היישום אינו מחובר לאינטרנט

תכנית עסקית-ייצור תקליטורי CD-R

עבודה מס' 050942

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תכנית עסקית להרחבת פעילות של חברה ושמטרתה היא גיוס הון ממקורות שונים.

8,870 מילים ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
1. תמצית מנהלים
1.1 מטרת התכנית
1.2 תמצית תאור השוק וההזדמנות העסקית
1.3 תמצית תאור החברה
1.4 תמצית תאור המוצרים והמו"פ
1.5 תמצית תכנית השיווק
1.6 תמצית פיננסית
2. תיאור החברה
2.1 תפעול וארגון
2.2 מהות העסק וחזון
2.3 תחומי פעילות
2.4 מצב החברה כיום
3. ניתוח השוק והענף
3.1 תיאור השוק
3.2 היקף שוק היעד והמגמות בו
3.3 קבוצת לקוחות עיקריים
3.4 פילוח השוק - שוק היעד ואסטרטגיית תמהיל השיווק
3.6 מאפייני לקוח
3.7 תוצאות מחקר השוק והערכת גודל השוק
3.8 מתחרים ותחרות
3.9 החברה ביחס למתחרים
3.10 האווירה העסקית והאסטרטגיה השיווקית
3.11 חסמי כניסה
3.12 גורמי מפתח והצלחה
4. המוצר
4.1 תאור המוצר
4.2 מחזור חיי המוצר
4.3 זכויות מסחריות ופטנטים
4.4 תמחיר ותחשיב בסיסי
4.5 השוואה למוצרים מתחרים
5. תכנית מחקר ופיתוח
5.1 מטרות המו"פ
5.2 שלבים במו"פ
5.3 אבני דרך (mile stones)
5.4 לוח גנט
5.5 סיכון טכנולוגי
6. תכנית השיווק
6.1 מטרות ויעדים שיווקיים אסטרטגיים
6.2 ניתוח SWOT
6.3 היתרון התחרותי
6.4 האסטרטגיה העסקית והשיווקית
6.5 צינורות השיווק
6.6 מדיניות מחירים
6.7 אמצעים ותקציבי קידום
6.8 אסטרטגיית מכירות
6.9 תכנית המכירות
7. תכנית הייצור והתפעול
7.1 ארגון מערך הייצור והתפעול- ציוד וספקים
7.2 תאור תהליכי הייצור העיקריים
7.3 כושר הייצור
7.4 היבטי תובלה ותחבורה
7.5 ניהול מלאי
7.6 יתרונות בתחום התפעול
8. כח אדם
8.1 צרכי כח אדם, המיומנות הנדרשת ועלויות העבודה
8.2 תנאי העבודה
9. הנהלה, מבנה ובעלות
9.1 כללי
9.2 בעלי מניות עיקריים
9.3 המבנה המשפטי של התאגיד והסביבה המשפטית בה פועלת החברה
10. תכנית המימון וההשקעות
10.1 רשימת השקעות
10.2 סעיפי ההשקעה ועלותם
10.3 פריסה שנתית של תכנית ההשקעה (במחירי שוק)
10.4 הערכת תכנית ההשקעות המפורטת
10.5 דוח שימושים ומקורות
10.6 סיכונים
10.7 מקורות המימון והבטחונות והשעבודים בגינם
11. תכנית פיננסית
11.1 הנחות יסוד לתכנית הפיננסית
11.2 רווח והפסד
11.3 מאזן
11.4 תזרים מזומנים
11.5 מדדים פיננסיים
11.6 מבחני רגישות ונקודות איזון
11.7 מדדי כדאיות
נספח א' - נספחים לדוחות הכספיים
1. רווח והפסד
2. מאזן
3. תזרים מזומנים
נספח ב' - ניתוחי רגישות
1. ניתוח רגישות עם משתנה אחד
2. ניתוח רגישות עם 2 משתנים

1. תמצית מנהלים
1.1. מטרת התכנית
פרויקט יצור תקליטורי הcd-r מבוצע במסגרת חברה חדשה שהוקמה לצורך כך, אך למעשה מדובר בהרחבה של פעילות הקבוצה העוסקת בייצור תקליטורים מסוג cd. התכנית המובאת לדיון מיועדת להרחבה משמעותית של פעילות הקבוצה. מטרתה היא לגייס הון ממקורות שונים בכדי לאפשר לפרוייקט "לקרום עור וגידים" כבר בשלבים הראשונים ובכך לרכוש יתרון משמעותי על פני המתחרים.

1.2. תמצית תאור השוק וההזדמנות העסקית
תקליטורי ה cd-r פותחו לראשונה בשנת 1988 ע"י חברות בחו"ל, אך נכנסו לשמוש מסחרי רק בשנת 1995 ומצפים כי היקף השימוש בהם יגדל משמעותית בעשור הראשון של המאה ה-21.
היזמים הצליחו בשנת 1997 לפתח את הטכנולוגיה הייחודית הדרושה לייצור הcd-r. טכנולוגיה זו עדיין נחלת מעטים בלבד ולא ניתן לרוכשה, דבר שאמור להקנות יתרון גדול ליזמים לפחות בשנתיים שלוש הקרובות.
השוק הקיים הינו שוק הצומח במהירות רבה. בשנתיים האחרונות הגיע היקף המכירות של הcd-r לכדי 600 מליון יחידות ועשוי להגיע לכדי 2 מיליארד יחידות בשנת 2001 (גידול של כ %500). לאחר מכן צפוי, ע"פ התחזיות גידול מתון יותר.
כיום הרווחיות עדיין גבוהה יחסית, אך תוך מס' שנים, עקב ירידת מחירים וירידה בכמות הנמכרת, הרווחיות תרד באופן ניכר. היזמים מעוניינים בשנה שנתיים הקרובות לבסס את עצמם ואת המותג ברשתות שיווק מובילות באירופה ובארה"ב ועל ידי כך לרכוש יתרון משמעותי על פני יצרנים אחרים שיחליטו להיכנס לענף החל משנת 2001. במידה ותכנית ייצור הcd-r אכן תצליח, הדבר יביא להרחבת פעילות החברה באופן כזה שהיא תהווה גורם משמעותי בענף גם בעתיד.

1.3. תמצית תאור החברה
החברה הינה חברה בת של חברה הפועלת בתחום התקליטורים והיא החלה את פעילותה באוגוסט 99. מפעל החברה נמצא בסמוך למפעל החברה האם. חברת הבת הוקמה בהשקעה של כ 3 מליון ש"ח (המהווה כ %30 ממאזן חברת האם).
החברה עוסקת בייצור תקליטורים לצריבה עצמית באמצעות 2 קווי ייצור שבבעלותה. הטכנולוגיה מבוססת על טכנולוגיה קיימת לייצור תקליטורי cd. רוב הייצור יופנה לחו"ל לרשתות שיווק גדולות בארה"ב ובאירופה.
החברה נהנתה מתמיכה ממשלתית בעבר וגם כעת הוגשה בקשה לתמיכה ממשלתית מעצם היותה עומדת בקריטריונים למפעל מאושר.
יש להניח כי השנה הקרובה תסתיים עם מחזור של 12 מליון ש"ח כאשר מתוך זה כ 10 מליון ש"ח לייצוא. נראה כי שנה זו תהיה רווחית לאחר הוצאות פחת והוצאות מימון.

תגים:

דיסקים · פיננסי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תכנית עסקית-ייצור תקליטורי CD-R", סמינריון אודות "תכנית עסקית-ייצור תקליטורי CD-R" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.