היישום אינו מחובר לאינטרנט

אי שוויון בשוק העבודה בין נשים וגברים בישראל למול החקיקה השוויונית

עבודה מס' 062215

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הבדלי התעסוקה בין נשים וגברים בישראל.

8,688 מילים ,14 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2. נתונים אודות מעמד האישה
3. תיאוריות על שוויון
4. גישות שונות לאפליה
4.1 כיצד מבוטאת האפליה
4.2 הגדרות משפטיות
4.3 בחינה משווה של הגדרת האפליה
5. המאמץ החוקי והחברתי לצמצום הפער
5.1 היסטוריה חקיקתית
5.2 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
6. החקיקה בעולם
7. סיכום העבודה
8. ביבליוגרפיה

מבוא
עיקרון שוויון הזכויות במדינת ישראל מעוגן במערכת המשפט מאז קום המדינה.
מגילת העצמאות, באין חוקה לישראל, נחשבת למסמך הקרוב ביותר לחוקה, ובה הוצהר כי "אין להפלות אדם בשל מינו" (מגילת העצמאות 1948 - סימן 2). "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לאזרחי בלי הבדל, דת, גזע ומין".
ב-1951 חוקקה הכנסת את "חוק שוויון זכויות האישה". חוק זה עיגן את שוויוניות מעמד האישה במשפט ובהורות. מספר חוקים חוקקו לאחר מכן, המסדירים נורמטיבית את מעמד האישה.
המדיניות המשפטית של הבטחת שוויון בעבודה נובע מההכרה הכללית בזכותן של קבוצות מיעוט בכלל, ושל נשים בפרט, לשוויון פוליטי וכלכלי בחברה1. מדיניות זו באה לידי ביטוי החל בשנות ה-50' באמנות בינלאומיות ובחקיקה של מדינות שונות. כאמור, מגילת העצמאות של ישראל הגדירה מפורשות את הכוונה להבטיח לכל אזרחי המדינה הגנה כנגד כל צורת אפליה ושם נכתב "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין".

מאחר ומדינת ישראל קמה בשנת 1948, ואת הנחותיה הבסיסיות נטלה מן המשפט האנגלי, וזאת בשל השפעת המנדט ומשום כך נולדה לתוך עולם משפטי הרואה בקבוצות מיעוט ובנשים "בני אדם".בנוסף המדינה הוקמה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השניה, תקופה שבה הלך הרוח הבינלאומי לא ראה בעין יפה כל אפליה מטעמי גזע ומין וראה צורך בשוויון אנושי.
מאידך, מתבסס המשפט בישראל גם על המשפט העברי ההלכתי, ומכאן נוצרת דיכוטומיה בתחום שוויון נשים בפני החוק, ובית המשפט עומד בפני בעייתיות שמצריכה שילוב בין ישן לחדש בהתאמה לרוח התקופה. קושי רב קיים במערכות המשפטיות לפעול בתחום הפרטי למניעת אפליה. אך בתחום האפליה בעבודה הושם דגש רב יותר, משום שאפליה בעבודה מקרינה על תחומים אחרים בחיים. אך למרות כל אלו, עדיין קמים ומופיעים מקרים של אפליה בעבודה, ובעיקר אפליה על רקע מיני, ופגיעה בנשים הנובעת מאפליה.
מערכת המשפט בישראל מאופיינת בנטייה ברורה להגנה על נשים מפני כל אפליה לעיתים אף בצורה קיצונית בהשוואה למדינות אחרות, על-מנת לבלום ולמגר כל גילוי של אפליה בעבודה כלפי נשים.
המציאות מוכיחה שקיים קושי רב בכך המצריך חקיקה ברורה שתקל על ההתמודדות הפרטנית של בתי-המשפט בנושא של אפליה בעבודה בעיקר על רקע של אפליית נשים לעומת גברים.

עבודה זו תעסוק בהבדלי התעסוקה בין נשים וגברים בישראל.
על פי מחקרים ( 1998 , HABERFELD) נמצא כי משלחי היד של האישה שונים באופן מובהק משל הגבר, מסיבות של שוני תעסוקתי, למרות מאמצים חוזרים ונשנים של שדולות והמחוקק עצמו, לצמצם את הפער. הדבר מתבטא באפליה גם בקידומן בסולם הדרגות, וגם בעיסוקים אליהן הן פונות או מתקבלות.
העבודה הנוכחית תסקור את התיאוריות והגישות הנורמטיביות לנושא, כולל הפסיקה.
בין השאר העבודה תכלול את:
הגורמים לאפליה
תפיסות רעיונית של אבחנה משווה
החקיקה והפסיקה
משפט משווה
------------------------------------------------------------------------------
1. פרנסיס רדאי - מעמד האישה בחברה ובמשפט, סטריאוטיפים ואפליה עמוד 66.

מקורות:

אוסלנדר גייל, אבירם אורי, קטן יוסף, "קידום מקצועי בקרב עובדות סוציאליות", חברה ורווחה, 1999, עמ': 147-169.
בן ישראל רות ואחרים (1996) , שיוויןן הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
בן-ישראל ר,(1989). דיני עבודה בישראל, או"פ ת"א.
דורנר דליה "הבחנה ומשווה ומעמד האישה", עיוני משפט ינואר 1997.
הברפלד ח., נשים בשוק העבודה, המפעל, 1986.
יזרעאלי ד. (1988) נשים במלכוד, הוצאת הקיבוץ המאוחד 1988.
מאור ענת, נשים הכוח העולה, ירושלים, 1997.
עפרוני לינדה , אי-שוויון כלכלי בין המינים אוניברסיטת ת"א 1991.
רדאי פ., מעמד האישה בחברה ובמשפט, הוצאת שוקן 1995.
שבת אברהמי (1989), בחינת ההבדלים בין שכר נשים לשכר גברים בישראל, ירושלים.
שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1998.
שילובסקי לילך (1999), השפעת המשתנים האישיים, התפקודיים והארגוניים על קידום נשי לעמדות ניהול בבתי הספר התיכוניים בישראל, חיפה.
שמיר, רונן שטראי (1997) - שוויון הזדמנויות בבית דין לעבודה: לקראת סוציולוגיה של התהליך השיפוטי , אוניברסיטת ת"א.
HABERFELD YITCHAK, COHEN YINON, "EARNINGS GAPS BETWEEN ISRAEL'S MATIVE-BORN MEN AND WOMEN:" 1982-1993. SEX ROLES, .1998, PP. 855-872.

תגים:

שוויון · זכויות · הזדמנויות · תעסוקה · אפלייה · מעמד · האישה · כוח · עבודה · פמיניזם · משלח

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אי שוויון בשוק העבודה בין נשים וגברים בישראל למול החקיקה השוויונית", סמינריון אודות "אי שוויון בשוק העבודה בין נשים וגברים בישראל למול החקיקה השוויונית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.