היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 64629
הקשר בין ציפיות העובדים, מימוש החוזה הפסיכולוגי ובין מחויבות העובדים בחברת אמדוקס
8,351 מילים (כ-25.5 עמ'), 43 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 23081
התפתחות מטוס הקרב והמפציץ, תפיסות של מומחים בנושא והסקת מסקנה לגבי מימוש הציפיות.
6,693 מילים (כ-20.5 עמ'), 21 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 69880
האם ניתן להשתמש במונח 'תרבות' כהצדקה להפרתן של זכויות אדם אוניברסאליות?
8,420 מילים (כ-26 עמ'), 69 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68108
ניתוח היקפי העסקת עובדי הקבלן ע"י משרדים ממשלתיים ואי עמידת המגזר הציבורי בהוראות החוק בתחום.
10,068 מילים (כ-31 עמ'), 35 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50426
הפתרון הסופי כפונקציה של אידיאולוגיה מובנית ותהליך נסיבתי, והגשמתו האינדיבידואלית ביצירת "דמות הרוצח".
19,385 מילים (כ-59.5 עמ'), 28 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 60235
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 32720
5,865 מילים (כ-18 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60595
הסכם אוסלו כהמשך לאסטרטגיה ישראלית לאחר תוצאות מלחמת ששת הימים.
4,708 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70518
התמקדות בבתפישתו של דוגן את בעיית החיים-מוות, את שיטת הזנקי.
3,439 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 159.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28