement 1966), pp 71-111.
Tamary, M., "Financial Ratios as a Means of Forecasting Bankruptcy", "Management International Rev. " vol 4 1966

תגים:

בנקאות · ביבר · שוק · אלטמן · שכמורובגוגנהיים · תמרי · ניב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדדים לחיזוי קשיים פיננסיים בחברות ציבוריות", סמינריון אודות "מדדים לחיזוי קשיים פיננסיים בחברות ציבוריות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.