היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41361
הגדרה משפטית ליחסי עובד מעביד, רשלנות, עוולת הרשלנות ופקודת הנזיקין בנושא עובד מעביד, בליווי דוגמאות.
5,860 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63929
התפתחות המבחנים להגדרת המושגים "עובד" ו"מעביד".
6,854 מילים (כ-21 עמ'), 20 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60187
מהו הרקע ליצירת קשרי עובד\מעביד, העובד כסטטוס, הבעיתיות בהגדרת החוק לשאלה "מיהו עובד שכיר?", ומהן סוגי ההתקשרויות לביצוע עבודה.
3,539 מילים (כ-11 עמ'), 15 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 64629
הקשר בין ציפיות העובדים, מימוש החוזה הפסיכולוגי ובין מחויבות העובדים בחברת אמדוקס
8,351 מילים (כ-25.5 עמ'), 43 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63023
בחינת הסוגייה ובדיקה האם תניות המגבילות את עיסוקו של עובד, על סיבותיהן השונות, ברות תחולה במשפטנו, בתקופה שלפני חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק ולאחריו.
18,648 מילים (כ-57.5 עמ'), 53 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68738
פיטורים כמייצגים את ההתנגשות בין זכות היתר הניהולית לבין זכויות העובד.
2,931 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60954
סקירה תיאורטית ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
12,834 מילים (כ-39.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69008
בחינת הקשר בין מוטיבציה לשיתוף עובדים בקרב עובדי בנק הפועלים בע"מ.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 38 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68499
ההבדל במוטיבציה, מחויבות ארגונית ושביעות רצון בין עובדי ארגון לבין עובדי מיקור חוץ בבנק לאומי.
9,201 מילים (כ-28.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100