היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוזה העבודה האישי - סיום יחסי עבודה

עבודה מס' 067411

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הזכויות העומדות לטובת העובדים והמעסיקים בסיום יחסי העבודה ומנגד חובותיהם של העובדים והמעסיקים לנוכח סיום יחסים אלה.

3,916 מילים ,5 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בעידן שנות האלפיים נמצא שוק העבודה בעיצומו של תהליך למידה, אשר משפיע על אורח החיים של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. העבודה והפרנסה מהווים חלק מרכזי ומשמעותי בחיינו והמקור העיקרי לקיומינו בכבוד אנושי, בין אם אנו עובדים ובין אם אנו מעבידים.
מסגרת עבודה זו תתמקד בחלק בו מגיעים יחסי עובד-מעביד לידי סיום, בבדיקת הזכויות העומדות לטובת העובדים והמעסיקים בסיום יחסי העבודה ומנגד חובותיהם של העובדים והמעסיקים לנוכח סיום יחסים אלה.
יחסי העבודה יכולים להסתיים, על פי רוב, על ידי שני גורמים: העובד והמעביד. שני אלה, מקיימים ביניהם אינטראקציה מתמשכת לאורך כל תקופת ההתקשרות ביניהם, המוסדרת ע"י חוזה העבודה. חוזה העבודה יכול להיות לתקופה קצרה ואז הוא קרוי "חוזה לתקופה קצובה" או שחוזה העבודה יכול להיות לתקופה בלתי מוגדרת מראש ואז הוא קרוי "חוזה לתקופה בלתי קצובה".(פרק ב').
כאשר באים לידי סיום יחסי העבודה, ישנה דרך בסיסית שהיא גם זכות וגם חובה עבוד העובד והמעביד ויסודה טבוע בחוק "הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א-2001" עליו אפרט בפרק ג'.
בבא העת, כאשר באים יחסי העבודה לקיצם, יש לבחון האם סיום יחסים אלה נעשה בגדר הראוי: מחד גיסא, מעביד לא יכול לפטר עובד ללא סיבה מוצדקת ומאידך גיסא, עובד לא יכול להתפטר באותו היום וללכת. קיימים מספר כללי יסוד המהווים מגבלות על יכולת המעביד לפטר ללא הצדקה. מהן המגבלות בחוק הבאות להוות כחוקי מגן על העובדים העומדים בפני פיטורים ? מתי מותר ומתי אסור לפטר? על נושא זה אדון בהרחבה בפרק ד'.
אך קיימים מקרים בהם לעובד ו/או למעביד אין שליטה על המתרחש ובעל כורחם נאלצים יחסי העבודה לבוא לידי סיום. תחת כותרת הנושא של "סיכול חוזה העבודה" אדון בשאלה מהם מקרים אלה? מה משמעותם ונגזרותם כלפי העובד מצד אחד וכלפי המעביד מצד שני? מתי זה מוצדק ומתי זה לא מוצדק? על נושא זה אדון בפרק ה'.
פרק ו' מוקדש לדיון ולמסקנות אישיות בהם אתמצת ואסכם את הנאמר בעבודה זו.

תוכן עניינים:
פרק א' : מבוא
פרק ב' : סיום חוזה העבודה האישי
מבוא
חוזה לתקופה קצובה
הגדרת חוזה העבודה
סיום חוזה העבודה
פיצוי על הפרת חוזה העבודה
חוזה לתקופה בלתי קצובה
הגדרת חוזה העבודה
סיום חוזה העבודה
סיכום
פרק ג' : מתן הודעה מוקדמת
מבוא
רקע
מטרת ההודעה המוקדמת ומעמדה המשפטי
סיכום
פרק ד': המגבלות על הפיטורים
מבוא
רציות אכיפת חוזה העבודה והנורמה employment at will (EAW)
עיקרון תום הלב
דוגמאות לחוקי עבודה המגבילים פיטורים
סיכום
פרק ה' : סיכול חוזה העבודה
מבוא
הקדמה
מחלת העובד כסיכול
סגר, המונע כניסה לישראל
סגירת המפעל וקשיים כלכליים
סיכום
פרק ו' :סיכום ומסקנות אישיות
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

בישראל עדיין לא נחקק חוק חוזה העבודה. קיימים בנושא הצעות חוק אשר מדברות על המגמתיות שרואה המחוקק בהסדרת חוזי העבודה (1) כמו כן, קיימים מגמות כלליות בפסיקה המנחות הסדרת עניינים הנוגעים לחוזה העבודה .למשל, סעיף 1 להצעת החוק מגדיר חוזה עבודה כחוזה שבין עובד למעביד בנוגע ליחסי העבודה שביניהם.
כאשר מדברים על עובד (שכיר) הכוונה הינה לעובד המועסק ע"י מעביד ומקבל את שכרו ממנו תמורת עבודתו. מנגד, קיים המעביד, שהינו אדם, ארגון, חברה, מוסד וכו' המעסיק עובדים שכירים. בסיום יחסי העבודה, המעביד חייב לנמק את פיטורי העובד מכוח תום הלב. בחוזה העבודה האישי יש למעביד יותר שיקול דעת בכל הנוגע לפיטורי העובד, אך גם אז חלה עליו חובת ההנמקה(2).

תגים:

חובות · זכויות · עובד · מעביד · פיטורין · פיטורים · קצובה · חוקים · סיכול

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוזה העבודה האישי - סיום יחסי עבודה", סמינריון אודות "חוזה העבודה האישי - סיום יחסי עבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.