היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60477
סקירת המצב הקיים במלון מההיבט השווקי, עריכת מחקר שווקים והצעת תכנית עסקית להגדלת היקף הפעילות במסעדה ובמלון.
11,445 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 31240
תשומות, שוק מטרה, סביבה עסקית, יעדים עסקים ותכנון אסטרטגי.
4,615 מילים (כ-14 עמ'), 4 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 33432
רקע תיאורטי, הנחות יסוד, פתרונות לטווח קצר ולטווח ארוך ובחירת אסטרטגיה עסקית.
2,471 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 65514
תוכנית עסקית של מיזם בתחום הקוסמטיקה, הכולל תוכנית פיננסית
11,128 מילים (כ-34 עמ'), 0 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 65274
הכנת תוכנית עסקית לחברה המעוניינת להיכנס לתחום חדש.
12,352 מילים (כ-38 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68342
תכנית עסקית להקמת החברה.
4,480 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 65319
תוכנית עסקית הכוללת ניתוח השוק, המאפיינים, מקורות המימון, ההשקעות והתפעול של מכללה פרטית.
5,587 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68012
תכנית עסקית כוללת למוצר פנאי - כדורי ענק מתנפחים לבריכות/מאגרי מים.
6,432 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64050
אסטרטגיה עסקית של חברת לוקי בניה ופיתוח בע"מ על רקע המיתון של שוק הנדל"ן ב- 2002
2,234 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100