היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 62170
סקירת עמדות שלושת השחקנים במערכת יחסי העבודה בישראל בנוגע לסוגיית העובדים הזרים - איגוד העובדים, ארגוני המעסיקים והריבון.
3,488 מילים (כ-10.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62808
סקירת עמדות המעסיקים, ההסתדרות והממשלה.
6,412 מילים (כ-19.5 עמ'), 31 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 63613
השאלה המוסרית בין ערך המחויבות למעסיק לבין מחויבות מוסרית עליונה לחיי אדם.
12,732 מילים (כ-39 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68565
דיון בשאלה האם המעסיק יכול להגביל את חופש העיסוק של העובד לאחר סיום העסקתו, וכיצד ניתן לאזן בין האינטרסים השונים של העובד ושל המעסיק?
9,600 מילים (כ-29.5 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61149
הגורמים השונים המשפיעים על נשים לבחור את דרך תגובתן להטרדה ודרכי הטיפול בתופעה מצד הגורם המעסיק ומערכת המשפט.
12,329 מילים (כ-38 עמ'), 34 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 65199
מדוע ישנו פער בין רמות השכר ומהי עמדת המחוקק ועמדת הציבור והמעסיקים לגבי פערי השכר.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69009
ניתוח תהליך המשא ומתן אותו ניהלו מאבטחים במוסד להשכלה גבוהה מול מעסיקתם, חברת אבטחה.
3,887 מילים (כ-12 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67774
ניתוח של משא ומתן שהתנהל בין מועמדת לעבודה למעסיק.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67184
אפשרויות ההעסקה החוקיות והבלתי חוקיות של העובדים במספר מדינות באירופה ובישראל תוך התייחסות לדילמה המוסרית העומדת בפני המעסיקים.
6,408 מילים (כ-19.5 עמ'), 37 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11