היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגבלת חופש העיסוק של עובד לאחר סיום העסקתו

עבודה מס' 068565

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בשאלה האם המעסיק יכול להגביל את חופש העיסוק של העובד לאחר סיום העסקתו, וכיצד ניתן לאזן בין האינטרסים השונים של העובד ושל המעסיק?

9,600 מילים ,13 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת ביכולת המעסיק להגביל את חופש העיסוק של העובד לאחר סיום העסקתו.
יחסי עובד- מעביד גוררים עמם אינטרסים שונים של כל אחד מהצדדים. משפט העבודה, תפקידו להסדיר את מערכת יחסי העבודה שבין העובד למעביד(1).
משפט העבודה מתבסס על דברי חקיקה ופסיקה רבים ובנוסף לדיני העבודה הספציפיים חלים עליו לעיתים גם דינים כלליים כגון- חוק החוזים והוראות של הסכמים והסדרים קיבוציים(2).

נשאלת השאלה- כיצד ניתן לאזן בין האינטרסים השונים?
מה תוקפה של תניה בחוזה עבודה אישי בה מתחייב העובד כי לאחר סיום עבודתו לא יתחרה במעסיקו לשעבר אם באמצעות פתיחת עסק מתחרה או באמצעות עבודה אצל המתחרים של המעסיק הקודם?
ומה הם השיקולים של בית הדין בבואו לפסוק האם לתת תוקף להגבלה על חופש העיסוק?
על שאלות אלו אנסה לענות בעבודה זו.

על שאלות אלו אנסה לענות בעבודה זו.
להלן סקירת פרקי עבודתי -
הפרק הראשון הוא המבוא לעבודה כולה.
הפרק השני של העבודה ישמש כפרק מבוא ויענה על השאלה מהו חופש העיסוק ומה מקורו.
הפרק השלישי בעבודתי יעסוק בצורך בהגבלת חופש העיסוק ובפסקת ההגבלה שנותנת "אישור" לפגוע בחופש העיסוק בתנאים מסוימים שקבועים בחוק. הפרק ימשיך ויסקור את האינטרסים השונים של העובד, המעסיק והציבור ויבדוק מתי האינטרס נחשב לאינטרס לגיטימי ומתי לא.
הפרק הרביעי יעסוק בהתנגשות שבין חופש החוזים לחופש העיסוק ויבדוק מה קורה כאשר שתי זכויות אלו מתנגשות, כשעובד חותם על חוזה שמגביל את חופש העיסוק שלו, איזו זכות גוברת הזכות לחופש העיסוק או חופש החוזים.
הפרק החמישי יעסוק בסיבות שעלולות להיות הסיבה להגבלת חופש העיסוק - סודות מסחריים (והאם לקוחות וקשרים עסקיים נחשבים לסוד מסחרי?) ובזכויות הקניין של העובד ושל המעביד.
הפרק האחרון יעסוק בחובת הנאמנות של העובד ואתן דוגמא למשקל שנותן בית הדין לתום הלב של העובד.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מהו חופש העיסוק?
3. פסקת ההגבלה והצורך בהגבלת חופש העיסוק
3.1. האינטרסים המנוגדים של העובד, המעסיק והציבור
3.2. האינטרסים הלגיטימיים שמתנגשים
3.3. האיזון בין האינטרסים הלגיטימיים
4. חופש העיסוק ודיני החוזים
5. סודות מסחריים והצורך בהגבלת חופש העיסוק
5.1. האם לקוחות וקשרים עסקיים נחשבים סוד מסחרי?
5.2. זכויות קניין
6. חובת הנאמנות של העובד
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חופש העיסוק מוגן בהגנה חוקתית על ידי חוק יסוד חופש העיסוק התשנ"ד 1994, אך חוק יסוד זה אינו מגן על חופש העיסוק באופן מלא, אלא ההגנה עליו היא תוצאה של איזון שנובע מהתנגשויות ביו חופש העיסוק לבין חירויות אחרות, כגון - חופש הקניין, חופש ההתקשרות והאינטרס שבשמירת סודות מסחריים.
חופש העיסוק מוגדר בחוק יסוד חופש העיסוק (חוק יסוד חופש העיסוק התשנ"ד-1994), החוק קובע כי-

"כל אזרח או תושב של מדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד" (6)

תגים:

חופש העיסוק · ניגוד אינטרסים · עובד מעביד · דיני עבודה · סוד מסחרי · סודות מסחריים · נאמנות · ניידות עובדים · גירית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגבלת חופש העיסוק של עובד לאחר סיום העסקתו", סמינריון אודות "הגבלת חופש העיסוק של עובד לאחר סיום העסקתו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.