היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 77
עבודה מס' 31671
מהי נאמנות, דין הנהנה בנכסי נאמנות, דרכי מסתור באמצעות נאמנות והשינויים עם קבלת חוק הנאמנות.
3,844 מילים (כ-12 עמ'), 20 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62890
ניתוח אנליסטי של שלוש קרנות נאמנות, משוק קרנות הנאמנות בישראל.
8,210 מילים (כ-25.5 עמ'), 8 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64134
האם קיים קשר בין איכות השירות לבין נאמנות הלקוחות, ואילו גורמים שונים באיכות השירות הנתפסת, משפיעים ביותר על נאמנות הלקוחות.
7,612 מילים (כ-23.5 עמ'), 22 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69305
בחינת ביצועי קרנות הנאמנות בישראל ותעודות הסל בשנים 2003-2009 תוך שימוש במדדי ביצוע קלאסיים. המחקר כולל 58 קרנות נאמנות ו- 9 תעודות סל ב-2 סוגים של תנאי שוק: גאות ושפל.
10,525 מילים (כ-32.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66441
הקשר בין איכות השירות ובין נכסיות המותג לבין נאמנות לקוחות בחברת "יורומוטורס 2000 בע"מ" - הצעת מחקר
7,027 מילים (כ-21.5 עמ'), 38 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65128
סקירה תיאורטית ובחינת השאלה היכן ניתן למצוא תשואה גבוהה יותר- בקרנות נאמנות או בתעודות סל.
5,929 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 67923
בחינת הקשר בין ציפיות השירות, שביעות רצון מאיכות המוצר ושביעות רצון מאיכות השירות- לבין נאמנות לקוחות בחברה HOT (הצעת מחקר).
8,156 מילים (כ-25 עמ'), 43 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65165
האם קיים קשר בין ציפיות הלקוח ותפיסת איכות השרות על ידו לנאמנותו- הצעת מחקר.
3,269 מילים (כ-10 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65992
השוואה סטטיסטית בין שלוש קרנות והתפלגות ביצועיהן הנאמנות לשוק ההון תוך שימוש בנתונים אמפיריים, בתקופה שבין אפריל 2000 למרץ 2004.
12,072 מילים (כ-37 עמ'), 12 מקורות, 447.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 77