היישום אינו מחובר לאינטרנט

עובדים זרים בשוק הבנייה הישראלי - פערים ואפליית שכר

עבודה מס' 061521

מחיר: 397.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מסמך זה מתמקד בנושא אפלייה בין עובדים זרים לישראלים.

9,044 מילים ,23 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
א. רקע תיאורטי - משק הבנייה בישראל
ב. נתוני בנק ישראל באשר לתמונת מצב עובדים זרים בישראל
ג. מעודכן לחודש דצמבר 2001 - אומדנים
1. אומדנים
2. השלכות כלכליות של תופעת העובדים הזרים
3. המלצות מדיניות
ד. פועלי יהודה שומרון ועזה - תמונת מצב
ה. חקיקה כנגד העסקת עובדים בלתי חוקיים
ו. עובדים זרים בישראל
ז. פועלים זרים מול פועלים פלשתינאים
ח. קפיטליזם הדגם המודרני
1. אפלייה הנובעת ממושגים מוטעים.
2. אפלייה שאינה נובעת משיקולי ריווחיות
3. אפלייה הנובעת ממושגים נכונים
4. גישת הפרדת העיסוקים
5. הבדלי שפה ולאום
ט. ניתוח הממצאים, סיכום ודיון
נספחים
רשימת מקורות


מסמך זה מתמקד בנושא אפלייה בין עובדים זרים לישראלים, באופן קונקרטי יותר. הוא עוסק בתופעה של אפליית שכר במשק הישראלי בענף הבנייה, כסוגיה מיוחדת של אפליית שכר כללית, ובעצם זו מעין הלבנה של הסוגייה.
המסמך מבקש לבחון את התופעה מנקודת מבטו של המפלה - קרי המעסיק, כדי להבין את הסיבות המביאות לאפליית שכר. עבודה זו שמה כדגש את מערכת השיקולים של המעביד (שיפורטו בהמשך) כבסיס לתופעה של אפליית שכר, וכגורם לתלות הדדית של המעסיק והמועסק בשמירתה של אפלייה זו כסטטוס קוו.
התיאוריה של הכלכלה החופשית מניחה את יעילותו של שוק העבודה. על פי הנחה בסיסית זו כוחות השוק ינתבו את רמות השכר על פי היצע וביקוש, אלו האחרונים קובעים למעשה את תנאי העבודה והשכר. בשוק כזה, המעסיק שואף למקסם את רווחיו והעובד את שכרו. המעסיק משלם לעובדיו לפי ידע, מקצועיות, ותפוקה ועובדים השואפים להעלות את שכרם מגדילים את הידע הנצבר, המקצועיות והתפוקה. מכאן ניתן להניח כי עבור תפוקה\ידע\מקצועיות שווה המעסיקים ישלמו שכר שווה.
בחברה תחרותית בה יש מאבק על מקומות העבודה, כלומר, במצב נתון קיים עודף בביקוש למקומות עבודה על פני היצע המקומות תיתכן אפלייה, אולם מצב זה מתייחס למשק בעל כללי משחק שווים, בעוד שכאשר נכנס שחקן חדש למשחק, שחקן שאינו מכיר את החוקים ו\או שחוקי המשחק שלו שונים, כי אז כללי ההיצע והביקוש משתנים על פי המכנה המשותף הנמוך המקשר בין כל השחקנים.
מצב נוסף ייתכן כאשר משתתף חדש בשוק העבודה דורש שכר נמוך משחקן קיים וזאת בכדי ליטול חלק במשחק. מצב שכזה יוצר ירידת שכר וגורר תגובה שניתן להציגה באופן הבא: עובדים בעיסוקים דומים בעלי פרודוקטיביות שווה מקבלי שכר שונה זה מזה.1
נושא זה מתחדד בעיקר בשוק הדורש כוח אדם רב כענף הבנייה. שוק זה דורש כוח עבודה רב, זמין וזול, שיהיה נכון לעמול שעות רבות ולעיתים במשמרות, והכשרתו תהיה זולה. בעולם בו קיימת שונות בין מדינות ושכר העבודה שונה בין מדינה למדינה, ולעיתים רבות אף באותה מדינה, כמו גם היכולת לייבא עובדים ממדינה א' למדינה ב' ולשלם שכר נמוך לעובדים המיובאים בעבור אותה עבודה ופרודוקטיביות דומה לפחות כי אז במשק שכזה תתיכן אפלייה על בסיס הנחה זו.
למותר לציין כי ההנחה הבסיסית מסתמכת על פי ממוצעים, קרי: הגדרת האפליה מתבססת על ממוצעים בשוק העבודה ולא על מקרים אינדיבידואלים.

שפע החומר שנכתב על אפליית שכר בכלל, כמו גם שטף החומר שנמצא בעבור אפליית שכר בין עובדים זרים לישראלים בענף הבנייה, הביאוני, באופן אישי, לנסות ולברור את המיטב שבנמצא, בכדי לא לחרוג מגבולות היריעה. אין כוונת הדברים לומר כי שאר החומר הכתוב אינו מתאים במידה זו או אחרת לניתוח. אלא, שבהתייחס למבנה העבודה כנתון קבוע, ובהתייחס לזמינות החומר המצוי - כנתון משתנה, בחרתי, באופן אישי, לברור את המקורות, ועל-פיהם נקבע אופיו של המסמך.
לפני סיום, בכדי להקל על הקורא, ולעניין את המעיין, שמתי לי, כעובדה, את הצורך להימנע, עד כמה שניתן, ממושגים ומשמות העלולים להקשות על שטף הקריאה. גם את ההתייחסות של כל ציטוט, הבאתי בסופו של כל עמוד, מהטעמים שציינתי לעיל. בעבור אופיו של המסמך ובעבור תוכנו, כל האחריות עלי עם זאת תוכנם ויתרונותיהם של כל מאמר וספר נשמרת לזכותם של הכותבים, באשר לטיבו ורמת העמקתו את הידע הנצבר על הנושא, זאת כל קורא יוכל למדוד בהתייחס לרמת המידע והידע שברשותו.
אחרון דבר - השתדלתי, עד כמה שניתן, להישאר אובייקטיבית, להימנע מחוות דעה אישית, כמו-גם לנתח את הנושא על-פי מערכת האפיונים שהצגתי לעיל. מקווה אני כי, לכל הפחות, בהתחייבותי זו אעמוד. ואם בכך הצלחתי, אזי, לפחות במשימה הראשונה שהעמדתי לעצמי צלחה דרכי.
---------------------------------------------------------------------------------
1. תורת המשחקים שהתפתחה החל משנות ה-20 של המאה שלנו בפרם של ג'ון פול ניומן ואאסקר מורגנשטרן "התיאוריה של תורת המשחקים וההתנהגות הכלכלית", מתארת בצורה מופשטת את מצבים של יחסי גומלין בין אנשים ומניחה מספר כללים בסיסיים כגון: רציונלית השחקנים בבחירה, קרי: בחירה הטובה ביותר עבור כל שחקן, הנחת "הסדר החלש" המציג את חיוניות המידע בקבלת החלטה להמשך צעדים, והנחת ה"כאילו" המבהירה אתאת העדפות השחקנים על ניתוח מצב מסויים נתון.
מתוך: גדעון, דורון. משחקים בפוליטיקה הישראלית, הוצאת רמות - אוניברסית תל-אביב, תשמ"ח - 1988, עמודים 7-21.

מקורות:

דורון, גדעון. משחקים בפוליטיקה הישראלית, הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ח-1988.
ובר, מקס. על הכאריזמה ובניית המוסדות, הוצאת ספרים ע"ש מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים, תש"ם.
ספורטא יצחק, חברות לעבודה זמנית בישראל, ת"א, 1988.
מיכאלי, יואב. "השפעת השמוש בכח אדם זמני על מערכת יחסי עבודה בארגון", משאבי אנוש, מרץ 1992.
נאור מרדכי, עולים ומעברות, סדרת עידן, ירושלים, תשמ"ז.
נחמני יעקב, "גמישות בהעסקת כח אדם זמני", משאבי אנוש, פברואר, 1992.
סדן חנוך, "לשכות עבודה פרטיות, מעתה תחת כנפי חוק", משאבי אנוש, מאי 1991.
"תיגבור" העובד בן יחיד", מנהלים, 40, 1992.
CAROL W. PFAFF, "TURKISH IN CONTACT WITH GERMAN LANGUAGE", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY OF LANGUAGE, 1974.
KOEN JASPAERT SJAAK KROON, "SOCIAL DETERMINANTS OF LANGUAGE SHIFT BY ITALIANS IN THE NEDERLANDS AND FLANDERS", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY OF LANGUAGE, 1974.
HYWEL COLEMAN, "TALKING SHOP: AN OVERVIEW OF LANGUAGE AND WORK", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY OF LANGUAGE, 1974.

תגים:

אפליה · אפלייה · בנאים · בנייה · זרים · ישראלים · כלכלה · מחקרי · מעסיק · עבודה · עובדים · פער · שוק · שכר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עובדים זרים בשוק הבנייה הישראלי - פערים ואפליית שכר", סמינריון אודות "עובדים זרים בשוק הבנייה הישראלי - פערים ואפליית שכר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.