היישום אינו מחובר לאינטרנט

עובד ומעביד - הגדרות

עבודה מס' 063929

מחיר: 191.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התפתחות המבחנים להגדרת המושגים "עובד" ו"מעביד".

6,854 מילים ,20 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

מבין כל הנושאים המשפטיים,אין כמו יחסי עובד ומעביד ובמיוחד הגדרת המושגים "עובד" ו"מעביד", אשר עברו תחת שבטם של שופטי בתי הדין לעבודה על ערכותיהם השונות ושופטי בית המשפט העליון. הסיבה העיקרית לכך היא, שמושגים אלו לא הוגדרו בחוק, והפסיקה היא זו אשר פיתחה את הכלים להגדרת המושגים, ומאחר והיא לא קפאה על שמריה, הלכו כלים אלו, התפתחו והשתכללו.
האם פלוני הוא "עובד" או "קבלן עצמאי", האם דירקטור בחברה הוא אורגן שלה, או עובד מעובדיה. נבחר ציבור או חייל, האם ל"עובד" ייחשב, או לממלא תפקיד מכוח מעמד (סטאטוס). מיהו מעבידו של אדם המועסק במפעל מטעם חברה להספקת כח אדם. שאלות אלו ואחרות עולות מתעוררות בבתי הדין לעבודה, והפסיקה היא שגבשה כללים ואמות מידה לבחינת שאלות אלו.
"עובד" ו"מעביד", הם בלבד יכולים להיות צדדים לחוזה עבודה. לכן, כה רבה חשיבות הגדרת המעמד של צדדים אלו, וכה מסובכות ומורכבות האפשרויות והמצבים, וכה דקה היא לעיתים הבחנה בין "עובד" ןבין מפרנס עצמאי, או משתתף חופשי. יכול אדם להיות בו זמנית "עובד" אצל פלוני, ומפרנס עצמאי בשעותיו האחרות. יש, והמעביד והמעסיק אינם זהים.
למושגים "עובד" ו"מעביד" אין משמעות אוניברסלית, "ולכן יש לפרש ביטוי שבחוק אך ורק בהתאם למטרה שאותה נועד החוק לשרת. כלל זה נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין" (גולדברג מנחם. עובד ומעביד תמונת מצב עיוני משפט י"ז (1)). מושגים אלו "עובד" ו"מעביד" מאוזכרים במספר חוקים כגון דיני נזיקין, בדין הפלילי, בדיני מיסים, בדיני פשיטת רגל ופירוק חברות, דיני הקניין הרוחני, ובחוקי הגבלת חופש העיסוק, וכמובן, בסדרת חוקים הקשורים ישירות לדיני עבודה, אלו הבאים להוות סדרת חוקי מגן.
המבחנים לקביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד והגדרת המונחים הללו משתנים בהתאם לשינויים בדפוסי ההעסקה.
לאור השינויים בתפיסות החברתיות, ולאור ההתפתחויות והשינויים בדפוסי ההעסקה, הלכה ואמצה הפסיקה במשך השנים מבחנים להגדרת המונחים עובד ומעביד.
על העיקריים שבהם אנסה לעמוד בפרקים הבאים.

תוכן העניינים
מבוא
1. הגדרת "עובד
2. מבחנים לקביעת יחסי עובד ומעביד
2.1. מבחן השליטה
2.2. מבחן הקשר האישי
2.3. מבחן האדם הסביר
2.4. מבחן ההשתלבות
2.5. המבחן המעורב
2.5.1. הספקת כלי עבודה
2.5.2. צורת תשלום השכר
2.5.3. ניכוי מס הכנסה במקור ודמי ביטוח לאומי
2.5.4. קביעת מסגרת שעות העבודה
3. מועסקים אשר אינם נחשבים כ"עובדים".
3.1. נושאי משרות שלטון
3.2. רכזי בטחון
3.3. נבחרים בארגון עובדים
3.4. אסירים
3.5. מתנדבים
3.6. משתתף חופשי
3.7. חברים בתאגיד
3.7.1. דירקטור או בעל מניות בחברה
3.7.2. שותף בשותפות
3.7.3. חבר באגודה שיתופית
3.7.4. חבר בעמותה
3.7.5.הוראת חוק השוללת יחסי עובד ומעביד
3.7.6. חיילים
4. מיהו המעביד.
4.1. העובד המושאל
4.2. העובד המוצב
4.3. מעבידים במשותף
4.4. אגד חברות
4.5. העסקה באמצעות קבלני כח אדם.
5. סיכום.

הערת מערכת: העבודה משנת 1999

מקורות:

בן ישראל רות, דיני עבודה בישראל תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1989.
ברק דפנה, חוזה העבודה של משרת הקבע בצה"ל הפרקליט מ., חוברת א.
גולדברג מנחם, "עובד" ו"מעביד" - תמונת מצב, עיוני משפט כרך יז עמ' 19-63.
זמיר יצחק, הצעת חוק בית דין לעבודה ולביטוח לאומי תשכ"ח, 1968, משפטים א', תשכ"ט 228, 243.
מירוני מרדכי, מיהו המעביד - הגדרת יחסי עובד-מעביד בתכניות העסקה מודולאריות עיוני משפט ט(2) אפריל 1983, 542-505.
קשת משה, ריבוי משמעויות למושג "עובד", גלובס, אוקטובר 1998.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עובד ומעביד - הגדרות", סמינריון אודות "עובד ומעביד - הגדרות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.