היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההבדל בשביעות-רצון בעבודה וברמת המחויבות הארגונית בין עובדים קבועים לעובדים זמניים בקרב עובדי מוקד "פועלים ישיר"

עבודה מס' 060954

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.

12,834 מילים ,58 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1. הארגון
1.2. הצגת הבעיה העסקית
1.2. מטרת המחקר וחשיבותו
2. סקירת ספרות
2.1. מבוא לסקירת הספרות
2.2. שביעות-רצון בעבודה
2.3. מחויבות ארגונית
2.4. סטאטוס העסקה
2.5. רציונאל המחקר
2.6. מודל המחקר
2.7. השערות המחקר
3. שיטת המחקר
3.1. מערך המחקר
3.2. המדגם
3.3. כלי המחקר
3.4. הליך המחקר
3.5. שיטת הניתוח
3.6. מגבלות המחקר
4. ממצאים
5. ניתוח ודיון
6. סיכום, מסקנות והמלצות
6.1. סיכום
6.2. מסקנות
6.3. המלצות
ביבליוגרפיה
נספחים

מטרת המחקר היתה לבדוק באם קיימים הבדלים ברמות מחויבות ארגונית ושביעות-רצון ארגונית בין העובדים הקבועים לעובדים הזמניים במוקד "פועלים-ישיר" של בנק-הפועלים, וכמו-כן לבדוק האם קיים בכלל כל קשר בין המשתנים הללו.
הצורך במחקר זה עלה עקב התעוררות בעיות בתחום היעדרויות ואיחורים בקרב העובדים במוקד ובאופו בולט יותר בקרב העובדים הזמניים. כמו-כן חלה ירידה ברמת המכירות במוקד בתקופה של החציון הראשון של שנת 2002.

ע"מ לעמוד על הקשרים שבין המשתנים 'שביעות-רצון מהעבודה' ו'מחויבות ארגונית', בוצעה חלוקה של המשתנה 'מחויבות ארגונית' לממדים של אמונה חזקה בערכי הארגון ובמטרותיו, נכונות להשקיע מאמצים רבים עבור הארגון ולשאיפה חזקה להמשיך להשתייך לארגון.

במחקר זה לקחו חלק כ-60 מוקדנים ומוקדניות משני צוותי מכירות במוקד פועלים-ישיר. המדגם בו השתמש החוקר הוא מדגם נוחות עקב הכרות של החוקר עם אחד מן העובדים.
איסוף הנתונים לגבי הנחקרים בוצע באמצעות שאלון אנונימי שחולק לנחקרים במהלך שבוע ימים.

השערות המחקר:
1. יימצא הבדל במחויבות הארגונית בין העובדים הקבועים לעובדים הזמניים כך שעובדים קבועים יגלו מחויבות ארגונית גבוהה יותר.
2. יימצא הבדל בשביעות הרצון בעבודה בין העובדים הקבועים לעובדים הזמניים כך שרמת שביעות-הרצון בעבודה בקרב העובדים הקבועים תהא גבוהה יותר.
3. ימצא קשר בין מידת שביעות-רצון בעבודה לבין רמת המחויבות הארגונית של העובדים במוקד.

*הערת מערכת: פלטי הSPSS אינם מצורפים לעבודה זו.

תגים:

ארגונית · בעבודה · גמר · מחויבות · מחקר · עבודת · רצון · שביעות · שיטות · תזה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההבדל בשביעות-רצון בעבודה וברמת המחויבות הארגונית בין עובדים קבועים לעובדים זמניים בקרב עובדי מוקד "פועלים ישיר"", סמינריון אודות "ההבדל בשביעות-רצון בעבודה וברמת המחויבות הארגונית בין עובדים קבועים לעובדים זמניים בקרב עובדי מוקד "פועלים ישיר"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.