היישום אינו מחובר לאינטרנט

מימוש החוזה הפסיכולוגי בין העובד למעביד

עבודה מס' 064629

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין ציפיות העובדים, מימוש החוזה הפסיכולוגי ובין מחויבות העובדים בחברת אמדוקס

8,351 מילים ,43 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בנושא של מימוש החוזה הפסיכולוגי בין העובד למעביד. מושג זה הוא מושג חדש שנטבע בשנים האחרונות, בעיקר בעת פריחת שוק ההי-טק והוא כולל בתוכו את רגשיות העובד ביחס ל "למה מגיע לי". העובד מצידו נדרש על ידי המעביד להשקיע שעות עבודה ארוכות מאוד, ולמעשה כל תרבות הפנאי וכל חיי המשפחה של העובד השתנו בעשור האחרון. העובד מצידו, בראותו את חשיבות משימה, נרתם לעזרת הפרויקטים ולעמידה בלוח הזמנים הצפוף של מקוטן העבודה. המעביד מצדו משלם לעובד שכר גבוה בהרבה מהשכר המשולם לו במקום עבודה אחר, ובוודאי ממקום העבודה המסורתי. במקום העבודה המסורתי העובד נתן 8 שעות ביום, והתמורה שניתנה לו עבור נאמנותו היא קביעות ויציבות בעבודה. כאמור, השינויים הטכנולוגיים וכורח המציאות שינו הן את שעות העבודה ווהן את התמורה שניתנה בגינו.
על פי סקירת הספרות החוזה הפסיכולוגי בין העובד למעביד היו דבר חשוב מאוד- שביעות רצונו של העובד מושפעת רבות ממילוי החזה הפסיכולוגי, בעיקר בחברה העוסקת בהי-טק- דבר המקובל בענף. במחקרים בנושא ואמנם אינם חד משמעים ולכן הרציונל של המחקר הוא לבדוק האם בחברת "אמדוקס" הישראלית הדבר גם הוא כך. חברת אמדוקס שמה לב כי המחויבות של העובדים למרכיביה ירדה בשנים האחרונות. אמדוקס היא אחת החברות המובילות בשוק בתחומה ומעסיקה מאות עובדים בתנאי שכר הוגנים ומקפידה גם על יחסי אנוש מיטבי.

על מנת לבחון את השפעת החוזה הפסיכולוגי נערך מקר כמותי בין עובדי החברה באמצעות שאלונים סגורים.
אוכלוסיית המחקר כללה עובדים ממחלקה- אחת הטובות באמדוקס, הכולל 140 פועלים. המדגם נערך על כ- 50 עובדים שנבחרו אקרעית. הם מילאו שאלונים אודות המחויבות שלהם לארגון ואודות שביעות הרצון הכללית ושביעות הרצון מהשכר בפרט. מימוש החוזה הפסיכולוגי נבדק ע"י הפער בין שאלון רצוי לעומת מצוי- לדוגמא כיצד אתה רואה את חשיבות מרכיב X לעבודה לעומת באיזו מידה המרכיב X ממומש בה.
היענות למילוי השאלונים היתה גבוהה, היות והוסבר לעובדים חשיבות המחקר. המחקר היה אנונימי והתשובות לא הועברו להנהלה. התשובות נותחו לפי שיטת המחקר הכמותית.

השערת המחקר אוששה. השערת המחקר העיקרית היתה ההקשר בין שני המשתנים העיקריים: מימוש החוזה הפסיכולוגי והמחויבות הארגונית. ולכן נראה כי בעיה העיסקית שבה נמצאת אמדוקס נובעת מגורמים אלו.

המלצות החוקרת הן לערוך מחקר המשך ובו יבחנו משתנים ארגונים נספים כמו המוטיבציה, האזרחות הארגונית והשפעת מנהל הפרויקט על שביעות רצון ומחויבות העובדים.
מעבר לכך יש להגביר את שביעות הרצון של העובדים באמצעות גורמים שונים ולטפח עימם קשרים טובים- דבר המעלה את מחויבותם הארגונית.

החוקרת בחרה שימוש בשיטת המחקר הכמותית, במחקר זה נעשה שימוש במערך מחקר תיאורי / מתאמי (Correlational Design).
אוכלוסיית המחקר הנה נשים וגברים העובדים בחברת אמדוקס בפרוייקט Bell Canada.
המדגם הינו מדגם הסתברותי.
כלי המחקר בו תשתמש החוקרת לצורך המחקר הנו שאלון אשר חובר על ידי נויברט(1999) . השאלון מתבסס על שאלות המאפיינות את המשתנים הנבדקים.
שיטת הניתוח:
נבדקו מדדי ומדדי פיזור (סטיית תקן, מקדם ההשתנות וטווח) של המשתנים: ציפיות העובד ומחויבות לארגון. כמו כן, יבוצעו תרשימים המציגים את ההבדלים של משתנה המחקר ביחס למשתנה המתווך - מימוש חוזה פסיכולוגי.

תוכן עניינים
* מבוא
תיאור הבעיה בארגון
הבעיה העסקית
מטרות המחקר וחשיבותן
* סקירת ספרות
ציפיות העובד למימוש החוזה הפסיכולוגי
מחויבות ארגונית
רציונל המחקר
משתני המחקר
השערות המחקר
* שיטת המחקר
מערך המחקר
המדגם
כלים
ההליך
שיטת הניתוח
* תוצאות המחקר
תוצאות המשתנים:
תוצאות ההשערות
* דיון בתוצאות
* סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח

הערת מערכת: הפלטים הסטטיסטיים אינם מצורפים לעבודה זו.

קטע מהעבודה:

בין התיאוריות הראשונות והחשובות בנושא ציפיות העובדים, בולטת תורת הציפיות של ורום (Expentancy Theory, אצל בר חיים, 1988). ורום טוען, כי התנהגות העובד מתבססת על השוואה והערכה של מספר דרכים חילופיות להשקעת מאמץ, והעובד בוחר את הכיוון שבו לדעתו יש להשיג את המטרה הרצויה התוצאה. ורום מציג ציפייה כ"הסתברות או האמונה שמייחס הפרט להשגת התוצאה הרצויה באמצעות התנהגות ספציפית. למשל, האמונה שאם יעבוד שעות נוספות רבות יקודם בדרגה" (בר חיים, 1988 עמ' 173).

מקורות:

1
2
3
4
5
סביבת העבודה הפיזית תהיה נוחה
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
סביבת העבודה הפיזית תהיה מרווחת
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
סביבת העבודה הפיזית תספק פרטיות מרבית
חלק ג'
סמן בבקשה בעיגול את התשובה המתאימה לך ביותר לגבי כל אחד מהמשפטים:
לא מאוד מסכים
לא מסכים
באופן חלקי
מסכים
מסכים מאוד
1
2
3
4
5
מוכן אני להשקיע מאמץ רב, מעבר למקובל, כדי שהארגון יצליח
26
1
2
3
4
5
אני ממליץ על אמדוקס כמקום עבודה מצוין בפני חבריי
27
1
2
3
4
5
אני מרגיש נאמנות רבה לארגון
28
1
2
3
4
5
הייתי מסכים לקבל כמעט כל תפקיד כדי לעבוד באמדוקס
29
1
2
3
4
5
הערכים שלי ושל הארגון נראה לי מאוד תואמים
30
1
2
3
4
5
אני מספר בגאווה שאני עובד באמדוקס
31
1
2
3
4
5
אני יכול לעבוד בכל מקום, העיקר שסוג העבודה יהיה עבודה דומה
32
1
2
3
4
5
עבודתי מנוצלת בצורה הטובה ביותר במה שנוגע לביצועי תפקידי
33
1
2
3
4
5
לא הייתי מאוד רוצה לעזוב את הארגון כמקום עבודה
34
1
2
3
4
5
אני מרוצה בבחירתי לעבוד באמדוקס, לעומת מקומות אחרים ששקלתי לעבוד בהם
35
1
2
3
4
5
יש תועלת בהישארותי בארגון לאורך זמן
36
1
2
3
4
5
אני מסכים עם מדיניות הפרט בענייני הארגון
37
1
2
3
4
5
עתיד אמדוקס חשוב לי ביותר
17
1
2
3
4
5
אמדוקס הינו המקום הטוב ביותר, בשבילי
18
1
2
3
4
5
החלטתי לעבוד כאן הייתה נכונה
19
2
שכר / תגמולים, קידום, סיפוק ביטחון תעסוקתי, תנאים פיזיים, מנהלים עמיתים
ציפיות
חוזה פסיכולוגי
מחויבות ארגונית
הפער בין התגמולים הבלתי כתובים אותם העובד מצפה לקבל מ"אמדוקס", לבין מה שהעובד חש שהוא מקבל מהארגון בפועל
אמונה חזקה בערכי הארגון ובמטרותיו
נכונות להשקיע מאמצים רבים עבור הארגון
שאיפה חזקה להמשיך להשתייך לארגון

תגים:

ציפיות · עובדים · משאבי · אנוש · חוזה · מימוש · מחוייבות · אמדוקס · מעביד · ארגון · חברה · בעיה · עסקית · שביעות · רצון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מימוש החוזה הפסיכולוגי בין העובד למעביד", סמינריון אודות "מימוש החוזה הפסיכולוגי בין העובד למעביד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.