היישום אינו מחובר לאינטרנט

קשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך

עבודה מס' 070373

מחיר: 197.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגורמים ודרכי ההתמודדות עם קשיים וליקויים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו אקונומי נמוך.

7,407 מילים ,30 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בנושא ליקויים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך ותציע דרכים לקדם ילדים אלו. מטרת העבודה היא לעורר מודעות בקרב מורים ללשון ולעברית להבחין באותם ילדים שיכולת הבנת הנקרא אצלם ירודה, עקב מצב חברתי-כלכלי נמוך וליזום תוכניות התערבות שיסייעו להם לשפר את כישורי הבנת הנקרא שלהם.
שאלת המחקר של העבודה היא: מהם הגורמים להיווצרות פערים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו- אקונומי נמוך וכיצד ניתן להתמודד עם התופעה?
כדי לענות על השאלה תעסוק העבודה בנושאים האלה:
הפרק הראשון ידון בהבנת המונח הבנת הנקרא, תהליך הקריאה, תיאוריות המתייחסות לתהליך הבנת הנקרא ומודלים שונים של יכולת זו. הפרק אף ידגיש את חשיבותה של יכולת הבנת הנקרא במערכת החינוכית ועל משמעותה של לקות בתחום זה בין כתלי בית הספר.
הפרק השני יעסוק בקשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו- אקונומי נמוך. תחילה יפורטו הגורמים לקשיים אלו דווקא במשפחות מהשכבות החלשת, לאחר מכן יוצעו דרכי התמודדות ואפשרויות קידום לילדים אלו באמצעות עידוד קריאת ספרים ופתיחת מועדוניות יום.
העבודה תישען על ספרות מגוונת העוסקת במגוון נושאים המקושרים אל נושא העבודה הכללי. ספרים ודו"חות העוסקים בעוני ובגורמיו; ספרים ומאמרים בנושאי שפה, לשון והבנת הנקרא - התפתחות, גורמי סיכון ודרכים לקידום; ספרים ומאמרים בנושאי ביטחון סוציאלי\כלכלי ופערים חברתיים, גורמי סיכון אצל ילדים ומדיניות רווחה ופיתוח למען שוויון הזדמנויות.
העבודה מיועדת למורים העוסקים עם מגוון אוכלוסיות בחינוך, בעיקר למורים לעברית ולשון הנפגשים בילדים בעלי לקות בהבנת הנקרא וחפצים לקדמם. הפעלת התוכניות המוצעות בעבודה- מיזם לעידוד קריאה ומועדוניות יום, אינו כרוך במשאבים גדולים מידי שכן מדובר בתפעול בתחומי בית הספר שממילא אינו פעיל בשעות אחר הצהריים. כך נחסכות הוצאות שכירות, ארנונה וציוד בסיסי. איפשור הקמת מיזמים אלו במסגרת מלאה או חלקית יכול לתרום רבות למתן שוויון הזדמנויות לאוכלוסיות חלשות מפריפריות או משכונות מצוקה ועוני בערים המרכזיות. מורים המכירים ביתרונות המועדוניות ותוכנית "עת לכתוב ועת לקרוא" ובחשיבות מתן שוויון הזדמנויות לכלל הילדים יכולים 'להרים את הכפפה' ולהציע בבית ספרם את האפשרות למען ילדי בית הספר והקהילה.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק ראשון: הבנת הנקרא
1. תהליך הקריאה- הגדרה
2. תהליך הבנת הנקרא- הגדרה
1.2. הקריאה כתהליך של חיפוש משמעות
2.2. הקריאה כתהליך בונה
3.2. הקריאה כתהליך אסטרטגי
3. סוגי תהליכים בהבנת הנקרא
1.3. תיאורית הסכימה
2.3. המודל האינטראקטיבי
4. ממדי הבנת הנקרא
5. הבנת הנקרא במערכת החינוך
פרק שני: קשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך
1. הגורמים להיווצרות קשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו אקונומי נמוך
1.1. גורמים חברתיים-כלכליים
2.1. גורמים משפחתיים ובין-אישיים
2. הקשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממיצב נמוך
1.2. קשיים בתחום הסמנטי
2.2. קשיים בתחום הפונולוגי
3. דרכי התמודדות ושיפור הבנת הנקרא אצל ילדים ממיצב נמוך
1.3. עידוד קריאת ספרים
2.3. מועדוניות יום
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בעבר הוגדר תהליך הקריאה כזיהוי או כפיענוח מילים(2), היום יודעים שהקריאה היא מלאכת מחשבת של המחשבה, משום שהיא כרוכה בהפעלת מיומנות של כשרים קוגנטיביים מורכבים, ולכן, כאשר מדברים על הבנת הנקרא, מתכוונים שהקריאה היא כבר ההבנה, וש"לקרוא" פירושו "להבין".
כדי לקרוא, על הקורא לפענח את הצופן ולבנות משמעות מן הטקסט. הכשרים הקוגנטיביים הבאים לעזרתו הם: פענוח סימנים לשוניים כתובים, מיון ערך מידעי של הסימנים למידע עיקרי ולמידע משני, הסקת מסקנות, מילוי פער בין מה שידע הקורא עד היום לבין מה שיודע מעתה, ארגון המידע בזיכרון ושליפתו משם לצורך התקדמות, ושילוב בין המידע הקודם למידע החדש המתקבל מן הטקסט(3). כל זאת דורש פעילות מחשבתית מאומצת בעת הקריאה.

תגים:

הבנת הנקרא · פערים · חברתיים-כלכליים · אי שוויון · חינוך · קריאה · אוריינות · עוני · מועדוניות · מועדונית · ספרים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך", סמינריון אודות "קשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.