היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62174
מחקר איכותי וכמותי הבוחן את האפליה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט מנקודת ראותם של סטודנטים ערבים ויהודים
13,655 מילים (כ-42 עמ'), 51 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64167
אי השוויון והבדלים בין המינים בספרות הילדים, תפיסות שונות אודות התנהגויות נשיות וגבריות והתמקדות בסטריאוטיפים המייצגים את המינים.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 42 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61940
בחינת עמדות בין סטודנטים יהודים וערבים במכללת הגליל בשאלת אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי לקראת חינוך רב-תרבותי
11,485 מילים (כ-35.5 עמ'), 60 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64430
כיצד הסכמי שכר קיבוציים משפיעים על אי שוויון בשכר.
2,984 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64835
בחינת אי השוויון בחינוך באמצעות שני מקרים שהוצגו בעיתונות.
1,628 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 65018
בחינת יישום עקרון השוויון לאור החקיקה בישראל.
17,234 מילים (כ-53 עמ'), 49 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69638
סקירה ספרותית ומחקר באמצעות שאלון.
7,338 מילים (כ-22.5 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65892
ניתוח האפליה של מדינת ישראל כלפי אסירים בטחוניים.
3,800 מילים (כ-11.5 עמ'), 25 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69353
סקירת ספרות ובדיקה אמפירית לגבי המצב בישראל.
4,019 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100