היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20816
הצגת המושג יחסים בינלאומיים, והשוואת היחסים עם אירן מול היחסים עם תורכיה .
3,900 מילים (כ-12 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69931
מי היה אקטיבי יותר בכינון היחסים בין מדינות אפריקה לישראל ומה היו המניעים לכינון היחסים/אי כינון היחסים?
8,350 מילים (כ-25.5 עמ'), 30 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 65597
סקירת ניסיונותיהן של ישראל וסין לקיים ביניהם יחסים, מה הוביל לכך, מה מנע מהן לכונן את היחסים והתוצאות של אי קיום היחסים.
7,384 מילים (כ-22.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67171
בחינת יחסי ישראל - מערב גרמניה מול יחסי טורקיה ארמניה על פי "סולם האשמה".
7,433 מילים (כ-23 עמ'), 40 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 60850
הקבלת יחסי גומלין אלה ליחסי הגומלין שבין חלקי הנפש - המודע והתת מודע (לפי מבנה הנפש של פרוייד) .
11,598 מילים (כ-35.5 עמ'), 26 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 32539
סקירת הנושא על פי הגישה התרבותית והגישה האליטיסטית, מודלים לבחינת יחסי צבא וממשל ובדיקת היחסים מקום המדינה ועד היום.
3,890 מילים (כ-12 עמ'), 20 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65758
בחינת היחסים הבינלאומיים של ישראל בראשית שנותיה וחילוקי הדעות בין משה שרת לדוד בו גוריון באששר ליחסי החוץ של ישראל.
12,310 מילים (כ-38 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66071
סקירת היחסים בין שתי המדינות בתקופה הנ"ל ואירועים שהשפיעו על היחסים במהלך התקופה.
2,800 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20549
סקירת בעיות הזיקנה כתופעה אנושית חברתית, סקירת יחס החברה לזקנה ובעיותיה, היחס לקשישים במארג המשפחתי בעדות השונות ועוד.
3,667 מילים (כ-11.5 עמ'), 23 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100