היישום אינו מחובר לאינטרנט

תופעת העובדים הזרים בענף הבנייה והשלכותיה על מערכת יחסי העבודה בישראל

עבודה מס' 062808

מחיר: 385.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת עמדות המעסיקים, ההסתדרות והממשלה.

6,412 מילים ,31 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא
2. הצגת נתונים סטטיסטיים וסקירה היסטורית
3. עמדת השחקנים המשתתפים במערכת יחסי העבודה בישראל
3.1 עמדת המעסיקים (קבלנים(
3.2 עמדת הממשלה ומדיניותה
3.3 עמדת ההסתדרות והסכמי עבודה להעסקת עובדים זרים
4. זכויות העובדים הזרים בישראל
5. השלכות העסקת עובדים זרים על המשק הישראלי לרבות ענף הבנייה
6. סיכום והמלצות
7. ביבליוגרפיה

מבוא
את שורשיה של הבעיה הקרויה כיום "בעיית העובדים הזרים" (עובדים שאינם ישראלים ושאינם
עובדי שטחים), ניתן למצוא בראשית שנות התשעים. תוצאת השילוב של ביקושים גדולים לעובדי
שטחים בענף החקלאות ובענף הבנייה עקב גל העלייה והסגרים התכופים, עקב הפיגועים, הייתה
העלאה חדה, כל כמה חודשים במספר אישורי העבודה שניתנו לעובדים זרים. כל זאת עד לשיא
בשנת 1997, אשר לאחריו פחת הביקוש לעובדים בתחום הבנייה, הצטמצמו הסגרים והוכר בכך
שמספרם של העובדים הזרים בארץ מהווה בעיה.
בשנים האחרונות מהווים העובדים הזרים ועובדי השטחים אחוז גבוה ביותר מכלל העובדים
במשק הישראלי. מהשוואה בינלאומית מסתבר כי זהו אחד השיעורים הגבוהים בעולם.1
במהלך השנים הלך וגדל מספרם של העובדים הזרים, מעבר לירידה במספרם של עובדי השטחים,
והם השתלבו גם במקומות עבודה שבהם היה משקל העובדים מהשטחים נמוך (דוגמה מובהקת
לכך מתבטאת בענף השירותים האישיים). מדינת ישראל, אשר סיפקה היתרים להעסקת עובדים
זרים, הקלה בטווח הקצר על המחסור בעובדים, אך היא הפחיתה את הסיכויים לקליטת עובדים
ישראלים, ובטווח הארוך אף תגדיל את הנטל על המשק- נטל שנובע מצמיחת קהילת הזרים,
שהולכת וגדלה ושהופכת לחלק קבוע מהנוף החברתי של מדינת ישראל.2

לתופעת העובדים הזרים השלכות חברתיות, פוליטיות, מדיניות וכלכליות (תמריץ שלילי
להשקעות ארוכות טווח בהתייעלות, שמביא לירידה בתפוקה, והחרפת האבטלה).3
ההד התקשורתי שהחל באמצע שנות התשעים בעקבות חשיפת הפגיעה בחירותם וזכויותיהם,
וכמובן חשיפת ניצולם המחפיר, של העובדים הזרים ע"י מעסיקיהם, העלתה לסדר היום הציבורי
את סוגיית העובדים הזרים בישראל.
אם כן, במקום להתמודד עם השאלה כיצד להתייחס לאוכלוסייה זרה ומשמעותית החיה במדינת
ישראל ולהבטיח לה תנאי מחייה הומניים ושמירה על זכויותיה הסוציאליות, המדינה עוסקת
בעיקר בשאלה כיצד להיפטר מאותה אוכלוסייה.4
מבחינה סוציאלית, העובדים הזרים מגיעים מחברה פחות מפותחת, הם בעלי משאבי הון אנושי
נמוכים יותר מבני החברה המקומית, אין להם זכויות אזרח שוות, ואין להם נגישות שווה לכל
ההטבות והזכויות מהן נהנים העובדים המקומיים.
משום כך, איפוא, על אוכלוסיית העובדים הזרים ליטול את המקצועות, שנחשבים לפחות נחשקים
בחברה החדשה, ו"להסתפק" בשכר נמוך יותר מזה של בני האוכלוסייה המקומית.5

בעבודה זו אסקור את סוגיית העובדים הזרים בענף הבנייה בישראל באמצעות הצגת עמדתם של
המעסיקים, ההסתדרות והממשלה ומדיניותה.
בנוסף לכך, ייערך דיון בהשלכות השונות על שוק העבודה והמשק הישראלי, הנובעות מהעסקת
עובדים זרים בענף הבנייה, ומצמיחתה של קהילת זרים, המכה שורש בחברה הישראלית.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. דר ורד, .1999
2. המכון הישראלי לדמוקרטיה, .18/12/00
3. סמיוניוב משה, .1990
4. קו לעובד. "עובדים זרים: החוק, המציאות ומה שבניהם", .25/06/01
5. סמיוניוב משה, .1990

מקורות:

אמיר שמואל. "השפעת בניסתם של עובדים זרים לענף הבנייה". בתוך: נתנזון רובי ואחדות לאה. (עורכים), הפועלים החדשים: עובדים זרים ממדינות זרות בישראל, הקיבוץ המאוחד, ת"א, 1999, עמ' 147-119.
בר-צורי רוני. "עובדים זרים בישראל". בתוך: נתנזון רובי. (עורך), עולם העבודה החדש בעידן של שינוי כלכלי. קרן פרידריך אברט,בחסות משרד הכלכלה והתכנון, מנהלת לחברה בשלום, ת"א, 1996.
גרונאו ראובן. "גלובליזציה: כלכלת ישראל בצל תהליכים בכלכלה העולמית". המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, 2003, עמ' 87-79.
דר, ורד ." התיקון בחוק עובדים זרים 1991". הרבעון הישראלי למסים מס' 108, 1999.
זוסמן נעם ודימיטרי רומנוב. "עובדים זרים בענף הבנייה: תמונת מצב והשלכות למדיניות". בנק ישראל, ירושלים, יולי 2003.
טננבאום שמואל ."תופעת ה-'עבודה הזרה' במשק הישראלי". עבודה ורווחה וביטוח לאומי, ירושלים, 1990, ע'מ 4-3.
ינאי אורי ובורובסקי אלן. "עובדים זרים בישראל: זכויות ונגישות למערכות הרווחה". ביטחון סוציאלי מס' 53, נובמבר 1998, עמ' 58-78.
פילובסקי לאה. "נוכחים נפקדים, חקר תפקודם של ארגוני כוח אדם לטיפול בעובדים זרים בישראל והקשר בניהם לבין הרשויות". בתוך: נתנזון רובי ואחדות לאה. (עורכים), הפועלים החדשים: עובדים זרים ממדינות זרות בישראל, הקיבוץ המאוחד, ת"א, 1999, עמ' 87-84.
נתנזון רובי ואחדות, לאה ."הפועלים החדשים: עובדים ממדינות זרות בישראל". הקיבוץ המאוחד, ת"א, 1999, ע'מ 10-8.
סמיונוב, משה ."השתלבותם של ערביי ישראל בשוק העבודה בישראל", בתוך: א', גלוברזון א' גלין וא' רוזנשטיין (עורכים), משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל- אופקים חדשים. ת"א :הוצאת רמות, אוניברסיטת ת"א ,1990, ע'מ 381-369.
פישר חנה ."עובדים זרים-תמונת מצב, מסגרת פורמלית ומדיניות ממשלתית". בתוך: נתנזון רובי ואחדות לאה. (עורכים), הפועלים החדשים: עובדים זרים ממדינות זרות בישראל, הקיבוץ המאוחד, ת"א, 1999, עמ' 38-14.
צפריר יואל ." עובדים זרים הם פתרון ובעיה" .ניהול 4.98 , 1998, ע'מ 40-45 .
קונדור יעקוב. "עובדים זרים בישראל: הבעיה ופתרונה הכלכלי-מדיני". המוסד לביטוח לאומי, ירושלים, 1997, עמ' 88-21.
קמפ אנדריאנה ורייכמן רבקה. "עובדים זרים בישראל" מידע על שיוון גיליון מס' 13-יוני 2003. מרכז אדוה, ת"א, 2003, עמ' 29-3.
שנל יצחק. "עובדים זרים בדרום ת"א-יפו". מכון פלורסהיימר למחקר מדיניות, ירושלים, 1999, עמ' 1-6.

תגים:

הבנייה · זרים · יחסי · סוציולוגיה · עבודה · עובדים · ענף

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תופעת העובדים הזרים בענף הבנייה והשלכותיה על מערכת יחסי העבודה בישראל", סמינריון אודות "תופעת העובדים הזרים בענף הבנייה והשלכותיה על מערכת יחסי העבודה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.