היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60127
העבודה בוחנת את מקורות החוק לעבודת שירות, את המשפט המצוי בהתבסס על דוחות ביקורת שונים ומנתחת את הסוגיות העולות מנקודת מבט של יעילות וצדק. כמו כן נבחן דין עבודת השירות באנגליה.
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 71173
סקירת שלבי ההתפתחות של משפט העבודה בישראל. מהי בעצם "מהפכה החוקתית", משמעותה וכיצד קרתה? מהן ההשלכות על חוקי היסוד על משפט העבודה? האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות, הכוללות הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה?
7,404 מילים (כ-23 עמ'), 18 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 20603
סקירת שלבי התפתחות משפט העבודה הישראלי, הרכב וסמכויות בית הדין לעבודה, והיחסים עם בתי המשפט הרגילים.
8,729 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21431
בחינת שוק עורכי הדין, הגורמים לשביעות רצון בעבודה, סקירת מחקרים על ניידות עובדים + מחקר אמפירי בשוק העבודה.
5,617 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66146
הסיבות המרכזיות להקמת בית הדין לעבודה, תוך התייחסות למערכת היחסים בין ביה"ד הארצי לעבודה לבין בית המשפט העליון.
7,182 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68671
העבודה דנה בהקמתו של בית הדין לעבודה בישראל תוך התייחסות לאינטרסים השונים ולגורמים השונים אשר עיכבו את הקמתו של בתי הדין במשך שנים רבות.
7,905 מילים (כ-24.5 עמ'), 73 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 40362
חוק היסוד, מקומו במערכת יחסי העבודה ופסק דין דנילוביץ.
8,222 מילים (כ-25.5 עמ'), 28 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50987
סקירת זכויות הנשים כפי שהן באות לידי ביטוי בדיני העבודה; האם אכן זכויותיהן זוכות להגנה והאם הגנה זו יעילה.
12,191 מילים (כ-37.5 עמ'), 12 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 66002
האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות הכוללת הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה.
3,872 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100