היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 37
עבודה מס' 63900
אפליית נשים בקידום למשרות פיקודיות במשטרת ישראל ובצה"ל.
7,106 מילים (כ-22 עמ'), 36 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67492
האם פוליטיקה של הסדרה בנושא הדת גורמת לאפליית המיעוט הערבי.
3,958 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62786
אפליית הנשים בארץ בתחום האקדמיה והקיבוץ תוך התייחסות לשלוש תיאוריות מרכזיות.
8,295 מילים (כ-25.5 עמ'), 28 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67784
דיון באפליית הנשים בחקיקה הישראלית, הן כתוצר של אפליה מכוונת ובלתי מכוונת.
6,237 מילים (כ-19 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65017
בחינת אפליית נשים כאידיאולוגיה הבאה לידי ביטוי בחקיקה, אל מול המציאות הקיימת.
22,453 מילים (כ-69 עמ'), 62 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68071
מידת האפלייה של המיעוט הבדואי בדרום בתחום החינוך.
7,482 מילים (כ-23 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64888
האם מדיניות ההעדפה המתקנת בתחום תעסוקת ערביי ישראל מצליחה לתקן את עיוותי אפלייתם בתחום זה?
8,419 מילים (כ-26 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61521
מסמך זה מתמקד בנושא אפלייה בין עובדים זרים לישראלים.
9,044 מילים (כ-28 עמ'), 23 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 64660
יחס החברה\המחוקק לאפליית נשים ניהול, וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בארגון תקשורת גדול, בו עובדים אנשי מקצוע משני המינים.
4,236 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 37